Eigenaar: Nederlands Ansichtkaarten Archief    

Gegevens: Verkocht als opening van station tussen Groningen en Delfzijl. Dit is later achterop bijgeschreven. Het originele handschrift vermeldt "6. Juni 1924". Op of rond die datum is er in Nederland echter geen station geopend. Er is ook geen aanwijzing te vinden op de afbeelding dat het hier om een station zou gaan. Op de achterzijde staat ook een stempel: "L. van Groningen - Fotograaf - Dagelijks te ontbieden - Assen".

Datering: 1924   Formaat: 9 x 14 cm     Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 28 januari 2001


 Reacties op Zoekplaatje 76 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!


Gieten

Klamer Bos (Gieten): Deze foto is inderdaad gemaakt bij de schuur in het staatsbos te Gieten
van deze dag moet ik ergens nog meer fotos hebben wat het hele feest is vertrokken uit Gieten. Mijn vader was een van de kinderen die de boomen heeft geplant. Er ligt ter herinnering aan deze dag nog een steen met opschrift k'zal wel even een foto makenOp deze foto is de schuur van rechts op het zoekplaatje te zien.. De foto dateert van een andere boomplantdag in 1927 en werd samen met een aantal andere foto's ingezonden door Klamer Bos- red.

Dinsdag 23-8-2005 10:00:20Gerard Nachbar (Almere): Zoals beloofd heeft Henk Wilms van Historische Vereniging Gieten dit weekend gereageerd. Dit resulteerde in een foto van burgemeester Arriëns van Gieten. Dit is een kalende man die mij sterk doet denken aan het advocatenduo Anker (waarvan gisteren de helft in VPRO Zomergasten was te zien). Dit is naar alle waarschijnlijkheid de persoon geheel links op het zoekplaatje. Hij staat op de voorgrond en zo te zien zingt ie niet mee. Henk en Sicco wezen erop dat de naam van het geïllustreerde tijdschrift 'Het Noorden in woord en beeld' heet en van 1925 tot 1935 verscheen. Zoals Theo eerder vandaag al liet zien is er een website hiervan. Allemaal mooie sepia plaatjes, maar voor de oplossing van dit zoekplaatje helaas niet relevant.
Henk meldt verder nog: 'De werkschuren bestaan ondertussen niet meer. Ik heb nog wel een foto van de werkschuren uit 1987 en een van de schuren doet sterk denken aan de schuur rechts op de foto. De mensen op de achtergrond zijn moeilijk herkenbaar. De kinderen rechts beter. Ik herken er echter vooralsnog niemand'.
Zoals Sicco schreef: 'Pff Gerard, wat is dit akelig dichtbij'. Maar de alle twijfel wegnemende oplossing is dit niet.Foto burgemeester ingezonden door Gerard Nachbar - red.

Maandag 22-8-2005 12:03:12theo van gijlswijk (de zilk ): Op de hierbijgegeven website staat aangegeven dat het blad 'Het Noorden in woord en beeld' bestond van 1925 t/m 1935. Eigenlijk dus net te laat voor dit zoekplaatje. Op deze site staan tal van foto's uit Groningen, Friesland en Drente afgebeeld die in die periode in dit blad hebben gestaan. Niet direct plaatjes gezien bij Gieten en Eext die de gebouwen van de houtvesterij tonen.


Website: http://www.noordnl.nl/
Maandag 22-8-2005 09:58:06Gerard Nachbar (Almere): Ik heb contact gelegd met Historische Vereniging Gieten. Zoals zo vaak het geval is klopte het e-mailadres niet. Nu dus wél. Later dit weekend meer. Wat ik nu al weet is dat er in Noord-Nederland ook een geïllustreerd blad "Het Noorden in Beeld" was.
Wordt vervolgd
Vrijdag 19-8-2005 20:53:19Gerard Nachbar (Almere): Zojuist leverde Google deze site op, met een overzicht van allerlei heemkundige en geschiedkundige clubs:
http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.html_hsv
Mocht deze bruikbaar zijn dan zou deze bij de Links moeten worden opgenomen.
Er is een Geschiedkundige Vereniging Gieten, met e-mailadres! Zal ik de aftrap doen, Sicco?
Vrijdag 19-8-2005 16:49:04Sicco Fockens (Groningen): Gieten is AA&Hunze, volgens mij kun je via de site van die gemeente naar Drentsarchiefnet mailen, en die mailadressen doen het niet. Ook de beheerder van die adressen reageert niet op mail. Ik heb deze weg nl. al eens geprobeerd, evenals een van Bert toegemaild adres.
Vrijdag 19-8-2005 16:29:01Gerard Nachbar (Almere): @Sicco: Wat ik mij kan voorstellen is dat er, voorafgaand aan de komst van W&H, nog even wat is geoefend, of - nóg waarschijnlijker - dat er al gezongen werd voordat de auto met W&H arriveerde. Ik zie een paar van die jongenskoppies opzij kijken; zou daar de koninklijke auto soms net aankomen? Anno 2005 zou iemand per mobieltje de bobo's ter plaatse waarschuwen en zeggen dat de auto nu bij station Eext is, en dat het zingen NU moet starten. Hoe ze dat in 1924 deden weet ik niet. Misschien voor de zekerheid in een 'oneindige lus' zingen? of alle coupletten van het Wilhelmus? De vrouw die we zien is waarschijnlijk de vrouw van de burgemeester.
Wat het veld bij het station betreft: het krantenverslag vermeldt dat daar ruim een jaar geleden bomen zijn geplant en dat dat dit jaar weer is gebeurd (waarschijnlijk in maart), en dat de bomen al lekker groeien. Verder is heel duidelijk dat men vervolgens nog een bepaalde afstand in het bos aflegt. Het is dus definitief duidelijk dat het zoekplaatje geen bijgebouw van welk station dan ook laat zien.
Ik vraag mij af of de voormalige gemeente Gieten (nu Midden-Drenthe?) hiervan nog iets in het archief heeft liggen.
Vrijdag 19-8-2005 12:51:28Sicco Fockens (Groningen): @ Linnie: Waar zouden W & H dan staan? Op de foto staat een mevrouw zoals men zich W. voorstelt, onder de linker dakgoot van het bijgebouw, maar waar zou H. dan staan? Het staat me verder bij dat in het hele verslag van het bezoek aan Drenthe in NRC, op geen enkele manier wordt gesproken over de aanwezigheid van Juliana, wat er op duidt dat ze er gewoon niet bijwas. Het op de foto herkennen van Juliana is dus imho onmogelijk.
Verder is het op zich een goed punt dat het vreemd is om het koninklijk paar niet op de foto te zetten, waarop ik verder ook geen antwoord heb.

@ Gerard en Theo: In het krantenartikel staat dat tegenover het nieuwe nog niet voltooide station de woeste grond wordt volgeplant. Een plaatsaanduiding wordt bij dit station niet gegeven, en het zou waarschijnlijk om het station Eext (Eexterhalte) gaan. Dit klopt precies met de huidige situatie. De krant zou hierin duidelijker geweest kunnen zijn. Verderop wordt gesproken over de weg die van station _Gieten_ de hei invoert. Het punt 245,557 is ongeveer het eindpunt van een weg die nu ongeveer vanuit Gieten in WZW richting het bos inloopt, en tevens 900 m precies ten zuiden van Eexterhalte. Vlak daarbij in de buurt is nog altijd een met veldkeien bestraat parkeerterrein, ten westen van de in zuidelijke richting lopende weg vanaf Eexterhalte. Vanuit mijn vroege jeugd kan ik me herinneren dat SBB daar wat houten schuren had staan.
Vrijdag 19-8-2005 11:34:59Gerard Nachbar (Almere): Net als bijvoorbeeld de schuur van A. De Bie in Boskoop is dit zo'n zoekplaatje dat de facto is opgelost maar waarvoor het noodzakelijk visueel bewijs wellicht altijd achterwege zal blijven. Tenzij... Ik lees vanmorgen in de krant dat Cees Fasseur toegang krijgt tot alle documenten rond de Greet Hofmansaffaire, dus dan zou een heel onschuldige bewijsfoto van het bezoek op vrijdachochtend 6 juni 1924 toch geen enkel probleem moeten zijn, nietwaar?
Ik heb het totale verslag in de Avondeditie van de NRC van 6 juni 1924 (6 juni = D Day = Drenthe Day?) er nog eens op nagelezen (heb ik desgevraagd als Wordbestand beschikbaar). Uit het verslag blijkt duidelijk dat een en ander niet direct bij het station Eext, maar midden in het bos plaatsvond. Na afloop volgde nog een bezoek aan het dorp Eext, alwaar nog enig infoshoppen bij het 'staatsboschbedrijf' plaatsvond.
Ik neem aan dat Wim indertijd alle Katholieke Illustraties, De Prinsen en dergelijke heeft nageplozen. Bestond er misschien nog de een of andere voorloper van 'Vorsten van nu', dat Koninklijke Informatie zou kunnen heten? [Ja Martin, mijn fantasie (zie het ZP van de verbrande fabriek) kan inderdaad wel eens op hol slaan!]
Donderdag 18-8-2005 11:23:54Gerard Nachbar (Almere): "In dat bericht wordt wel een plaats aangegeven nl. het gebouwtje van de houtvesterij op het terrein tegenover het NOG NIET VOLTOOIDE station van Gieten." [Citaat uit NRC-artikel van Theo.] Heb wat gecheckt op www.stationsweb.nl. Het blijkt dat station Gieten ouder is (1905). 1 km westelijk hiervan, dus richting Assen, is een station Eext. Dit stationsgebouw is van 1923, dus wellicht nog niet klaar/in gebruik in 1924 (tussen 1905 en 1923/24 was er neem ik aan een halte. [Bosaanplant, dus toerisme, dus station ipv halte?]. Uit de ANWB-kaart 1:200K blad Stadskanaal van ca. 1928 blijkt dat dit pal aansluit op (groen weergegeven) bosgebied. Het is ook leuk om te zien dat de versie 1921 van hetzelfde kaartblad nog een grote witheid toont. Het dorp Eext ligt overigens ruim 1 km ten noordwesten van Gieten.
Woensdag 17-8-2005 22:02:09theo van gijlswijk (de zilk): Omdat ik nog maar kort op deze pagina rondzwerf heb ik de eerdere berichten teruggelezen, en ook het krantenbericht van het NRC op vrijdag 6 juni 1924 opgezocht. In dat bericht wordt wel een plaats aangegeven nl. het gebouwtje van de houtvesterij op het terrein tegenover het nog niet voltooide station van Gieten. Als we het erover eens zijn dat dit juiste plaats is, dan moet alleen een foto bewijs nog gevonden worden!

Hieronder gedeeltelijk de tekst van het krantenbericht uit het NRC.
Het Avondblad NRC vrijdag 6 juni 1924 meldt: (KB krantencollectie)
--
Bij Gieten is den Houtvesterij van het Staatsboschbedrijf bezig met een belangrijk ontginningswerk. Tegenover het nieuwe nog niet voltooide station ligt een groot stuk woeste grond door het boschbedrijf voor beplanting gereed gemaakt, en waarop verleden jaar voor het eerst de schoolkinderen uit de hoogste klas van Gieten en omliggende plaatsen jonge eikenloten hebben geplant, op den zg bomenplantdag die van het jaar weer gehouden is en voortaan op den zelfden dag zal wederkeeren. De boompjes van verleden jaar zijn nu al aardig opgekomen en Zuid-Oostelijk van den weg die van het station Gieten de hel invoert, is nu al een groot stuk miniatuur eikenbosch opgeschoten.
enz enz enz
De Koningin en de Prins reden in hun auto tot het gebouwtje van de houtvesterij, waaromheen het nieuwe bos wordt aangelegd. Hier waren aanwezig de burgemeester van Gieten, de heer J.W. Arriens, de heeren E.W. van Dissel, directeur van het Staatsboschbedrijf, de houtvester J.J.M. Jansen en mr. Harm Smeenge lid van den Eerste Kamer een raszuivere Drent. De heer van Dissel leidde de Koningin langs de nieuwen aanplant. H.M. onderhield zich daarna een ogenblik met den burgemeester en de andere genoemden heeren. Een koor van schoolkinderen, met vlaggen getooid, zong daarna het boomplantlied.
Enz, volgt tekst van het lied
Nadat dit gebeurd was sprak de koningin de kinderen vriendelijk toe. Zij bleef nog een ogenblik toeven. Daarna vertrok zij via Gasselte, Borger en Odoorn naar Emmen.
Enz enz


Woensdag 17-8-2005 17:20:56linnie (gieten): ik denk dat weldegelijk koning wilhelmina en prins hendrik de genen op t plaatje zijn ik heb eens fotos vergeleken uit de zelfde periode en de gelijkenissen zijn enorm!
wat betreft de sugestie dat ze buitenbeeld hebben gestaan omdat de kinderen naar recht keken ten eerste zouden ze de prins en de koningin echt wel op de foto zetten als ze ergens aanwezig waren zou voor die tijd zeker ongehoord zijn om ze achterwege te laten ten tweede ik heb wel een van ouderen van dagen die de koningin in levende lijve hebben gezien ze hen niet eens herkend hadden dus dat kan een reden zijn waarom ze niet naar de koningin keken misschien was een geparkeerde auto of iets dergelijks veel interessanter voor de kinderen? over waar tgewwest kan zijn heb ik geen informatie kunnen vinden t is ook wel erg moeilijk voor mij het is namelijk ver voor mijn tijd mijn opa was toen nog een kind..
Dinsdag 16-8-2005 14:51:17Wim de Koning Gans (Den Haag): Excuses dat ik wat ver ben doorgeschoten met het in twijfel trekken van deze oplossing. Dat knipsel is een hard gegeven, ook al komt het uit een ander blad dan er op staat, en is het van een andere datum. Of zou de Katholieke Illustratie regionale edities gekend hebben? In ieder geval kon de omgeving waar de foto gemaakt werd wel wat bomen gebruiken.
Maandag 31-1-2005 16:55:23Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Vanwege de twijfels die onstaan zijn doordat Wim de Koning Gans de foto niet in de mei-editie van de Katholieke Illustratie van 1924 heeft kunnen terug vinden, heb ik dit plaatje tot mijn grote spijt weer in de serie onopgelost terug moeten plaatsen. Voor u en voor mij heel teleurstellend. Ik heb Wichor Bramer gevraagd of hij mij een scan van het bewuste knipsel kan bezorgen. Ik hoop dat we zo toch de oplossing kunnen vinden. Mogelijk staan de letters KI toch niet voor Katholieke Illustratie. Mijn excuses voor mijn te voorbarige conclusie. Ik hoop dat u toch nog even wat geduld op zult kunnen brengen.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes.
Maandag 31-1-2005 16:55:16Sicco Fockens (Groningen): Ik denk, dat Wilhelmina en Hendrik niet op het zoekplaatje staan, maar rechts buiten beeld staan. Kijk maar in welke richting de meeste schoolkinderen kijken. Het groepje links zal bestaan uit plaatselijke notabelen, zoals ook in NRC vermeld; ik heb trouwens foto's gevonden van Harm Smeenge en van de directeur van SBB, die ik jammer genoeg niet op het zoekplaatje herken.
Juliana hoef je imho op het zoeklplaatje niet te zoeken.
B.t.w.: Wilhelmina droeg die witte jurk en verenhoed op 5 juli in Assen.
Maandag 31-1-2005 12:42:13Wim de Koning Gans (Den Haag): Hoe graag ik dit zoekplaatje ook opgelost zou zien, ik moet toch spelbreker zijn. In de Katholieke Illustratie van juni 1924 komt deze foto niet voor. In mei trouwens ook niet. Op 11 juni heeft het blad een pagina met vijf opnamen van het koninklijk bezoek aan Drente. De koningin is hierop te zien als een rijzige verschijning, die op één van beide dagen geheel in het wit (althans een lichte kleur) gehuld was, en een hoed met veren droeg. De andere dag droeg zij iets gedektere kleding, een hoed en een stola. Beide verschijningsvormen herken ik niet op het zoekplaatje. De vrouw links op de foto zou heel goed prinses Juliana kunnen zijn, blijkt uit een vergelijking met andere foto's van rond haar 15e verjaardag. Volgens de krantenverslagen was Juliana er echter niet bij tijdens het bezoek aan Drente. Misschien moest zij gewoon naar school op donderdag 5 en vrijdag 6 juni 1924. Het knipsel zou natuurlijk uit een ander tijdschrift kunnen zijn (dat is dan niet De Prins of de Wereldkroniek van juni 1924, daar heb ik ook in gekeken), of van een andere datum. Mei 1924 klopte sowieso al niet. Het blijft dan wel vreemd dat het bijschrift expliciet koningin Wilhelmina en prins Hendrik vermeldt, maar dat zij niet op de foto lijken te staan. Men zou hen toch in de buurt van de hoogwaardigheidsbekleders verwachten.
Op zich is zoeken in een grote Oranjeverzameling een heel goed idee. Ik zou dan echter zoeken naar een gebeurtenis waarbij prinses Juliana aanwezig was. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om in een plaatselijke krant of tijdschrift te zoeken op de vermelde datum, al vraag ik me langzamerhand wel af of de datum te vertrouwen is.
Maandag 31-1-2005 12:18:13Fam.Severein (Heerjansdam): Vandaag precies 4 jaar met deze kaart op zoekplaatje gestaan en gisteren dan toch de ontknoping. Iedereen van harte bedankt voor het vele speurwerk.
Website: www.severein.nl
Vrijdag 28-1-2005 09:41:24Wichor Bramer (Gouda): En lof naar Peter Collet, die mij op stationsweb de oplossing stuurde.
Website: www.stationsweb.nl
Donderdag 27-1-2005 23:48:08Sicco Fockens (Groningen): Dit opgeloste zoekplaatje is dan weer een mooi voorbeeld, hoe zelfs de meest dubieuze tip tot een goed spoor kan leiden. Prachtig dat er nu genoeg bewijs is, om het zoekplaatje als opgelost te beschouwen.
Donderdag 27-1-2005 22:45:33Martin Snuverink (Voorburg): Mijn opperste bewondering voor allen die hebben bijgedragen aan de oplossing van dit uiterst moeilijke zoekplaatje. Discussies en samenwerking hebben uiteindelijk weer tot resultaat geleid.
Donderdag 27-1-2005 22:37:25Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Hoewel men uit het tijdsverschil anders zou kunnen concluderen heeft onderstaande reactie die van Wim de Koning Gans gekruist. (red.)
K.I. zal wel staan voor Katholieke Illustratie. Blijkt Sicco Fockens het met het Koninklijk bezoek aan de houtvesterij te Gieten toch bij het rechte eind gehad te hebben. Sicco, Wichor en de heer Huifkens, allen bedankt voor het prima speurwerk en de oplossing van dit toch wel heel erg moeilijke zoekplaatje.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Donderdag 27-1-2005 21:01:51
Wim de Koning Gans (Den Haag): Lachen. Een blik in de Katholieke Illustratie van mei 1924 zal hopelijk uitsluitsel geven over dit zoekplaatje dat morgen zijn vierde verjaardag viert.
Donderdag 27-1-2005 20:55:56Wichor Bramer (Gouda): Ik heb dit plaatje, omdat het een vermeend stationsgebouw was ook op mijn website bij de zoekplaatjes staan. Daar kreeg ik de volgende overtuigende reactie:

Omdat er steeds gesproken wordt over een bezoek van een
koningin heb ik een afdruk van de foto begin december aan
een Oranje verzamelaar gegeven en wel de Hr. R.Huifkens
uit Schoorl. (94 jaar oud) Het is een oud marineman en heeft
een grote collectie Oranje foto,s.
Vandaag kreeg ik een berichtje van hem (moeilijk leesbaar)
maar het komt op het volgende neer;

Hij heeft deze foto als uitgeknipt tijdschriftplaatje(en dus niet
als prentbriefkaart) met achterop de vermelding; K.I. Mei
1924 bezoek Wilhelmina en Hendrik aan Drenthe bij
houtvesterij bosbeheer te Gieten. zanggroep brengt aubade
aan de hooge gasten.

Als ik zijn handschrift goed vertaal is dit wat er staat.
Waar K.I. voor staat weet ik niet.


Mijn eigen insteek was dat KI voor Kunstmatige Inseminatie staat. Dat zou de verwarring met het station verklaren. Het was geen treinstation maar een KI station.
Website: http://www.stationsweb.nl
Donderdag 27-1-2005 15:07:33Sicco Fockens (Groningen): NRC wijdt 2 pagina's aan het koninklijk bezoek, en vermeldt dat het gezelschap ook de houtvesterij te Gieten heeft aangedaan, waarbij de koningin door schoolkinderen is toegezongen met een boomplantlied. Er werden daar voornamelijk eiken aangeplant.
Website: http://kranten.kb.nl/
Donderdag 13-1-2005 17:49:28Sicco Fockens (Groningen): Koningin en Prins Hendrik blijken op _5_ juni 1924 trouwens wel degelijk een bezoek aan Drenthe te hebben gebracht.
Website: http://kranten.kb.nl
Donderdag 13-1-2005 17:29:53Sicco Fockens (Groningen): Volgens de krantensite is Hendrik Waalkens, Burgemeester van Nieuwolda, al op 2 november 1920 overleden. Blijft hooguit nog de mogelijkheid, dat hier een andere Burgemeester Waalkens van Nieuwolda herkend wordt.
Website: http://kranten.kb.nl/
Donderdag 13-1-2005 17:18:12Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik heb mijn licht opgestoken bij de website "vrouger". De heer Doedens schreef het volgende: "Ik kan er geen station van de NOLS in zien. Als het al een stationsopening is geweest in 1924 dan komt alleen de STAR lijn Stadskanaal - Ter Apel Rijksgrens in aanmerking. Is het een Koninklijk Bezoek, dan is alles mogelijk. Op de bekende foto's van het station Nieuwolda is in elk geval geen der op de foto afgebeelde gebouwen te zien."

Het plaatje is dus helaas nog niet opgelost.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Website: http://home.hetnet.nl/~vrouger/
Donderdag 13-1-2005 08:50:14Erik Haan (Nieuwolda): Deze foto is vermoedelijk hier in Nieuwolda, bij het station van de NOLS genomen. Namelijk links op de foto is burgermeester Waalkens te zien.
Woensdag 12-1-2005 07:44:08Wichor Bramer (Gouda): Zou het niet stadskanaal Pekelderweg kunnen zijn. Die goederenloods is pas later gebouwd, te weten bij de vergroting van het station n.a.v. het doortrekken van de tramlijn uit de Pekela's. Dat was in 1915. En er heeft een schuur gestaan in dezelfde orientatie als de schuur links op de achtergrond. Zie de afbeelding onder de link. Je ziet daarop de schuur op de achtergrond. Ook kun je duidelijk zien dat de deuren van deze goederenloods dichterbij de wand daarvan zitten dan gebruikelijk bij de NOLS. Als het een station moet zijn zet ik mijn geld op Stadskanaal Pekelderweg.
Website: http://stationsweb.brinkster.net/afbeelding.asp?dir=boerveenschemond&num=1
Zaterdag 19-6-2004 16:23:09R. Walhout (Purmerend): De Woldjerspoorweg (WESTIG) is in 1923 al opgericht.
Het zou heel goed kunnen zijn dat bij het definitief bepalen van tracé en stations in een gemeente feest gevierd is op de plek van de toekomstige spoorweghalte. In die zin zou juni 1924 wel degelijk in verband kunnen worden gebracht met de Woldjerspoorweg.
Maandag 14-6-2004 16:18:29herman frankot (sappemeer): ik wil nog even weer reageren op de commentaren en dan met name over de naam L. van Groningen. deze had een fotostudio in Assen, later Foto Lux geheten.
Mijn oom Reijer Frankot heeft jaren in deze zaak gewerkt en hem later overgenomen(foto Frankot). ik heb eigenlijk geen idee waar het negatieven-archief gebleven is. ik kan hem eens vragen naar deze foto. misschien heeft hij het origele negatief nog en staan daarbij nog enige gegevens.
Website: www.frankot.nl
Donderdag 8-4-2004 22:27:08Haastert (Den Haag): Wat betreft de Koningintheorie: Op de site van het rijksarchief friesland staat een foto van een koninginsbezoek in Harlingen. Zie link website (jaartal???). De kleding van de 2 dames op de loper lijkt overeen te komen met die van de vermeende koningin op het zoekplaatje.
Website: http://www2.pbf.nl/cgi-bin/ansicht.cgi?afbeelding=01400470.JPG
Dinsdag 27-1-2004 01:53:04Ruurd Kuiper (Amstelveen): L. van Groningen was een photostudio in Amsterdam. Was hij toevallig in Groningen? Of kwam hij mee met een bijvoorbeeld een lid van het koningklijk huis die het station gaat openen. Zie: http://nies.liacs.nl:1860/cgi-bin/StudioInfo.pl
Dinsdag 13-1-2004 20:50:22herman frankot (sappemeer): het woldjerspoor werd geopend in juni/juli 1929. de andere lijnen naar delfzijl:
via bedum/stedum in 1884 en vanaf zuidbroek via wagenborgen etc. in 1910.
enige mogelijkheid is de opening van de lijn van de STAR naar de rijksgrens in ter apel in (inderdaad)1924, maar niet op 6 juni, maar volgens mij op 2 mei.
gezien het landschap zou het kunnen, maar of daar nu koninklijke gasten bij waren??
mogelijk weet iemand van de huidige STAR daar meer van, het is per slot hun ultieme begin.........

Website: http://www.frankot.nl
Zaterdag 23-8-2003 23:47:05H de Haas (Den Haag): Het hoeft natuurlijk niet persé om een spoorwegstation te gaan. Denk bv. aan goederen overslag station, gas verdeel station bus station enz. Ik denk dat hetgeen waar het om gaat niet op de foto zichtbaar is, dus helemaal links buiten beeld. Dat het een zeer belangrijke gebeurtenis was geloof ik wel, gezien de vlag en mogelijk maar dat herken ik niet, Koningin Wilhelmina. Overigens ben ik lang op zoek geweest naar de objecten geheel links op de foto. Geen flauw idee wat dat kan zijn. Het lijken mij geen personen, misschien wat voor de volgende om daar een antwoord op te geven.

Vr.Gr. H de Haas.
Maandag 28-7-2003 20:40:31Wichor Bramer (bergentheim): De spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl hoeft niet persé het Woldjersspoor te zijn. Er is ook nog de nog steeds bestaande spoorlijn over Bedum. Dat lijkt dit niet te zijn. Ik vind de goederenloods op de rechterkant van de foto erg veel weghebben van de stations van de NOLS, hoewel hij wel wat afwijkt. De NOLS exploiteerde in die jaren de lijn Zuidbroek- Delfzijl (in zekere zin de derde verbinding Groningen-Delfzijl), die vaak wordt verward met het Woldjerspoor. Een houten goederenloods was aanwezig in Noordbroek, Nieuwolda en Weiwerd. Wat is dat voor een ketel op de voorgrond. Dat lijkt me niet van een trein afkomstig, wel? Van treinen heb ik haast geen verstand, alleen een beetje van stationsgebouwen. Is het iets van een auto? Dan kan je daarmee bepalen wat de straat en wat de spoorkant is. Dat streept dan weer enkele gebouwen weg.
Website: http://www.stationsweb.nl
Donderdag 7-3-2002 20:21:22Wim de Koning Gans (Den Haag): Het lijkt mij niet per se een oude dame. Ik zie enige gelijkenis met prinses Juliana, maar die was in 1924 pas 15. Klopt dat jaar 1924 dan wel, ga je je onderhand afvragen.
Wed Oct 17 23:05:38 2001Maarten E. Schreuder (Boskoop): Ik weet absoluut niet waar deze opening gehouden wordt en waarom, maar is die oude dame links met hoed op, lezend uit een boek niet een of andere koningin ? Daarnaast wordt er gevlagd, er zit zelfs een jongetje op het dak (rechts). Misschien wilde hij de koningin goed zien......
Wed Oct 17 12:14:26 2001J. Jager (Duiven): De Woltjerspoorlijn is op 26 juli 1929 feestelijk geopend. Met de aanleg is in 1925 een aanvang gemaakt. Het lijkt dus erg onwaarschijnlijk dat deze foto aan het Woltjerspoor is gemaakt.
Tue Aug 28 21:12:30 2001Herman Lambeck (Schildwolde): Het lijkt mij geen opening van een station tussen Groningen en Delfzijl. Die spoorlijn, het Woldjerspoor, werd namelijk (als m'n geheugen klopt) pas in 1928 geopend. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat die feestelijkheden (en de beelden daarvan) wel enige vergelijking vertonen met bijgaande ansicht.
Wed Apr 25 14:54:27 2001Dit zoekplaatje is opgelost. U kunt hier niet meer reageren. Heeft u een dringende mededeling, ga dan naar de pagina 'contact'. Vermeld a.u.b. het nummer van het zoekplaatje.