Zoekplaatje 989 

Inzender: Rob Wagenaar     Beschikbaarheid: blijft in mijn eigen verzameling 

Gegevens: Huizen aan kade van mogelijk een eenvoudig sluisje. Het rechter huis lijkt van het type stolpboerderij. Het linker huis is opvallend daar tegenaan gebouwd, het betreft een huis van het franse classicistische type en moet dan eind 18e eeuw zijn gebouwd.

Datering: circa 1900    Formaat: 17 x 20 cm    Extra beelden: vergroting  detailvergroting rechter huis  detailvergroting 'torens'  alleen grijswaarden  alleen grijswaarden, met verbeterd contrast

Geplaatst: 25 juli 2009


 Reacties op Zoekplaatje 989 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

nicole schouten (haarlem): Mij lijkt het zoekplaatje veel te "stads" als je de foto's van de blekersvaartweg op de beeldbank van het NHA bekijkt. Ik zie daar geen overeenkomsten, maar niet alles staat er op.
Website: https://noord-hollandsarchief.nl/beelden/beeldbank [...]
Woensdag 28-8-2019 23:34:49Arie van der Weerd (Kampen): Die fraaie foto's had ik ook al gevonden. De datering van deze foto is van rond 1900. Wat nu als deze foto 20 a 30 jaar ouder is en men heeft de Bleekersvaartweg verbreedt en nieuwe boompjes geplant. Ik zie op de door Martin ingestuurde link foto's met een mooie weg en jonge bomen.
Zondag 25-8-2019 21:03:00Rob Wagenaar (Zeist): Mijn inzending van zojuist is ingehaald door de fraaie foto's die Martin instuurde. .
Zondag 25-8-2019 16:10:27Rob Wagenaar (Zeist): De wat dieper liggende Bleekersvaart langs de Bleekersvaartweg kan corresponderen met die van zp 989. Ik vind via google earth tussen Bleekersvaartweg nr 24 en 26 een typische verspringing van de gevelrij, die ook op het ZP tussen het hoofdpand en het kleine pand rechts optreedt.Ik geef toe, de panden lijken volstrekt niet dezelfde als op dit zp, maar hoop doet leven. Misschien zijn het restanten. Links van nr 24 is een open ruimte, vermoedelijk dan behorend bij het erf van 24. Reatant grondgebied van dat hoofdhuis? Nog iets verder links is op ZP een hoger gebouw zichtbaar. In de situatie links van nr 24 is ook hogere (nieuw)bouw. Als nu achter deze huizen bij de Bleekersvaart vroeger ook hoge schoorstenen hebben gestaan, gloort er mogelijk een oplossing.
Zondag 25-8-2019 15:52:42Martin Snuverink (Voorburg): Eh, nu als directe link!
Website: https://www.heemstedetoenennu.nl/blekersvaartweg.h [...]
Zondag 25-8-2019 15:36:58Martin Snuverink (Voorburg): Arie,zie voor oude afbeeldingen van de Bleekersvaart: https://www.heemstedetoenennu.nl/blekersvaartweg.html en oordeel zelf.
Zondag 25-8-2019 15:34:22Arie van der Weerd (Kampen): Zou dit de Bleekersvaart met de Bleekersvaartweg in Heemstede kunnen zijn? Op topo-kaarten wordt gesproken over Bleekerslaan. Hierop is ook te zien dat het smalle, diepe kavels waren en dat er op sommige plaatsen bebouwing aan de overzijde was. Ruim voor 1900 waren hier stoomblekerijen waar de schoorsteen op zou kunnen duiden.
Zondag 25-8-2019 13:49:23Martin Snuverink (Voorburg): Rob, het kan suikerindustrie zijn, maar ook de Nedalcofabriek, een nog steeds bestaande alcohol/spiritusfabriek die ethanol maakt door vergisting van melasse (een bijproduct van de suikerindustrie).
Ik zal er eens naar kijken.
Dinsdag 17-9-2013 17:29:20Rob Wagenaar (Zeist): Zonder iets af te willen doen aan de bijzondere en interessante bespiegelingen van Bloemink over Franeker, hierbij een bescheiden poging voor een alternatief in een heel ander deel van Nederland. Ik kwam in mijn eigen verzameling een foto tegen van de haven in Bergen op Zoom en zie daarop twee fabriekstorens staan, achter de laatste kadehuizen. Ik heb geprobeerd wat meer hierover te vinden. Ik vermoed dat het torens zijn van de suikerindustrie. Mogelijk zijn er kenners van oud Bergen op Zoom, die wat meer beeldmateriaal hebben, zodat deze optie voor een oplossing in- of uitgesloten kan worden. Zie in de url image 158. Bergen op Zoom Haven.
Website: http://www.photomuseum.nl/stad-en-land/a-tm-b.html [...]
Dinsdag 17-9-2013 16:52:17Wijnand Bloemink (Holten): Ik zit nog even naar mijn eigen plaatje te kijken en het valt op dat de uitsnede van de foto tamelijk exact overeenkomt met het blok tussen de gangetjes (minuut 460-463). 459 is waarschijnlijk een laag schuurtje dat (hopelijk) buiten het beeld valt. Momenteel staat daar niets ouds (streetview).
Vrijdag 2-8-2013 12:41:44Wijnand Bloemink (Holten): Ik ben op grond van opmerkingen van anderen en mijn eigen overwegingen nog eens ernstig gaan nadenken. Ik had gedacht dat de fotograaf misschien op een dijk of wal stond, zoals ik meldde, maar een rondje door Nederland leverde niets op. Tot ik mij realiseerde dat er één plek is die met wat fantasie aardig in de buurt komt, namelijk Franeker. Stel, we speculeren er lustig op los, de huizen aan de overzijde zijn tijdelijk verdwenen. Afbraak, brand, weet ik het. En de fotograaf staat op het bolwerk. Dan zijn er nog dingen die wringen, zoals de plaats van de fabrieksschoorsteen (waar ik ook wat mee rommel), maar er zijn ook dingen die akelig goed kloppen - de hoge positie van de fotograaf, de breedte van de gracht, de relatie van de daken onderling, de hoogte van de schoorsteen. Ik zal kijken of ik mijn schetsjes op de site kan krijgen. Wordt vervolgd.
Vrijdag 2-8-2013 12:18:11

klik om te vergroten

klik om te vergroten

klik om te vergroten
Schetsjes ingestuurd door Wijnand Bloemink - red.Redactie (): Leo R. heeft de hoogte van de schoorsteen berekend, ik heb dit ook gedaan en kwam ook uit op 12 meter al lijkt 1.70 meter me voor een vrouw anno laten we zeggen 1860 aan de lange kant. Leo heeft alleen geen rekening gehouden met het perspectief. Als je je voorstelt dat de schoorsteen van zijn plek op de achtergrond naar voren komt en op de stoep staat, zal hij een grotere hoogte in het beeld innemen. Er zijn vast mensen die het beter kunnen formuleren maar daar komt het toch op neer.
Zowel op de plattegrond van Franeker van 1832 als bij het zoekplaatje heb ik de verhouding gemeten tussen kade "noordzijde" en gracht en voor de plattegrond kwam ik uit op dat de gracht 1,275x zo breed is als de kade, bij de foto is dat 1,26x. Dat is toch wel erg frappant.
Donderdag 1-8-2013 22:55:23Rob Wagenaar (zeist): Het idee van Pletter is uit het oogpunt van perspectief interessant.Ik zie helaas dan in die dakgoot wel twee ronde vormen. Deze lijken mij te horen bij de riolering van de twee huizen. Dan is zeer lage waterstand aan de orde op deze foto. Zou het toch een sluisje zijn? Dat pleit helaas weer tegen het idee van Bloemink.
Donderdag 1-8-2013 21:42:16Wijnand Bloemink (Holten): Op zich is dat niet zo'n gekke gedachte. Alleen zou ik als fotograaf een dergelijke dakrand niet op mijn foto willen hebben, dus dat pleit er weer tegen. Bij de beschoeiing van een gracht heb je niet veel keuze, als je tenminste een beetje een compleet beeld wilt hebben van gracht met huizen.
Donderdag 1-8-2013 18:03:49E. Petter (Den Haag): Naar aanleiding van de opmerking van Wijnand: "Als de voorzijde van de gracht het spiegelbeeld zou zijn van de afgebeelde achterzijde":
Is het mogelijk dat de fotograaf op een platform (dak?) staat en dat we op de voorgrond de rand van dat platform zien en niet de andere oever van de gracht ?

Donderdag 1-8-2013 12:46:56Wijnand Bloemink (Holten): Met name de kritiek op de breedte van de gracht deel ik wel. Belangrijker dan de huizen is denk ik de stedebouwkundige situatie en dan speelt het perspectief een grote rol. Het kost weinig moeite op de afbeelding een verdwijnpunt te reconstrueren. Dat ligt geheel rechts ongeveer ter hoogte van de verdieping van het witte huis. De fotograaf staat dan, en dat zie je ook zo wel, op een hoger punt. Laten we zeggen een meter of vier boven straatniveau. Aan de andere kant is de indeling van de straat welhaast klassiek: huizen – privéstoepen (met ruimte om te zitten) – openbare weg (er wordt gewandeld!) – strook met bomen – gracht. Dus zo smal kan het allemaal niet zijn, maar zo breed als in Franeker lijkt het niet. En van boven gezien zou je verwachten dat er meer van de gracht was te zien. Zou het kunnen dat de fotograaf op wat grotere afstand staat en het beeld daardoor als bij een telelens wat in elkaar is gedrukt? Als de voorzijde van de gracht het spiegelbeeld zou zijn van de afgebeelde achterzijde dan is dat allemaal niet goed voorstelbaar. In dat geval valt Franeker af, want dat is daar wel het geval. Er zijn ook wel aanwijzingen dat de situatie aan beide zijde verschillend is. Voor zien we geen bomen en geen trappen naar de gracht en lijkt de grond niet bestraat. Stond de fotograaf op een dijkje of een vestingwal, hoger en op wat grotere afstand van de gracht? Dat zou veel verklaren.
Een pijnpunt is ook het huis geheel links. De aanhechting van het lessenaardak op het hoofddak ligt ter hoogte van de goot van het witte huis. Dan zou ook dit huis twee (lage) bouwlagen hebben, wat niet strookt met de situatie in Franeker. Ook de eigendomsverhoudingen lopen niet lekker. Op de minuut hoort het gangetje bij het witte huis, maar het lessenaardak op de foto bij het linker huis. Goed, dat kan nog, maar in 1869 blijft het linker huis staan, maar is het lessenaardak weer verdwenen. Op zijn plaats staat een deel van de gestichtsvleugel. Er geloofwaardig is dat zo op het eerste oog niet.
In je beeld van het rechter huis, Leo, kan ik me helemaal niet vinden. Je ziet rechts duidelijk één strakke daklijn, die volgens jouw hypothese zou moeten zijn gevormd door twee verschillende daken. Dat zou wel heel toevallig zijn. En een dwarskap bekleed met planken? Met een dakschildje rechts? Een houten voorschot van één gebouw lijkt mij toch het meest voor de hand liggend.
Ik zal mij bij gelegenheid nog eens in de geschiedenis van het ziekenhuis van Franeker verdiepen. Of mijn collega onderzoekers zouden opeens met een briljante zet moeten komen. Het klinkt raar, maar voorlopig heb ik daar nog niet veel vertrouwen in.

Donderdag 1-8-2013 12:09:59Leo R. (De Bilt): Ik ga hier toch even advocaat van de duivel spelen, gewoon omdat 't kan:
- De kade op het ZP is ongelofelijk smal. Er is net ruimte voor een boom en een tuinhek, maar nauwelijks voor een straat. De kade lijkt me dan ook veel te smal ten opzichte van die in Franeker. Ook op de kadasterkaart uit 1832 is de kade daar redelijk breed, veel breder in ieder geval dat het steegje tussen percelen 480 en 481. Volgens de theorie van Wijnand Bloemink zou dit steegje later moeten zijn volgebouwd met het lage pandje dat we op het ZP rechts zien, maar op het ZP is dit pandje bijna even breed als de kade, wat absoluut niet matcht met de kadasterkaart.
- Het huis van de vrouw met de witte muts matcht niet. Zoals ik het zie (maar het is lastig om exact vast te stellen) bestaat het huisje uit een voorste gedeelte met een dak met de nok evenwijdig aan de straat, met een dakkapelletje erin. Daarachter staat dan een gedeelte met een veel hoger dak met de nok haaks op de straat, maar met een gelijke breedte als het voorhuis. Op de kadasterkaart staat achter het voorste gedeelte juist een smaller gedeelte, dat nooit kan overeenkomen met het dak dat we op het zp zien. De enige oplossing is dat er tussen 1832 en het tijdstip van de foto een verbouwing heeft plaatsgevonden.
- Als je de vrouw met de zwarte jurk voor het raam van het witte huis inschat als 1,70 m hoog, is de hoogte van de schoorsteen op het ZP ongeveer 12 meter. De schoorsteen achter het in 1869 in Franeker gebouwde pand lijkt me veel hoger (vergelijk foto 51868 van Tresoar), ik kom op een ruwe schatting op zo'n 16 meter.
Met name de smalheid van de kade is opnieuw een party-pooper: in Franeker was de kade in 1832 al te breed.
Woensdag 31-7-2013 12:46:00Rob Wagenaar (Zeist): Vooropgesteld , de technische datering van foto's is niet mijn specialiteit. ik bezit het mooie boek van Jan van Dijk hierover. Maar ik ben g/r kleurenblind en dat is nu net, in dit geval ineens, een flinke handicap. Mijn datering van de foto is circa 1900. Deze is ingegeven door het hoge zilvergehalte in de donkere delen, hier rechts in het midden, wat zou duiden op gelatine ontwikkelpapier. Dat papier dateert ruwweg van na 1890. Als dat juist is, zou mijn foto wel nog een vergroting van een oudere afbeelding kunnen zijn. Ik zal mijn best doen om meer deskundige analyse van de foto te laten maken.
Dinsdag 30-7-2013 10:58:47Wijnand Bloemink (Holten): De opmerkingen van Martin Snuverink over mijn kadasternummers in het tweede deel van de tekst zijn natuurlijk volkomen terecht. Oliedom van me. Voor de goede orde, het hoge dak geheel links is 480. Ook op de minuut is wel te zien dat dit huis dieper is dan de beide andere. Het witte huis links is 481 en het huis rechts 482.
Hoe ik tot mijn idee gekomen ben? Louter toeval. Na jaren ben ik weer eens door de zoekplaatjes gefietst en deze foto is natuurlijk om van te smullen. Op grond van de classicistische architectuur van het witte huis dacht ik gelijk aan Friesland. De friezen waren gek op dit soort zware schoorstenen, de Friese steden staan er vol mee, zowel in een brede variant met twee schoorstenen als smallere met één schoorsteen. Op grond daarvan leek me Friesland veel waarschijnlijker dan Noord-Holland. Stilistisch (vensters) dateren de huizen uit de vroege 19e eeuw. Wat in de praktijk zal wel betekenen dat ze ouder zullen zijn en later werden gemoderniseerd (de vensters op de begane grond van het witte huis blijven exotisch). De kans was dus groot dat we de situatie ergens op een kadastrale minuut zouden kunnen terugvinden. En op grond daarvan ben ik wat gaan shoppen in de beeldbank van Tresoar en in tweede instantie op de minuut van Franeker. Ik dacht eerst aan Workum, waar wij onderzoek hebben gedaan. De centrale gracht daar, de Wymmerts is in 1875 gedempt en dat leek me met de leeftijd van de foto wel te rijmen (net als veel anderen heb ik het zoekplaatje gevoelsmatig veel ouder gedateerd dan 1900). Maar Workum leverde niets op. Drachten en Dokkum boden ook geen houvast en in Franeker was een van de eerste foto’s die ik zag die met de schoorsteen. En dan is de rest routine. Vandaar.
Ik doe er nog maar een foto bij, van de andere kant gefotografeerd, waarop de vleugel uit 1869 goed is te zien, met daarachter het inmiddels weer verdwenen huis van het ziekenhuis, herkenbaar aan de hardstenen stoeppalen. Duidelijk is te zien dat de ‘fabrieksschoorsteen’ achter de huizen staat. Er is ook nog een fantastische ansichtkaart uit 1918 die zo zwaar is geretoucheerd dat de schoorsteen op het dak van het verdwenen huis is terecht gekomen! Overigens was die foto erg nuttig om wat meer greep te krijgen op de ruimtelijke ontwikkeling langs de gracht.
Natuurlijk moet er nog veel onderzoek worden gedaan voor de conclusies definitief zijn. Ik ga dat zelf voorlopig niet doen, maar het lijkt me wel een dankbaar avontuur. Ik geloof wel in Franeker als oplossing.

Website: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?applicati [...]
Dinsdag 30-7-2013 10:38:10Martin Snuverink (Voorburg): Het is een indrukwekkend verhaal van Wijnand Bloemink. Benieuwd hoe zijn idee gestalte heeft gekregen.
Een paar opmerkingen. Ik heb de indruk dat Wijnand met nummer 480 het brede huis 481 heeft bedoeld (zie de minuutkaart) en met 481 het lage huis met de witgemutste vrouw 482. Helemaal links vrijwel buiten beeld staat dan het pand 480 met ertussen het uitbouwtje met het lessenaardak.
Opvallend op de minuutkaart is dat de zijmuren van de panden schuin op de gracht/kade staan. Dit is bij scherpe waarneming ook op het zp waar te nemen.
Rob Wagenaar geeft aan dat de foto van ca 1900 dateert, terwijl Wijnand Bloemink aangeeft dat de foto waarschijnlijk tussen 1851 en 1869 is genomen. Dit enorme verschil vraagt om commentaar van Rob Wagenaar.
Helaas is Tresoar momenteel niet bereikbaar.
Maandag 29-7-2013 23:07:10Wijnand Bloemink (Holten): En nog even de website van de minuut uit 1832.
Website: http://watwaswaar.nl/#ZM-v2-6-1-1v-1-3Zj6-3p1E---3 [...]
Maandag 29-7-2013 21:55:26Wijnand Bloemink (Holten): De plaats waar de foto is gemaakt moet met grote waarschijnlijkheid in Friesland worden gezocht en wel in Franeker. De huizen op de foto zijn al in of voor 1869 gesloopt en het is dus de vraag of er nog veel beeldmateriaal zal bestaan waaruit direct bewijs voortvloeit. Anderzijds was het linker witte huis op de foto eigendom van de Staat en bestaat er dus zeker een kans dat daarover nog archiefstukken zijn te vinden, bijvoorbeeld bij het Nationaal Archief. Daar heb ik allemaal niet naar gezocht en ik heb me beperkt tot wat er op internet was te vinden en dat blijkt genoeg om op zijn minst tot een samenhangende analyse te kunnen komen, waarvan hier een korte samenvatting.
Op het zoekplaatje zien we een aantal huizen aan een grachtje. Niet alle aspecten op de foto zijn even normaal, zoals de gevelindeling van het linker huis, maar opvallend is de ‘fabrieksschoorsteen’ die tussen de compleet afgebeelde huizen zichtbaar is. De schacht loopt duidelijk taps toe en aan de bovenzijde zien we nog net de uitkragende bovenbeëindiging van de schoorsteen.
Een sleutel tot de oplossing is volgens mij te vinden op een ansichtkaart in de fotocollectie van Tresoar (zie link). We zien ’t West in Franeker. De straat links van het water kennen we tegenwoordig als Academiestraat. De foto zal rond het eerste kwart van de twintigste eeuw zijn genomen. Links achter de huizen zien we een vergelijkbare schoorsteen als op het zoekplaatje. Als we de foto vergelijken met de kadastrale minuut (Franeker, Sectie A, eerste blad) van dit stuk stad uit 1832 dan is de situatie aardig in kaart te brengen. De eerste vijf huizen links stonden er al in 1832. Het zijn de kadasternummers 476 (gedeeltelijk) t/m 480. Daarna volgt een laag huis dat in 1832 nog niet bestond en inmiddels weer is verdwenen en daarna de brede vleugel met twee bouwlagen uit 1869 (eerste steen), die nog bestaat. In combinatie met andere foto’s van dezelfde situatie is te zien dat de schoorsteen achter de huizen stond ongeveer ter hoogte van de linker zijgevel van het 1869-gebouw.
Op de minuut is te zien dat de huizen aan de gracht achter grenzen aan het terrein van de Franeker Academie (747–749) met rechts daarvan de Hortus Botanicus (741). In 1842 werd de Academie wegens gebrek aan belangstelling gesloten, waarna tot 1845 het Atheneum de gebouwen zou gebruiken tot ook deze instelling werd gesloten. In 1848 werd besloten het complex in te richten tot psychiatrische inrichting en in 1851 kwamen de eerste patiënten uit Deventer. De vleugel uit 1869 en waarschijnlijk het huis daar links naast werden voor het ziekenhuis gebouwd en zijn tot voor kort in gebruik gebleven. Rond 1900 staan de huisjes 474 t/m 480 er nog en projecteren we de schoorsteen op de plattegrond dan zal hij ongeveer midden achter het gesloopte perceel 481 hebben gestaan. En dat is exact de plaats waar we de schoorsteen op het zoekplaatje zien. De fotograaf van het zoekplaatjes stond ter hoogte van de rechter zijde van het rechter huis en fotografeerde dus schuin links over de gracht. Ongeveer naar het noorden zoals veel mensen al hebben opgemerkt.
In mijn theorie komen de beide huizen op het zoekplaatje overeen met de nummers 480 en 481 op de minuut en dat kon om meerdere redenen wel eens aardig kloppen. In de eerste plaats komen de gevel breedtes globaal overeen met de verhoudingen op de foto. De vorm van 480 breed en relatief ondiep is goed de herkennen in de kapvorm. 481 is een ondiep nagenoeg vierkant huis, wat goed correspondeert met de plaats van de schoorsteen van het huis achter de tuit van de voorgevel. Geheel links zien we het hoge dak van 480 een huis dat er in 1918 in ieder geval nog stond. Daartussen was in 1832 een gangetje dat naar ik vermoed later is vervangen door het kleine gebouwtje met het lessenaardak geheel links dat bij 480 lijkt te horen. In ieder geval is hier geen sprake van eeen volledig huis. Over de situatie direct achter de huizen aan de straat is niet veel te zeggen. Die is op de foto niet te zien en op de kaart niet te begrijpen.
Huis 480 was in 1832 van de Staat (Domein 's Lands), maar helaas zegt de standaard omschrijving 'huis & erf" niets over het gebruik. Het was misschien een dienstwoning die bij de Academie hoorde. De 'fabrieksschoorsteen' zou in theorie nog voor de Academie kunnen zijn gebouwd als verwarming van de oranjerie, maar waarschijnlijker is, na 1851, voor de centrale verwarming van het ziekenhuis die zonder twijfel nog kolengestookt was. De gebouwen bleven eigendom van het Rijk. Nummer 480 zal ook in de ziekenhuisperiode een dienstwoning zijn gebleven. Huis 481 was in 1832 eigendom van de schipper Klaas Jans Plantenga en het verschil in status tussen de bewoners van beide huizen is tegen 1869 ook wel af te lezen aan de bewoonster van 481 met haar eenvoudige witte knipmuts. Zoals gezegd zijn er meerdere foto's van de plek met schoorsteen waaruit blijkt dat hij tot ver na WO II op nagenoeg dezelfde plek is blijven staan. Daarna werd een nieuw ketelhuis gebouwd met een vierkante schoorsteen op een iets andere plaats. Van de huizen die op de minuut zijn ingetekend aan de latere Academiestraat staat er overigens geen een meer in de schone stad Franeker. Als alles klopt zal de foto van het zoekplaatje na 1851 en voor 1869 zijn genomen. Ik ben als bouwhistoricus geen foto-expert, maar kan me daar wel wat bij voorstellen.
Website: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?applicati [...]
Maandag 29-7-2013 21:52:55Martin Snuverink (Voorburg): Zojuist liep ik bij toeval aan tegen een oude afbeelding van de eeuwenoude herberg Blauwhuis aan de Hoekstersingel in Leeuwarden. De sterke architectonische overeenkomst met het witte huis van dit zoekplaatje trof mij. Het Blauwhuis heeft meerdere drastische verbouwingen ondergaan en kan door zijn ligging niet de oplossing zijn. Maar misschien is het een aanwijzing dat we ons nu echt op Friesland moeten concentreren.
Zie de link, foto FDHOEKSIA020. Er zijn meer afbeeldingen bij zoeken onder Blauwhuis in de beeldbank Leeuwarden.
Op het zp tel ik 20 rijen holle pannen en op de link ook. Ook de kap heeft in de loop der jaren verschillende gedaantes gekend. Op de foto in Ansichten uit Grootmoeders tijd – Leeuwarden deel 2 (1971), pag.116 heeft de kap even steile dakvlakken (dakschilden) als op het zp.
Website: http://www.beeldbankleeuwarden.nl/ [...]
Woensdag 1-5-2013 12:27:52Martin Snuverink (Voorburg): Hè,hè, Redactie, wat spitsvondig. Dit was niet toevallig, maar vanmorgen moest vanmiddag zijn. Ik had kennelijk de tijd vergeten. Zo gaat dat soms als je met een boeiend zoekplaatje bezig bent.
Dinsdag 18-12-2012 13:52:04Alard (Zevenaar): Als je alle grachten in Weesp bekijkt kan elke gracht in aanmerking komen voor dit zoekplaatje qua talud. Het water op het zoekplaatje staat wel erg laag.
Dinsdag 18-12-2012 00:32:17Redactie (): Martin, de gracht mag dan te smal zijn, maar het is wel heel toevallig dat je al naar deze locatie hebt gekeken voor Ben Boot er om kwart over één op wees.
Maandag 17-12-2012 23:00:16Wagenaar Rob (Zeist ): Bijgaand een ansicht rond 1960 van de Herengracht in vogelvlucht. Wat verder rechts van de kerk is ook het witte pand Herengracht 10 te zien.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/heerengrac [...]
Maandag 17-12-2012 22:38:20Leo R, (De Bilt): Op watwaswaar.nl kun je in het kadaster kijken 1832. Het minuutplan maakt ons over de panden niet heel veel wijzer: Herengracht 9 en 10 waren allebei huis met erf. Een eindje erachter lag een 'stalling'. Maar.... zo te zien was toen de kade ook al ongeveer net zo breed als nu (heel makkelijk te vergelijken met behulp van google maps). Namelijk net zo breed als dat Herengracht 10 diep was/is.
Het lijkt me dan dat de kade op het zp toch echt te smal is om de Herengracht noordzijde in Weesp te kunnen zijn...
Website: http://watwaswaar.nl/#Uu-aW-8-1-1v-1-3672-2RQk---3 [...]
Maandag 17-12-2012 22:33:48Martin Snuverink (Voorburg): Vanmorgen had ik al geconstateerd dat dit niet Weesp Herengracht kon zijn, omdat de kade ca 16 m breed is. Daar is in een eeuw niets aan veranderd. Als het ZP hier in Weesp zou zijn, zou er een strook van ca 10 m gedempt moeten zijn.
Maandag 17-12-2012 22:30:12Leo R. (De Bilt): Whaha, we sturen tegelijk dezelfde foto in.
Maandag 17-12-2012 22:21:50Leo R. (De Bilt): Herengracht 9-10 is een slim gezien suggestie van Ben Boot. Nu nog een bewijs... Op de site inoudeansichten.nl staat een hele berg foto's van de Herengracht in Weesp, maar allemaal geven ze hetzelfde beeld: precies hetzelfde als het huidige. En daarmee hebben we wel een probleem, want hoewel het grote witte pand op het zp redelijk overeenkomt met Herengracht 10, doet het buurpand dat nauwelijks. Links van het witte pand op het zp is een laag gebouwtje, geflankeerd door een hoog gebouw met schuin dak, en dat lijkt enigzins overeen te komen met de situatie in Weesp rond 1900 (zie de link). Problematisch is verder de breedte van de kade: op het zp is deze heel smal, maar op de foto's en in het Weesp van nu is deze veel breder. De houten beschoeiing zien we op de foto's ook nergens terug. We zijn er kortom nog niet! We hebben op z'n minst NOG oudere bewijsfoto's nodig (vòòr 1900) en we moeten de veel smallere kade verklaren.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/heerengrac [...]
Maandag 17-12-2012 22:19:58Antoon Bosselaers (Mechelen): Een prentbriefkaart van rond 1900 vind je in de link. Daarop is de vensterindeling onderaan precies zo als nu, en niet als op het ZP. Het water in Weesp is volgens mij ook veel breder als op het ZP. Dus als de datering rond 1900 klopt, dan is dit niet de Herengracht in Weesp. Tip: zoek op Heerengracht ipv Herengracht voor oude afbeeldingen.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/showfull.p [...]
Maandag 17-12-2012 22:06:02Wagenaar (Zeist): De scan met veel grijswaarden levert niet veel nieuws op. Maar het net sluit zich wel rond dit ZPtje.Op de foto is te zien, dat zich links naast het grote witte huis en het hogere huis iets verderop een kleine eenlaags tussenwoning staat. Op streetview van de Herengracht te Weesp is daar nu links naast no 10, op no 11 een jaren twintig drielaags woning te zien. De ruimte is beter benut. Rechts naast het witte huis is op de foto een moeilijk te identificeren kleine woning te zien, waarvan de voorgevel zeker een tot twee meter terugligt van de voorgeval van het grote witte pand. Mogelijk betrof dit een voorhuisje van een terugelegen stolpboerderij, want het puntdak achter dit huisje is te onderscheiden als een rietgedekt stolpdak met schhorsteen op de top.. De schuine streep onder de top is een artefact, geen loodstrip o.i.d. Als dit dezelfde lokatie is bevindt zich, zie streetview,daar nu Herengracht nummer 9. De voorgevels van nummer 9 en 10 lopen nu gelijk. We zien heden een kleine woning met topgevel en zadeldak, met nok loodrecht op de gracht. Daarachter zijn dan op de foto de twee torens te onderscheiden. Streetview volgend zitten we dan ongeveer op de Blomstraat op de lokatie van de lagere school aldaar. Daar stond dan de oude gasfabriek van 1863 tot 1914. Terug naar de foto van het grote witte pand: De gevelindeling van eerste etage, de raamomlijsting en raamdorpels, de daklijst en de dakkapel kloppen met die van de woning Herengracht no. 10 op streetview. De vreemde raam indeling op de begane grond op de foto is mogelijk, zie streeetview, in de oorspronkelijke staat teruggebracht met identieke verdeling als op de eerste etage. De voordeur voldoet aan het beeld, zij het, dat de bonenste deurspiegel is vervangen door glas. De redactie schreef al: "het zoeken is naar oude foto's rond de Herengracht" en misschien is er ergens een indicatie, dat er een gebouw met een stolpdak ter hoogte van de Blomstraat heeft gestaan?

Maandag 17-12-2012 21:57:14Redactie (): Ziet er veelbelovend uit. Nu is het zaak een oudere afbeelding te vinden van de Herengracht in Weesp. Het verschil in raamindeling op de begane grond tussen Herengracht 10 in Weesp en het grote witte pand op het zoekplaatje kan te wijten zijn aan een verbouwing, maar meer bewijs is zeker nodig.
Overigens heeft Rob Wagenaar mij wel degelijk een scan gestuurd, maar in kleur terwijl de vraag juist was een scan in grijswaarden.
Maandag 17-12-2012 18:14:04ben boot (rotterdam): in de aanbieding; Weesp, Herengracht 9 en 10
nu met gratis gasfabriek aan de Blomstraat/Binnenhof

Website: http://www.weesp.nl/document.php?m=7&fileid=13659& [...]
Maandag 17-12-2012 13:18:14Wagenaar (Zeist): Heel goed idee, hardop denken, vragen stellen en de vrijheid nemen om te duiden en te interpreteren.Goede onderzoekers durven dat. De behoefte naar een betere afbeelding van sommige oude foto's ken ik. Dit is een matige kwaliteit zilverbromidefoto, maar wel van flink formaat. Ik ga proberen om er iets meer uit te krijgen. Het zilver is bestand tegen de tijd en gaat dan reflecteren in een scan, het beeld wordt dan mistig. De foto is zeker ook wat atypisch in de diepte. Fijn dat de foto na 3 jaar weer opduikt in de belangstelling. Dat is ook een kracht van zoekplaatjes.nl. Scan komt eraan.
Vrijdag 7-12-2012 19:51:50Alard (zevenaar): Is het mogelijk dat de hele kaart een keer wordt ingescand met alleen grijswaarden en niet zoals nu RGBkleur. Als ik het witte pand bekijk aan de bovenkant links dan zit daar een raam van een ander gebouw wat erachter staat of een schoorsteen. Staat aan de achterzijde nog wat of is deze blank? Is het een foto of een anzichtkaart?
Vrijdag 7-12-2012 19:12:56G.H. Woortman (OOSTERHOUT NB): Zouden die "torens "soms van een energiecentrale kunnen zijn?
Vrijdag 7-12-2012 15:52:46Martin Snuverink (Voorburg): De kalkovens bij Leiden stonden aan de Hoge Morsweg aan het galgewater (=Oude Rijn) op het terrein van de tegenwoordige betonwarenfabriek Wernink. Dit is op 250 m benedenwinds van de uitspanning De Groote Vink. Zie http://www.archiefleiden.nl/home/collecties/beeldmateriaal/zoeken-in-beeldmateriaal/weergave/search/layout/result/indeling/detail/start/19/q/zoekveld/kalkovens.
De kalkovens van Dedemsvaart stonden 300m ten noorden van de bewoonde Langewijk.
Er kunnen uitzonderingen zijn voor een enkele bedrijfswoning (arme bewoners….!), maar hiervan is geen sprake op het zoekplaatje.
Kalkovens staan doorgaans aan goed vaarwater.
Het lijkt me overigens niet zinvol ons verder te laten afleiden door deze kwestie. Neem van mij aan dat hier geen kalkovens zijn.
Donderdag 6-12-2012 23:19:34G.H. Woortman (OOSTERHOUT NB): De opmerking van heer Snuverink dat kalkovens altijd zeer ver verwijderd waren van de bewoonde wereld, gaat niet altijd op.
Zo herinner ik mij de kalkovens nabij Leiden t.o.De Vink.En ook die in Dedemsvaart, nogal dicht bij de bebouwing.
Donderdag 6-12-2012 15:58:11Martin Snuverink (Voorburg): Sorry, Jacques en anderen, ik zag zojuist dat de vraag van Jacques over kalkovens al op 11-04-2010 is gesteld door Ans Roelofs en diezelfde dag nog door mij is beantwoord.
Mensen, lees toch eerst de voorgaande reacties voordat je reageert. Dit geldt dus ook en niet minder voor mij!!!
Woensdag 5-12-2012 22:02:06Martin Snuverink (Voorburg): Nee, Jacques, de schoorstenen zijn zeker niet van kalkovens. Kalkovens stonden altijd honderden meters van de bewoonde wereld vanwege hun ondraaglijke stank. De grondstof voor de kalk waren namelijk schelpen die alijd nog een flinke hoeveelheid organische resten bevatten die bij verhitting worden omgezet in walgingwekkende vluchtige afbraakproducten.
Woensdag 5-12-2012 21:44:54Jacques Laureys (Twisk): Zouden de twee verschillende schoorsteentorens misschien van kalkovens zijn ?
Woensdag 5-12-2012 21:07:19Gerrit Ekkel (Waalwijk): Als we de stoep voor het huis (met het hekje) op circa 80-90 cm aannemen, dan komt de breedte van de hele weg op een 3 meter of zo, niet zo veel dus, maar dat was al vastgesteld. De breedte van de gracht of sloot of haven lijkt me niet veel meer.
Het lijkt alsof er aan deze zijde van de gracht meer wegbreedte aanwezig is, maar dat kan ook vertekening zijn omdat de foto mogelijk vanaf een 1e verdieping is genomen.
Het merkwaardigste lijkt mij dat geheel rechts op de foto een afdak op palen lijkt te staan tussen de boom en de waterkant. Het dak steekt voor de boom uit. Dat zou kunnen wijzen op een visbank of aanverwant bouwsel, maar het zou ook een hoefstal of zo kunnen zijn, hoewel dat in vergelijking met de persoon er naast misschien te hoog is.
Donderdag 15-12-2011 00:33:39Kooijmans (Utrecht): Ik moest meteen denken aan de omgeving van Zaandam / Zaanstreek. Kan de locatie niet direct plaatsen, wellicht ergens in de omgeving van de Zaanse Schans / Lagedijk?
Website: http://maps.google.nl/maps?f=q&source=s_q&hl=nl&ge [...]
Donderdag 20-1-2011 23:43:17Martin Snuverink (Voorburg): Geeft de witte muts met gestrikt kinbandje van de vrouw voor de deur geen indicatie voor het zoekgebied?
Donderdag 23-9-2010 12:07:42dick zweers (bergeijk): Herkenbaar wat Martin schrijft. Het overkomt ons allemaal. De scheve stand van de bomen in relatie tot een heersende zuidwestenwind en de wat minder duidelijke schaduwrandjes die op een van links komende zon kunnen wijzen kunnen we niet negeren.

Het lijkt mij weinig zinvol te zoeken in andere gebieden dan Noord-Holland ten noorden van het IJ en in Friesland of Groningen. Men leze de eerdere inzendingen om te vernemen waarom ik dat denk en anderen ook.
Woensdag 21-4-2010 12:31:09Martin Snuverink (Voorburg): Harlingen is een wonderlijke stad, maar niet zo wonderlijk dat daar de zon in het noorden kon staan. Dit geldt voor nog véél meer plaatsen!
Bij moeilijke plaatjes bespeur ik de tendens, waaraan ik zelf ook wel eens zondig, om bij het zoeken naar oplossingen onmogelijkheden te negeren.
Woensdag 21-4-2010 09:13:10Ans Roelofs (Deventer): Ook Rijnsburg langs de Vliet, Noord en Zuid zijde lijkt er op, Rapenburg en Moleneind.Zie Regionaal archief Leiden en Google maps.
Woensdag 21-4-2010 00:31:20Jan Spoolder (Utrecht): Excuus. Voor de gevelbetimmering van het linker pand bedoelde ik bijgaande link.
Website: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?applicati [...]
Dinsdag 20-4-2010 23:27:03Jan Spoolder (Utrecht): En Makkum niet te vergeten,omg. Turfmarkt. Wat te denken van de gevelbetimmering van het linkse pand?
Website: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?applicati [...]
Dinsdag 20-4-2010 23:24:33Jan Spoolder (Utrecht): Ik denk dat we in de omgeving (gedempte)Zoutsloot, Heerenwaltje, mogelijk warm zijn. Harlingen had niet alleen zoutziederijen maar ook kalkovens.
Zag deze week ook nog foto's van de Dwarsnoard in Workum die er erg aan doen denken.
Website: http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?applicati [...]
Dinsdag 20-4-2010 22:43:37d.kralt (meppel): Door de link van Jan Spoolder en de opmerkeing van Dick Zweers heb ik Harlingen eens nader bekeken en zoekend naar een smal watertje ben ik daar bij op de (het?) He(e)renwaltje gestuit. Ik wist de schoorstenen op het zptje niet plaatsen, maar de verklaring van Sjoerd vind ik heel plausibel. Er zijn jammer genoeg (door mij) niet veel foto's van de betrokken locatie gevonden.
Dinsdag 20-4-2010 21:40:09Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik bedoelde in mijn vorige bijdrage niet dat op de site over Harlingen dezelfde pijpen staan als op het ZP maar dat de pijpen op het ZP doen denken aan zoutziederijpijpen. Voor Kampen Burgwal 106 voel ik niet zo; te verschillend van het ZP.
Dinsdag 20-4-2010 21:16:23Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Staan die zoutziederij- (of zoutkeet-) pijpen al niet op de eerste de beste foto van de site van Fokke Sytema? Leuk verhaal hier. Dik, je bent een man van weinig woorden, maar wat denk je ervan?
Dinsdag 20-4-2010 21:06:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik denk dat Dik heel warm zit: in Harlingen waren er juist in deze buurt vele zoutziederijen. Er is een aardige site over te vinden. Op zoek dus naar bewijsfoto's!
Dinsdag 20-4-2010 20:43:05ben boot (rotterdam): Kampen, Burgwal 106
Dinsdag 20-4-2010 20:11:33Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Kijken we, gezien de straatnaam in de buurt, naar de schoorstenen van zoutziederijen?
Dinsdag 20-4-2010 20:00:32Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Mijn bijdrage van 13 april was kennelijk heel dom: niemand ging in op Enkhuizen, Alkmaar en Hoorn. Dus, Dik, om je te ondersteunen en om de boel weer leven in te blazen: ik vind Harlingen zo gek nog niet. Het grote pand links is dan wel verbouwd; de hoofdvorm zit er nog in en ook de belendende panden zouden er uit kunnen zijn ontstaan. Op Google Streetview is een prachtig gelijkend beeld te toveren, compleet met houten beschoeiing. De oever lijkt op het ZP minder diep dan op Streetview, maar als je een beetje "terugwandelt" zie je ter plaatse van de kruisende brug dat de kade maar hoogstens een meter of 6 breed is, wat nog wel zou kunnen. Het zal moeilijk te bewijzen zijn, maar Dik, de sfeer is er zeker!
Dinsdag 20-4-2010 19:55:32d.kralt (meppel): Laten we beginnen in Harlingen. Herenwaltje hoek Wortelstraat. Het is dan wel ontzettend verbouwd, maar qua sfeer zit het wel aardig goed.
Maandag 19-4-2010 23:14:52dick zweers (bergeijk): Om te anticiperen op de inmiddels geplaatste inzendingen: Dat de bomen naar rechts scheef staan had ik ook al laten weten. Gerede kans dat we mede op basis van de schaduwen naar het noorden kijken, inderdaad. Dergelijke stenen gebouwen kan ik me in Broek-in-Waterland niet voorstellen. Ze bestaan daar wel temidden van overwegend houtbouw maar zijn alle ongepleisterd (voorzover ze een vergelijkbare ouderdom hebben). Putten maken en van bronbemaling voorzien was omstreeks 1890 zeker mogelijk. Al het inmiddels geschrevene overwegend voel ik er steeds meer voor om Noord-Holland te verlaten. Harlingen of een andere plaats in beide noordelijke provincies lijken me (intussen) reële opties.
Zaterdag 17-4-2010 12:20:04Martin Snuverink (Voorburg): Nog steeds ga ik ervan uit dat de foto van vóór 1900 dateert. Ik dacht dat er toen nog geen stoom-zuivelfabrieken waren. Maar dat weet ik niet zeker en wie het beter weet mag het zeggen. De door mij zo gewaardeerde site http://www.neha.nl/struve/ vermeldt althans niet of nauwelijks stoomzuivelfabrieken.
Website: http://www.neha.nl/struve/ [...]
Donderdag 15-4-2010 19:18:20Debora (Delft): Excuus, ik was nog niet ver genoeg doorgedraaid zie ik nu met streetview voor ik schrok van het huis. Maar ingezoomd lijkt het ook te laag te staan; zie schuur, en niet achter een dijk.
Bij de toren-hypothese blijf ik wel ;)
Woensdag 14-4-2010 11:26:43Debora (Delft): Er stond in ieder geval 1 'toren' die wel wat wegheeft van de rechter toren op de foto in Middenbeemster, zie link. Linker nog niet kunnen vinden. Wellicht eerder op diezelfde boerderij nog een?
A.d.h.v. oriëntatie t.o.v. de kerk, met de foto's in dat document, en de info daarin stond die boerderij in het midden van de Schoolstraat, met de gevel naar het zuiden. De Leeghwaterstraat is nog wel bewaard gebleven. De toren stond dus ongeveer in het midden van dat vierkant tussen straten; achterop het erf.

Aan schaduwlengtes is helaas weinig te zien op de foto, behalve dat hij niet vanuit het westen is genomen (tenzij hij in spiegelbeeld is), dan zou de zon immers in het noorden staan.

Dit geheel strookt toch echt nog steeds met de buurt rond de Korte Lindengracht waar jullie eerder keken, maar dan zou ik zeggen dat de foto naar het zuiden is genomen. En een toevallig shot zuidwaarts van waaruit je de boerderij zou zien leverde dit plaatje op.... het witte huis staat er nog? http://maps.google.com/maps?
Website: http://www.zuivelhistorienederland.nl/_wp_pdf/1989 [...]
Woensdag 14-4-2010 11:23:26Jan spoolder (Utrecht): Ik kwam trouwens op Harlingen door deze afbeelding.

http://www.friesfotoarchief.nl/atlantis/?
Dinsdag 13-4-2010 23:52:31Jan Spoolder (Utrecht): Laten we niet proberen met termen, die niet voor buitenstaanders gemeengoed zijn, de discussie ontoegankelijk te maken.

Ik ben eerder geneigd dit in NW-Friesland te zoeken en wel omg. Harlingen.
Dinsdag 13-4-2010 23:33:30Jan Spoolder (Utrecht): Gelukkig, we hoeven nu niet meer te zoeken naar een orthogonaal kavelsysteem. Ik wilde er juist aan beginnen! Misschien komt er nog wel iemand voorbij die hier ook geen verstand van heeft en ons gewoon vertelt waar het is of waar het was.
Dinsdag 13-4-2010 22:22:12Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Heeft al iemand goed naar Alkmaar, Enkhuizen en Hoorn gekeken? Daar kwam en komt water in de stad voor. Ik heb wel virtueel door Alkmaar gedwaald maar kon zelf niets vinden.
Dinsdag 13-4-2010 22:21:42Martin Snuverink (Voorburg): Hoewel er veel overeenkomsten zijn met de Lindegracht in Middenbeemster, zijn er toch ook zoveel verschillen dat ik Middenbeemster helaas moet opgeven. Eén belangrijk verschil is de schuine plaatsing van het pand helemaal links, die ik uiteindelijk niet kan rijmen met het orthogonale kavelsysteem van de Beemster.
Volgens Gerard zou het witte huis nog moeten bestaan als het in de Beemster zou zijn, maar als we aannemen dat de foto in 1890 is gemaakt en beseffen dat de Beemster pas in 1999 op de werelderfgoedlijst is gekomen, is er ruim een eeuw lang gelegenheid geweest om deze bebouwing te slopen of te laten afbranden.
Grachtjes met diepliggend waterniveau zijn, zoals eerder betoogd, volgens mij alleen maar te vinden in de droogmakerijen en de steden en niet op het oude drassige land. Daarom vallen dorpen in bijvoorbeeld Waterland en de Zeevang, de natte evenwijdige streekdorpen Landsmeer, Oostzaan, Westzaan en Assendelft, en de dorpen Jisp, Graft, De Rijp, Schermerhorn (en nog wel meer) af.
Er is nog wel, misschien wat vergezocht, een mogelijkheid dat de aftandse beschoeiing op het punt staat vervangen te worden en dat daarvoor de gracht is drooggelegd of gedeeltelijk leeggepompt. Dan zouden zich talloze andere mogelijkheden voordoen. Maar was men anno 1890 al goed in staat bouwputten te construeren en leeg te pompen? Ik vermoed van wel.


Dinsdag 13-4-2010 20:56:16Gerard Nachbar (Almere): Vooralsnog ga ik uit van Middenbeemster als serieuze kandidaat. Heb nog een aanvullende kadastrale kaart uit 1878 gevonden (sectie K), waarin de hele kern van Middenbeemster inclusief waterlopen is te zien. De datering van de kaart past beter bij de datering van de foto. De Lindegracht maakt deel uit van het noordwestelijk kwadrant.

Ga voor die kaart naar Beeldbank Noord-Hollands Archief (niet te verwarren met 'Beeldbank Noord-Holland'!), zoekterm '0302'. Dat is het zogenoemde 'bestanddeelnummer' van de kaart.

De heersende windrichting heeft een van links komende component. Iets dergelijks geldt voor de actuele zonnestand (schaduw van emmer!), dus dat sluit Middenbeemster niet uit.

De Beemster is Werelderfgoed, Middenbeemster is beschermd dorpsgezicht, dus alle bebouwing < 1940 zou toch tot in details in kaart moeten zijn gebracht. Zoiets ben ik nog niet tegengekomen. Dat prachtige witte huis is niet ten onder gegaan aan brand of oorlogsgeweld (herinner mij slechts een aanslag op staatssecretaris Kosto die daar ergens inclusief zijn kat woonde) en je sloopt het niet zomaar. Dus: het zou er nu nog moeten zijn. Toch!? Kortom: wellicht moeten we het zoekgebied uitbreiden. Noord-Holland schijnt vrij zeker te zijn. We hebben het dan over: boven het IJ, zuidelijk van de Westfriese Zeedijk en niet in Kennemerland. Misschien zijn er ook wel van die grachtjes te vinden in - pak hem beet - Broek in Waterland, Westgraftdijk en andere locaties die ouder zijn dan de Leeghwaterpolders?
Dinsdag 13-4-2010 11:33:23Rob Wagenaar (Zeist): De schoorstenen zijn lastig te duiden, maar negeren zal de oplossing in de weg staan Met Jan Spoolder ben ik het eens, dat er voor de fotograaf geen enkel argument is om deze torens erin te plakken. Bij deze als bijlage overigens een ansichtkaart uit de Rijp met een stoomhoutzagerij met net zo een schoorsteen. Let wel,vrijwel iedere vroege ansichtkaart is een lichtdruk van een geretoucheerd negatief! Zo kon de fotograaf overbelichte delen beter in beeld brengen. Bij deze foto, met veel donkere velden is er al snel overbelichting van lichte delen, hier de schoorstenen tegen een helle lucht bijvoorbeeld en de takken. Door lichte arcering in het donkere negatiefbeeld zijn ze weer in beeld te brengen. Dat type retouches zie je niet met het blote oog op een ansichtkaart. Dit hier is overigens een grote foto,17x 22 en daar is met het blote oog de retouch al vrijwel niet te zien. Dit is geen falsificatie, dan is iedere ansicht uit een lichtdrukkerij, en dat zijn ze bijna allemaal voor 1920, er ook een , deze torens horen er gewoon bij.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/overig/p35 [...]
Dinsdag 13-4-2010 00:15:08Martin Snuverink (Voorburg): Jan, met negeren van torens/schoorstenen bedoelde ik dat ik de schoorstenen voorlopig even niet als primair zoekcriterium wil gebruiken, m.a.w. daar niet op wil focussen of me erdoor laten afleiden.
Desondanks heb ik nog eens goed naar het overzicht van http://www.neha.nl/struve/ in Noord-Holland (boven het IJ) gekeken. Mijn conclusie is dat bedrijven met stookinstallaties (stoomopwekking) op het platteland boven het IJ eigenlijk niet voorkwamen. Deze bevonden zich alle in de steden en in de Zaanstreek inclusief Oostzaan, Westzaan, Koog, Zaandijk, Wormer, Wormerveer en Krommenie. Linoleum bestond nog niet.
Andere hoge schoorstenen hadden de stoomgemalen, bijvoorbeeld aan de Westdijk van de Beemster (waar het m.i. niet kan zijn).
Het relatief grote niveauverschil tussen kade en waterspiegel wijst niet op oud land, maar op een drooggemaakt meer.
Dinsdag 13-4-2010 00:01:15Alard (Zevenaar): De rare vlekken aan de rechterkant komen van het scannen. De foto is krom in combinatie met vals licht van buiten en de klep van de scanner open laten staan dan krijg je dit rare resultaat. Probeer het zelf maar eens dan zul je zien dat je hetzelfde krijgt.
Maandag 12-4-2010 22:58:40Alex Daemen (BoZ): Ik heb mijn twijfels over de authenticiteit van deze foto en in het bijzonder de torens op de achtergrond. Bij bestudering van de details van de toren is te zien dat de zg retouche is aangebracht
voordat de afdruk op papier is gemaakt. De potlood strepen lopen achter de takken en bladeren van de bomen door.
Ook ik denk dat de de opname van voor 1900 is. Een glasplaat negatief is hier het meest waarschijnlijke.
Een verklaring kan zijn dat de zg retouche al op de glasplaat werd aangebracht en wel op niet emulsie zijde van de plaat. Duidelijk is zichtbaar dat hier en daar de emulsie laag is verdwenen of is aangetast door chemie of vergankelijkheid.(witte vlek tussen de torens in)
Ook de afgebakende donkere vlek (op het negatief dus overbelicht!) op de plaats van het donkere dak is vreemd. Als het dak van origine donker is waarom is dan ook het raam/venster zo onderbelicht geraakt dit in vergelijking met de andere ramen,vraag ik me af. Is hier sprake van vals licht op het negatief. De eerste indruk is wel zo. Maar waarom is dit dan zo afgebakend. Meestal wordt vals licht zichtbaar door vlammende vlek op de foto en negatief.
Een andere optie is dat het glasplaat twee keer in de camera is geweest en dat hier sprake is van een dubbel opname. Rechts onder, voor de boom is ook een schim te zien van iets wat is bewogen. De planken van de kade lopen daar niet door. Ook de bebouwing uiterst rechts nog net zichtbaar staat voor of in de boom.
Ook is het mogelijk dat tijdens het afdrukken op papier de donkere dak partij met een masker is doorgedrukt door de fotograaf. De strakke afbakening zou hierdoor kunnen zijn ontstaan.
Maar met welke reden zou hij dat gedaan hebben? Was er achter dat raam iets spannend te zien?
Het is in ieder geval duidelijk dat met deze foto is gemanipuleerd door de maker. Ik zou de torens maar laten voor wat ze zijn.
Alex Daemen
Maandag 12-4-2010 22:38:56Jan Spoolder (Utrecht): Het is misschien wat ál te gemakkelijk om de schoorstenen te negeren, ook al is er mee geknoeid. Waarom zou de fotograaf moeite doen deze dingen in te tekenen en weg te frunniken achter boomtakken etc. als die schoorstenen er helemaal niet stonden? Ik heb ook even aan traankokerij gedacht maar die was er sinds eind 18e eeuw niet meer op het vasteland van NH.

Gezien de schaduwen van de balkjes in de vaart zou ik zeggen dat het licht van links (voor de kijker) komt.

De deuren bestaan volgens mij uit 2 panelen, waarbij in het bovenste paneel een ovaal is opgenomen, mogelijk zelfs in een soort bolvorm. Verdere versieringen in de vorm van kransen of andere folkloristische zaken zijn mij niet opgevallen.

Van het witte pand kunnen we ongeveer de diepte schatten, we kijken heel schuin van opzij ook tegen de kap aan. Mij valt op dat het meest linkse pand op de foto in vergelijking tot het witte pand dan een behoorlijke diepte naar achteren moet hebben en ook een behoorlijke hoogte, 2 verdiepingen met een forse kap. Een groot pakhuis of misschien zelfs een zaal)kerk(je)?
Maandag 12-4-2010 18:32:01dick zweers (bergeijk): Over de schoorstenen heb ik dezelfde gedachte, Martin. Van een zonnestand zie ik weinig, maar enkele scheefstaande bomen zouden erop kunnen wijzen dat het (zuid)westen zich links bevindt.
Maandag 12-4-2010 18:24:10Martin Snuverink (Voorburg): Die torens of schoorstenen vertrouw ik nu even niet. Ik heb de neiging ze bij het verder zoeken en bewijzen te negeren. Ze zien er onwezenlijk uit, ze zijn volgens Rob Wagenaar geretoucheerd, wat voor mij hier hetzelfde is als "er is mee geknoeid", voor de functie ervan is nog geen enkel realistisch idee binnengekomen, enz., enz.
Is er iemend die aan de hand van de lichtval iets over de oriëntatie kan zeggen?
Maandag 12-4-2010 18:00:24dick zweers (bergeijk): Rorschachttesten en de lijkwade van Turijn in een Hollandse polder..... Ik denk dat Middenbeemster dik in orde is, maar zie geen kans dat te bewijzen. Met deze aanmoediging moeten jullie het doen, Martin, Gerard ! Wie helpt?
Maandag 12-4-2010 16:46:54Rob Gruben (Bokhoven): Volledig off topic: de lijkwade van Turijn naast (of als voorbeeld van?) de Rorschachtest lijkt me niet de meest geslaagde vergelijking Gerard! Maar dit is dus volledig off topic, hoewel het louter vermelden van de naam van dit heilige relikwie mogelijk bijdraagt tot de oplossing van dit zp-tje (dit alles met een vette knipoog uiteraard).
Maandag 12-4-2010 15:25:55dick zweers (bergeijk): Sjoerd, ik had het niet mooier kunnen zeggen ! Het laatste wat ik wil is een drempel opwerpen voor degenen die niet toevallig van mijn vak zijn. Die kennis is overigens met de jaren betrekkelijker geworden. Hoe ouder ik word, hoe minder ik (zeker) weet.
Maandag 12-4-2010 13:59:26Gerard Nachbar (Almere): Getuige mijn reactie van gistermiddag vind ik dat Middenbeemster een serieuze overweging als locatie van het zoekplaatje verdient. Het zoeken van visueel bewijsmateriaal is echter niet zo eenvoudig. Wél heb ik nog wat kadastrale info gevonden (zie link) die duidelijk bewijst dat er gedeelten waren met aan beide zijden van het water bebouwing. Vooralsnog toont het enige plaatje van de Lindengracht houten bebouwing die we kennen van de Zaanstreek plus Waterland in ruimere zin.

De schoorstenen - áls het al überhaupt om fotografische info gaat - kan ook ik niet plaatsen. Midden in de Beemster waren er geen palingrokerijen, grasdrogerijen of activiteiten rond de walvisvangst. Ook bouwsels rond de Stelling van Amsterdam zie ik niet zitten.

@Van Ginniken: ook ik ben Volkskrantlezer en maak graag de associatie met de lijkwade van Turijn en de rorschachtest. Ik geef het graag toe: ik heb een haat-liefdeverhouding met gashouders en meende onlangs dat die wel wat weg hadden van een van de hoedjes van een voormalige schoonmoeder... Af en toe een ironische relativering moet kunnen, naast vooral doelzoekende bijdragen.
Website: http://watwaswaar.nl/#TQ-fo-6-1-1v-1-2zUO-2pnc---5 [...]
Maandag 12-4-2010 13:25:34Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Ik ben het met Dick eens dat niet alle bijdragen ter zake doen voor de oplossing. Toch is deze HOBBY er één waarbij samenwerking vaak tot een oplossing leidt en waarbij we elkaar opmerkzaam maken op details. Dat is erg leerzaam. We zijn echter niet allemaal experts en bouwkundigen en dat hoeft ook niet. Iedereen is hier welkom, al wordt er wel tact, respect en leesbereidheid gevraagd.
Maandag 12-4-2010 13:16:07dick zweers (bergeijk): Ik ben het van harte met Martin eens (laatste inzending). Mijn pogen om naar de noordelijke provincies uit te wijken was en is alleen maar bedoeld voor de eventualiteit dat we er in Noord-Holland niet uit zouden komen. Zoals gezegd: de smalle achtruits-schuiframen (2x4ruiten boven elkaar) komen in de prov. Groningen vaak voor en zijn daarbuiten zeldzaam. De opmerking van de redactie dat we ons vastbijten in opties en daardoor andere over het hoofd zien is me uit het hart gegrepen. Ik ken die valkuil uit ondervinding bij mijn werk.

Jammer dat er zaken bijgehaald worden die ons niet verder brengen.
Maandag 12-4-2010 10:17:56rob wagenaar (Zeist): De foto is door de fotograaf wat geretoucheerd. Dat gebeurde met name bij de vage delen. De linker schoorsteen, die een versierde indruk maakt, is door de fotograf gearceerd en volgens mij verder kaal. Mogelijk bovenin een bakstenen ring, zoals op het plaatje van Martin.
Maandag 12-4-2010 07:15:01Martin Snuverink (Voorburg): Jammer dat er nog niemand is ingegaan op mijn concrete voorstel voor een oplossing. Ik heb er natuurlijk geen enkel bezwaar tegen als iemand mijn serieus bedoelde suggestie met argumenten afwijst.
De discussie over het spektakel bij de voordeur van het donkere huis vind ik eigenlijk niet zo relevant voor het vinden van de oplossing. De vermeende schoorstenen daarentegen wel. De linker “schoorsteen” maakt op mij een te versierde indruk om als fabrieksschoorsteen door het leven te gaan. Ik schat de foto van vóór 1900. In die tijd was er in de kop van Noord-Holland eigenlijk alleen industrie met een flinke stookinstallatie (ketelhuis) in de grote steden (Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen), de Zaanstreek, Purmerend en Edam. Dit alles is goed na te aan op http://www.neha.nl/struve/, een fraai statistisch overzicht van de industrie in NL in de periode 1887-1889. De echte procesindustrie met de grote schoorstenen moest toen nog op gang komen in Nederland, waarvan men wel eens spottend zegt dat er alles 50 jaar later gebeurt dan in Amerika en Engeland. De meeste houtzagerijen in de dorpen werkten nog met windkracht.
Website: http://www.neha.nl/struve/ [...]
Maandag 12-4-2010 00:01:57rob wagenaar (Zeist): Hoewel ik bij de gegevens van deze foto meldde dat het rechterhuis een stolpmodel had, lijkt dat bij nadere beschouwing niet juist. Het rechter huis ligt verder naar achteren dan het linker huis en verdwijnt daardoor er ook deels achter. Het heeft een puntdak, waarbij de voorgevel met hout is betimmerd. Er zit een kozijn in met twee openslaande ramen. Ik vermoed dat de foto op flinke afstand is gemaakt, maar ook vanaf een hoogte, dakgoothoogte zo te zien, waardoor de diepte is vertekend. De twee schoorstenen, stoomhoutzagerij (?) staan mogelijk ook wat verder af dan het lijkt.Zie ook de bijlage van de redactie en de detailfoto's.
Zondag 11-4-2010 22:18:08Alex Daemen (BoZ): Bedankt redaktie voor het plaatsen van deze scans.
Nu wordt meer zichtbaar en er was veel discussie niet nodig geweest als mijn detail van het rechtse huis vrijdag al was geplaatst. Foto's zeggen soms meer dan woorden.
Ook ik heb met veel belangstelling het artikel in de Volkskrant gelezen.Het fenomeen was bij mij reeds bekend. Maar dit geld natuurlijk ook voor de leunend vrouw op de gesloten onderdeur zoals Martin het denkt te zien. Overigens had ik het niet alleen over kransen. Ziet iemand anders er iets in wat mogelijk herkenbaar is met een plaatselijke culturele viering?

Zondag 11-4-2010 22:14:06Redactie (Den Haag): Naar aanleiding van de discussie over details heb ik Rob Wagenaar verzocht om een detailscan te maken van de donkere partij rechts. Hij heeft die gestuurd, en tevens een detailscan van de 'torens' op de achtergrond. Rob tekent daarbij aan: "De kwaliteit van de foto is niet bijzonder. Bij uitvergroten blijken er nogal wat retouches in de torens. Wel is duidelijker te zien dat het zeer vermoedelijk fabrieksschoorstenen zijn. De rechter fabrieksschoorsteen (?) valt op de foto per toeval deels samen met de schoorsteen van het rechter huis. Ik heb ook een detail van alleen het rechter huis gemaakt, omdat er een mutsje op te zien is. In het dak, moeilijk zichtbaar, bevindt zich inderdaad een kozijn met openslaande ramen."

Vandaag las ik in de Volkskrant een interview met de massapsycholoog Jaap van Ginneken. Hij zegt daarin: "Als je mensen een puntenwolk laat zien, herkennen ze er vrijwel allemaal een patroon in: een gezicht bijvoorbeeld, of de provincie Noord-Holland. Wij zijn zozeer patroonzoekers dat we voortdurend patronen maken die er niet zijn. En hebben we die eenmaal gezien, dan kunnen we moeilijk omschakelen naar een ander patroon."
Bij het interpreteren van pixels, ook een soort puntenwolk, treedt volgens mij ook het fenomeen op dat mensen iets denken te zien dat er eigenlijk niet is. De krans van Alex zie ik als een voorbeeld daarvan.
Zondag 11-4-2010 21:02:23Martin Snuverink (Voorburg): Gerard, even voor het goede begrip: de Korte Linde(n)gracht loopt evenwijdig aan de Middenweg en kruist de Rijperweg loodrecht (zoals alle hoeken in de Beemster loodrecht zijn, werelderfgoed) met de brug die ik eerder vermeld had. De Lindegracht was aan beide zijden bebouwd en de westelijke kade was en is even smal als op het zoekplaatje. De grotere foto die Gerard heeft gelinkt - dank daarvoor - sterkt mijn gevoel dat we warm zijn. Wie o wie doet nog een duit in het zakje?
Zondag 11-4-2010 18:49:30Gerard Nachbar (Almere): Martin, ik waarschijnlijk dezelfde foto gevonden, maar dan iets groter. Jij plaatst een en ander evenwijdig aan de Rijperweg, maar ook evenwijdig aan de Middenweg - dus haaks erop - is een mogelijkheid. Op oude Bonnebladen zie je water langs de Middenweg, zowel noordelijk als zuidelijk van het knooppunt met de Rijperweg, dat niet tot het eigenlijke knooppunt doorloopt.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/beemster/p [...]
Zondag 11-4-2010 16:02:51Martin Snuverink (Voorburg): Middenbeemster, Lindegracht?
Een spoelstoep aan een getijdewater, bijvoorbeeld aan de oude haven van Alex’woonplaats BoZ zelf, is volstrekt ondenkbaar. Een beschoeiing als op het zoekplaatje is niet bestand tegen getijden.
Dat de vrouw met emmer een touw in de hand heeft kan ik niet zien, maar neem ik graag aan vanwege de logica. Het lage waterpeil blijft vreemd.
Kalkovens stonden daar waar de aanvoer over water van turf en van schelpen goed mogelijk was. Als de schoorstenen van kalkovens zouden zijn, zouden we niet in de kop van Noord-Holland moeten zoeken, want daar was geen turfwinning. Daar was vóór de tijd van de hoogovens (steenkool) dan ook vanouds weinig industrie met een grote stookvraag. De meeste industrie had er behoefte aan mechanische energie, die vooral werd verkregen door de duizenden windmolens, voor het slagen van olie uit zaden, het zagen van hout e.d.. Kalkovens stonden altijd buiten de dorpen vanwege de geduchte walm en stank.
Vanwege de dakgoot direct boven de etagevensters van het witte huis moeten we dit toch echt in Noord-Holland zoeken, zoals Dick Zweers al op 25-07-2009 terecht opmerkte.
Intussen heb ik een moegelijkheid gevonden die ik niet voldoende kan bewijzen of weerleggen: Midden Beemster (of Middenbeemster), de Korte Lindegracht, westzijde.
De link geeft een twaalfluik uit ca. 1900, waarvan de vijfde foto de Korte Lindegracht voorstelt. Het fotootje is zo klein, dat ik geen details kan waarnemen. Hier heeft volgens de topokaarten ten minste van 1894 tot 1907 een gebouw gestaan dat als raadhuis heeft gediend. Aan deze gracht is geen oude bebouwing meer over. Wel is opvallend dat rond 1900 en ook nu nog het waterpeil er laag is, wat goed te zien is op streetview.nl, zoeken Rijperweg, bij het bruggetje even ten westen van het kruispunt met de Middenweg.
Hopelijk kan iemand er iets mee.
Website: http://www.inoudeansichten.nl/ansichten/overig/p53 [...]
Zondag 11-4-2010 13:56:05ans roelofs (deventer): Kunnen het schoorstenen van kalkovens zijn?
Zondag 11-4-2010 11:07:02Alex Daemen (BoZ): Terug komend op de vrouw met emmer. In haar linker hand heeft zij wel degelijk iets wat op een touw lijkt. De witte schort/jurk wordt gescheiden met de emmer door een zwart koort. Dit kan mi geen schaduw zijn daar die aan de andere kant van de emmer zichtbaar is.Het zwarte koort/touw loopt over haar pols naar achteren.
Het lage water kan veroozaakt worden door eb. Dat zou kunnen duiden op een open verbinding met de zee. De (streperige)schoorstenen zijn vreemde bouw werken die er boven uit steken. De toppen zijn verschillend. Ook boven de linker nok van het grote huis zijn merkwaardige vormen aangebracht. Het lijkt er op dat hier in de foto is getekend... een schoorsteen??
Alex Daemen
Zaterdag 10-4-2010 21:58:56Rien Solcer (Waddinxveen): Links boven het dak van het witte huis zie je ook enigzins een paal die lijkt op de paal die je rechts beter zichtbaar is.
Zaterdag 10-4-2010 21:25:07Alex Daemen (BoZ): Bij het uitvergroten is duidelijk zichtbaar dat de bovenste helft van (de zg duo deur van Martin)is gesloten.Ik zie voor een duo deur geen enkel bewijs.De struktuur van de kleding van de vrouw zet zich door tot onder de deur. De struktuur van de deur is duidelijk anders en loop door aan beide zijkanten naar beneden. Zo is ook het bovenste deur paneel duidelijk zichtbaar (gesloten) met achter het hoofd van de vrouw de z.g. krans. Ze staat mijn inziens gewoon voor de deur.Wellicht op een schuin lopend afschot of (plank ??)
Alex Daemen
Zaterdag 10-4-2010 21:07:43Alard (Zevenaar): Wat is die dikke paal in het midden van die huizen.
Beide huizen hebben een schoorsteen. Kan dit een losse schoorsteen zijn vanaf de grond misschien.
Zaterdag 10-4-2010 19:20:24Martin Snuverink (Voorburg): Om de “krans” even goed uit te leggen: Volgens mij heeft het donkere huis een duodeur, waarvan de bovendeur is geopend. Achter de deuropening staat een vrouw met witte muts, de armen leunend op de gesloten onderdeur. Een alledaags tafereel.
Drie huizen hebben een eigen spoelstoep, ook genoemd waterstoep. Normaliter is het niveau van de (laagste) trede van de spoelstoep juist boven de waterspiegel, want anders kun je niet goed spoelen. Op deze foto is er een abnormaal groot verschil tussen beide niveaus. Het lijkt alsof de gracht leeg is of ten minste dat de waterspiegel sterk verlaagd is. Het gekke is dat er toch een vrouw met een emmer op de spoelstoep staat. Ik zie geen spoor van een touw aan de emmer en zonder touw kun je geen water scheppen. Wat is hier loos? Ik kan me geen spoelstoepen voorstellen aan een sluiskolk, waarin de waterspiegel ten tijde van het nemen van de foto communiceert met het lage pand.
Spoelstoepen waren heel gewoon en kwamen overal in waterrijke streken voor. Ik herinner me nog dat men in 1957 in Stompwijk een emmer geschilde aardappelen vanaf een spoelstoep in Stompwijkse Vaart waste. Dat vond kwam me ook toen onhygiënisch voor. Maar ach, goed gekookte aardappelen zijn steriel.
Als we nu eens in NH zoeken naar een gedempt grachtje in een kleine stad of een behoorlijk dorp kom ik vooralsnog niet verder dan de volgende mogelijkheden:
- Edam, Eilandsgracht;
- Schagen, Loet en Noord;
- Opmeer, Waterkant.
Zaterdag 10-4-2010 18:16:23dick zweers (bergeijk): Wat is in vredesnaam de definitie van het roomse deel van ons land? Ik beweer zonder blikken of blozen dat we ten noorden van de lijn Amsterdam-Deventer moeten zoeken en vooral in de kuststreken. Al het ander leidt af van het zoeken naar een oplossing.
Zaterdag 10-4-2010 13:13:57Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Of staat er 1763?
Vrijdag 9-4-2010 19:15:02Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Wel ja, planken, en een venster...
Straks ga je ons nog vertellen dat er in de linker windveer (een houten lat die de schuine dakrand volgt) van het (te) donkere huis letters en cijfers staan: ?P68...
Als je lang kijkt zie je van alles... Of toch??
Vrijdag 9-4-2010 19:03:33Alex Daemen (BoZ): Ja, ik denk dat Harm Renkema het goed heeft gezien,
Bij het uitvergroten en de donkere partij op te lichten komt een vertikale dakstruktuur te voorschijn met daarin een venster.Ik heb dit detail naar de redactie gezonden om het er bij te zetten. Ook heb ik op beide voordeuren zoiets als een krans zien hangen. Kan ook wat anders zijn bv carnaval achtige voorwerpen. Dit kan duiden op een plaats is het roomse deel van het land.
Vrijdag 9-4-2010 18:45:09Martin Snuverink (Voorburg): Het Damsterdiep is echt wel iets forser.
Al eerder heb ik gesuggereerd dat het grote huis tot een school is verbouwd. Kunnen we daar iets mee?
Donderdag 8-4-2010 19:03:44Gerard Nachbar (Almere): Inhakend op Dicks Groningen: Damsterdiep Appingedam?
Donderdag 8-4-2010 14:46:36dick zweers (bergeijk): Of het een verticale beplanking is of een steil dakschild durf ik niet te zeggen. Een open houten bouwsel zie ik uiterst rechts ook. Als we in Noord-Holland vastlopen zou Friesland inderdaad te proberen zijn. Dan nog eerder de provincie Groningen. Want als typisch Gronings ervaar ik de smalle 8-ruits schuiframen van het rechter pand met de wisseldorpel in het midden. In beide gebieden komen hoge schilddaken voor bij boerderijen en vooral bij Groningen zie ik beelden voor me van gepleisterde, gewitte gebouwen.
Donderdag 8-4-2010 12:16:11Harm Renkema (Groningen): Misschien kijk ik te lang na deze foto, maar het is net of de rechter gevel een met verticale planken beschoten gevel heeft. Ook zie ik helemaal rechts op de kade nog een open bouwsel met overkapping.
Woensdag 7-4-2010 22:30:51Jacques Laureys (Twisk): Mijn eerste reactie was ook Voorhaven Edam, maar kon het niet direct plaatsen. Zou een Friese stad een mogelijkheid kunnen zijn ?
Kan mij herinneren dat bijvoorbeeld Balk ook zo'n kade heeft, alleen zijn daar de huizen niet zo groot. Sneek ?
Maandag 8-3-2010 22:02:52Martin Snuverink (Voorburg): Voorhaven 80 in Edam, genoemd door Dennis de Waart, sluit ik uit, omdat de verschillen niet door verbouwingen en restauraties kunnen worden verklaard. Van de andere genoemde plaatsen heb ik aangegeven dat ik daar geen mogelijkheden heb gevonden. Dit is bijna, maar niet precies, hetzelfde als uitsluiten.
Woensdag 2-12-2009 07:56:54dick zweers (bergeijk): Opmetingstekeningen van Edamse gevelwanden, Dennis, zijn opgenomen in het boek 'Edam, behouden stad', C. Boschma-Aarnoudse (Matrijs 2007). Ze dateren uit 1943. Ik denk dat àlle gevelwanden van de binnenstad zijn opgemeten. Er zijn er slechts enkele weergegeven en daarop zijn deze panden niet te zien. Ook op de foto's in dit boek zijn ze niet te zien.

Met een schooltje en de ten behoeve daarvan gewijzigde ramen kan ik meegaan, Martin. Ik weet niet op welke gronden je Edam wilt uitsluiten.
Dinsdag 1-12-2009 23:12:43Martin Snuverink (Voorburg): De kade is smal en de bomen staan er midden op; er kan geen kar overheen. Dus moet zwaar transport over water. De gracht is ook smal en het hoogteverschil tussen kade en water is vrij groot. De foto is genomen op een hoogte van circa 4 meter, wat duidt op bebouwing aan deze zijde van de gracht.
De grote benedenramen van het witte huis zijn heel bijzonder en naar mijn gevoel niet origineel. Het zou me niet verbazen als dit huis tot schooltje is omgebouwd, wat ook het hekwerk voor het huis verklaart: voor de kinderveiligheid.
Het huis links leek me in eerste instantie ook een stolpboerderij, met een deels met riet bedekt pannendak. Maar bij nader inzien zie ik geen dakpannen, maar bouwstenen in een verticale muur. Het huis staat schuin t.o.v. de andere huizen, dus veronderstel ik daar een hoek of bocht van de kijker af is. Het witte huis heeft zo te zien maar één –zware gemetselde – schoorsteen. Het hoge geheimzinnige bouwsel achter het grensvlak van het witte huis en de stolp lijkt me geen schoorsteen, maar een verder weg staande slanke toren. Boven de nok van de stolp steekt ook nog een bouwsel uit, dat onmogelijk tot de schoorsteen van de stolp kan behoren.
Intussen heb ik een virtuele zoektocht door NH gemaakt, en heb geen mogelijkheden gevonden in Edam, Monnickendam, Purmerend, Enkhuizen, Medemblik, Schagen, De Rijp en Opmeer.
Woensdag 2-9-2009 12:00:41Dennis de Waart (Heemskerk): Dit zou erg goed de Voorhaven in Edam kunnen zijn. Via Google Maps is aan de Voorhaven, schuin tegenover het ophaalbruggetje voor de Pereboomsteeg een pand te zien dat in hoofdvorm en dakconstructie met dakkapel sterk overeenkomt met het pand links op het zoekplaatje. Meerdere details wijken weer af van het pand op het zoekplaatje. Veel is er gewijzigd aan de Voorhaven met ook de nodige nieuwbouw. Oud beeldmateriaal op het web is niet echt overvloedig voorhanden.Toch lijkt de Voorhaven mij een aardige kanshebber.
Zondag 26-7-2009 21:41:09dick zweers (bergeijk): Dit ziet er heel Noord-Hollands uit, ook in kleurgebruik, venstervormen en gevelindeling (ramen tot aan de dakgoot).
Zaterdag 25-7-2009 23:29:17  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):