Zoekplaatje 711 

Inzender: Historisch Centrum Overijssel     Te koop of te ruil? niet te ruil of te koop

Gegevens: Transformatorhuisje, ingelust in bovengrondse middenspanningslijn. Vrijwel zeker ergens in het tracé van Noordlaren naar Gasselte. Waarschijnlijk zomer 1920

Datering: 1920 ?       Extra beelden: vergroting

Geplaatst: 1 juni 2007


 Reacties op Zoekplaatje 711 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

Peter M. (A'veen): Misschien een vreemde brainstorm.

Het HCO heeft vaker foto's ingestuurd.
380 = Gasselternijveen
538 = Gieten
376 = Gieten.

Onopgelost zijn deze en 806 & 588.
Allen hebben te maken met elektriciteit.
Is het mogelijk dat alle onopgeloste foto's toch rondom Gieten gemaakt zijn??
Dinsdag 21-7-2015 21:50:27Peter M (A'veen): Oeps, dat wist ik niet.
Sorry.

Is er nog wel contact met het HCO??
Zondag 19-7-2015 20:18:07G.H. Woortman (OOSTERHOUT NB): Herinner me zo'n gebouwtje rond 1930 in Haren,Gr. Nabij de Appelenberg
Zondag 19-7-2015 16:31:30Redactie (): Jaap Tuik is helaas in 2010 overleden. Of er iemand is bij het HCOV die nog mee kan denken over dit zoekplaatje weet ik niet.
Zondag 19-7-2015 07:45:18Peter M. (A'veen): Jaap, als nr 1727 & 1730 ook in Gieten zijn genomen, nr 1729 en 1731 er ook bij horen ben ik wel benieuwd naar die foto's. Misschien is er een lijn te vinden in de serie.

Verder zie ik op de kaart van Paul dat er in Gieten 1 travohuisje staan. Misschien is die het.
Ook gaat er vanuit Gieten een lijn richting Assen. Mogelijk dat de zp daar opstond
Zondag 19-7-2015 04:53:11Redactie (): Paul Blanken stuurde mij een kaart waarop de trafostrations tussen Gasselte en Glimmen staan aangegeven.
Zaterdag 31-8-2013 23:00:59

klik om te vergroten
Kaart ingestuurd door Paul Blanken - red.Jaap Tuik (Zwolle): Bedankt Colin voor de reactie. Wij denken bij het HCO dat we te doen hebben met de Hondsrug omdat het nummer van het negatief '1728' is, en de negatieven 1727 t/m 1731 een serie lijken te vormen. Foto 1727 betreft de spoorkruising van de lijn nabij station Gieten en 1730 geeft de wegkruising van de lijn met de Asserstraat in Gieten weer. Deze laatste foto was eens ook een zoekplaatje en is nu nog terug te vinden als ex-zoekplaatje in de provincie Drenthe (3e plaatje van Gieten). Dat de 10 kv lijn gelegd werd over houten masten kwam door materiaalgebrek gedurende de eerste wereldoorlog en was eigenlijk beneden de toen al geldende kwaliteitsnorm. De lijn is dan ook kort na de oorlog alweer afgebroken. De overeenkomst in mastconstructie op beide platen, samen met het negatiefnummer, lijken ons voldoende reden om allereerst te zoeken tussen Noordlaren en Gasselte. Uiteraard blijven we open staan voor elke andere suggestie.
Dinsdag 26-5-2009 11:31:41Colin Bruens (Axel): Ik heb nog een aantal vragen over deze foto. Waarom wordt de locatie geschat in de omgeving tracé van Noordlaren naar Gasselte? Is dit een vaker voorkomend type trandformatorhuisje? Ik kom zelf namelijk uit Zeeland en ik ken wel een locatie waar in het verleden een vergelijkbaar transformatorhuisje heeft gestaan. Ergens midden in de polder. Ik heb er ook een foto van,... zal ik eens zoeken.
Het huisje dat ik in gedachten heb, is halverwege de jaren 90 afgebroken.
Maandag 25-5-2009 12:53:16Gerrit Ekkel (Waalwijk): Als aanvulling: met D3/4 bedoel ik de zo genummerde hunebedden ter plaatse van de Schutweg.
Zondag 30-12-2007 01:07:45Gerrit Ekkel (Waalwijk): Als ik me baseer op de topokaart uit 1920 van Gerard Nachbar dan loopt de hoogspanningslijn nagenoeg geheel aan de westzijde van de toenmalige hoofdweg Noordlaren-Annen-Gasselte met als uitzondering Eext-Gieten. De hoogspanningslijn staat niet op een topokaart uit 1940, ook niet een eventuele latere vervanger aan de oostzijde van diezelfde weg, die op huidige stafkaarten staat.
De Annerstreek die Martin Snuverink op het oog heeft ligt echter aan de oostzijde van die weg. Vooralsnog heb ik daar grote twijfels bij. Als ik de route van de lijn op de kaart uit 1920 projecteer op de kaart uit 1940 (of 1990)dan veronderstel ik twee opties.
Optie 1: de zandweg op de voorgrond is de huidige Schutsweg, iets ten zzo van D3/4, het trafohuisje zou dan mogelijk kunnen dienen voor Midlaren.
Optie 2: de zandweg op de voorgrond is het verlengde ervan ten z van Zuidlaren ter hoogte van punt 242.0/567.5, het trafohuisje zou dan hebben kunnen dienen voor Dennenoord, hetgeen ten w daarvan ligt.
In beide gevallen klopt het dat het bouwland op de foto naar achteren afloopt; die landerijen liggen boven de + 8 m en het gebied loopt af naar net oosten.
Wat betreft de vaag zichtbare bebouwing zou dit bij optie 1 een deel van Midlaren kunnen zijn, bij optie 2 de eerste zuidelijke uitlopers van Zuidlaren langs de weg naar Annen, tussen het dorp en de begraafplaats.
Vrijdag 21-12-2007 17:59:37Martin Snuverink (Voorburg): Het belangrijkste aanknopingspunt is nu geworden de weg met de bomen en de huizen erachter. Gezien de schaduw op het trafohuisje moet deze weg moet ongeveer ZO-NW lopen. Aan deze voorwaarden voldoen maar weinig wegen tussen Noordlaren en Gasselte. Aan de oostzijde van de wegen tussen Noordlaren en Midlaren stonden geen huizen evenmin als aan de Groningerstraat tussen Midlaren en Zuidlaren en de Lageweg. Tussen Annen en Eext en tussen Eext en Gieten loopt ook geen weg met verspreide huizen.
De opties in mijn reactie van 7-6-2007 moet ik dan ook verwerpen. Ervoor in de plaats komt een andere mogelijkheid: ten noorden van Annen aan de Zuidlaarderweg ongeveer ter hoogte van hunebed D9 (zie link). We kijken dan naar het noorden over de es (Noordloo) naar de weg die Annerstreek heet. Deze weg was destijds onverhard en of er toen al bomen langs stonden is niet duidelijk. De huizen staan aan de NO-zijde en de bomen aan de ZW-zijde van de Annerstreek. Hiervoor zou je een topokaart van ca 1920 moeten hebben en ik weet niet of die bestaat.
Een andere, maar veel minder waarschijnlijke mogelijkheid is tussen Gieten en Gasselte op de Zuideres van Gieten. We zouden dan naar de Gasselterweg kijken. In 1920 liep hier aan de oostkant van de weg op bijna 100 m afstand de NOLS-spoorweg (nu Brummelpad, fietspad). Bezwaar is dat de Gasselterweg in 1920 al tweezijdig was bebouwd, maar de oudste bebouwing is aan de oostzijde.
De Noordes van Annen is dus favoriet.
Website: http://users.bart.nl/~jbmeijer/d09.htm
Zondag 1-7-2007 15:08:15Maggy Rond (Amsterdam): Nou, twee gebouwen met puntdaken waarvan een een witte of lichte gevel heeft zie ik zeker. Links van die twee vermoed ik een hek of een laag bouwseltje, rechts van het lichts gekleurde gebouw volgens mij nog een donkerder gebouw, ook met puntdak. Zouden inderdaad boerderijen of zo kunnen zijn, hoogte en perspectief kloppen aardig.
Donderdag 28-6-2007 22:59:37d.kralt (meppel): Ik zie ze ook, al leert de ervaring dat soms de wens de vader is van de gedachte.
Maandag 18-6-2007 19:40:50Wim de Koning Gans (Den Haag): Ik zie ze ook.
Donderdag 14-6-2007 21:08:05Martin Snuverink (Voorburg): Ziet iemand anders tussen de bomen door erachter ook boerderijen? Dit kan belangrijk zijn voor het vinden dan de plaats.
Vrijdag 8-6-2007 21:57:56Jaap Tuik (Zwolle): Bedankt allemaal voor de inspanningen tot nu toe. Op de vraag van Sicco, het volgende:
Gedurende WO 1 raakte de petroleum voor de olielampen snel op en doordat je elektriciteit in principe kunt produceren uit elke brandstof, was de vraag naar nieuwe aansluitingen aan de netten plotseling extreem hoog. Ondanks strenge distributie-maatregelen waren groeicijfers van 35% per jaar geen uitzondering. Er bestond ook een streng distributie systeem voor kolen en andere primaire levensbehoeften. Alles was schaars en iedereen trok aan het weinige dat er nog was.
Het PEB (Provinciaal Electriciteits Bedrijf) van Groningen had kort voor de oorlog de Helpman centrale in bedrijf genomen en zij kon zich dus gelukkig prijzen met deze nieuwe krachtbron. Een probleem was natuurlijk wel het transport en de distributie. Het PEB bezat een rijksconcessie voor Groningen en het noordelijk deel van Drenthe, met de verplichting zo spoedig mogelijk zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren. Er was echter nauwelijks materiaal te krijgen. Het PEB wilde eigenlijk alleen ondergrondse 10 kV kabels leggen voor het transport naar ver weg gelegen gebieden, maar er was geen meter kabel te krijgen. De druk van consumenten werd echter steeds groter en in 1918 besloot het PEB tot het stichten van een noodlijn op houten masten tussen Noordlaren en Gasselte. Ook voor die lijn was er geen materiaal, maar HEEMAF wist met kunst en vliegwerk nog het één en ander bij elkaar te harken. Het duurde echter allemaal heel lang en het resultaat was dat de lijn pas rond 1921 in bedrijf gesteld kon worden; op een moment dus dat de ergste schaarste al weer voorbij was.
Het station op het zp is "ingelust" in de lijn. Dit betekent dat de lijn vanuit het voedingspunt in Noordlaren, in het gebouwtje doorgeschakeld kan worden naar het volgende tracé richting Gasselte. Tussen de beide lijnschakelaars (of scheiders) is de verbinding afgetakt naar de transformator 10.000 V-220/380 V, waaruit de directe omgeving gevoed kan worden.
Mogelijk is het station gesitueerd in de buurt van een woonkern, maar het kan ook een wat groter bedrijf zijn of een plaats waar vaak gedorst werd op het boerenland. Mogelijk ook midden tussen twee dorpen, om twee vliegen in één klap te kunnen slaan.
Waar de lijn in Noordlaren precies begon, weet ik niet.Vrijdag 8-6-2007 10:19:09Sicco Fockens (Groningen): Ik had begrepen dat de genoemde lijn een noodlijn was, bedoeld om het Drentse net te voeden vanuit het Groningse net, wat te maken had met brandstofschaarste in WO1. Misschien dat Jaap Tuik dat nog eens kan verduidelijken.
Ik neem dus aan dat die noodlijn onderweg geen aftakkingen naar LS netten had, vandaar m'n aanname dat het ZP het begin- of eindpunt weergeeft.
Gerard, waar bij Noordlaren begint die lijn?

Donderdag 7-6-2007 20:41:35Gerard Nachbar (Almere): Aanvulling. De transformatoren in transformatorhuisjes produceren de laagspanning voor de eindgebruikers. Het ligt dus voor de hand dat de foto niet in the middle of nowhere maar in de directe nabijheid van een dorp is gesitueerd. Dus: Zuidlaren, Annen, Eext, Gieten; eindpunten Anlo en Gasselte zijn minder waarschijnlijk.
Donderdag 7-6-2007 19:02:47Gerard Nachbar (Almere): Op de bladen 9 (Assen; herzien 1922) en 10 (Stadskanaal; herzien 1921) van de ANWB Bondsatlas 1:200.000 staat de "El. H.sp. Gel." (Electrische Hoogspannings-Geleidingen op hooge palen), dus deze hoogspanningsverbinding al aangegeven. Startend in Noordlaren, westelijk van Zuidlaren naar Annen. Vandaaruit een westelijke aftakking naar Anlo. Verder zuidelijk: Eext - Gieten - Gasselte. Dat wordt dus een speld in een hooiberg zoeken. Ik zal kijken of er een fatsoenlijke scan van te maken is.Scan ingezonden door Gerard Nachbar - red.

Donderdag 7-6-2007 18:56:49Martin Snuverink (Voorburg): Gerard zet me op gedachten door het maken van een denkfout. Hij vergelijkt een situatie anno 2007 met die van 1920. Vergelijken mag, maar gelijkstellen niet. Er is sindsdien heel veel veranderd door ruilverkavelingen en veranderd grondgebruik.
De foto toont duidelijk een es, waarop schoven rogge staan te drogen. Het is dus oogstmaand (augustus). Deze schoven ziet Gerard abusievelijk aan voor de begroeiing links (griend oid).
Het gebied waar Gerard op doelt is het dal van de beek de Hunze. Dit dal is vanouds grasland. Langs de Hunze stonden geen bomen.
Het lijkt me dat we op de Hondsrug moeten zoeken en ik baseer e.e.a. op de historische topokaart van 1902.
De bomenrij rechts begeleidt waarschijnlijk een weg; een houtwal om de es (“akkermaalshout”) is minder waarschijnlijk.
Als we aannemen dat het trafohuisje aan een interlokale weg staat en de foto naar het noorden is genomen, kan dit de zandweg over de es tussen Midlaren en Zuidlaren zijn (de Esweg) en zien we de bomenrij langs de Groningerstraat. De afstand tussen beide wegen is ca 250 m.
Een andere mogelijkheid is tussen Zuidlaren en Schuilingsoord. Dan zouden we kijken vanaf de Annerweg/ Hogeweg (toen zonder bomen en ten minste een grintweg), die over de Walakkers loopt, naar de toen onverharde Lageweg (nu gedeeltelijk Ekkelkamp geheten), die aan de oostzijde bomen had. De afstand is ca 200 m. Dit gebied is nu vrijwel volledig verstedelijkt.
Maar het kan ook nog aan de Oude Coevorderweg zijn, een zandweg over de es (Winkelakkers) evenwijdig, maar even westelijk van de Hogeweg. We moeten dan over de boomloze Hogeweg heen naar de Lageweg kijken. De afstand is ca 400 m.
Ik vind de eerste optie (Esweg) het meest kanrijk.
Donderdag 7-6-2007 10:36:20Gerard (Den Haag): Een beetje een "long shot" want ik kan enkelt een stukje braak land laten zien, maar misschien een mogelijke locatie?

De bomenrij op vergroting 1 gaf mij het idee dat die langs een weg/kanaal kan lopen als windbreker.
Ik ging dus even met google earth op zoek naar mogelijke (enigzins logische) routes tussen Noordlaren en Gasselte toen mijn oog viel op een merkwaardig stukje land ten zuid-oosten van Zuidlaren.

Als je "op google-earth" tussen Schuilingsoord en Zuidlaarderveen een rechte lijn trekt kom je ongeveer in het midden een relatief grote boerderij tegen. De weg langs die boerderij maakt daar een knik en buigt af naar het zuid-oosten. Na een aantal meter Kom je dan een rechthoekige opening/veldingang tegen. (Net voor het ronde landbouw-ding)

Om dit als mogelijke locatie aan te wijzen moet er wel aan een aantal dingen zijn voldaan. Aangezien ik geen expert ben laat ik onderstaande aan de deskundigen over:

1) De eerder door mij aangehaalde bomenrij uit vergroting 1 moet dan het zichtbare bosje op de westeroever van het kronkelende riviertje (naam??) zijn, aangezien je tussen de kronen door kan kijken. In het dikke bos aan de oosteroever zal dit niet mogelijk zijn.

2a) Staat de begroeing* links, recht ten opzichte van de zandweg op de voorgrond of staat hij er haaks op? (Hij lijkt mij er flauw haaks op te staan. Uitgaande van punt 1 kijken we dus oost-noord-oost(ONO). Is dit dan een soort van gezichtsbedrog? Daarnaast is het mogelijk om in de zomer een foto als dit te maken? Als we ONO kijken, dan moet de foto aan het einde van de dag gemaakt zijn?

*2b)Zou dit griend oid kunnen zijn, dan komt de afstand tussen het huisje en de afstand op google-earth me wel erg makkelijk uit met het bruine stukje land dat duidelijk meer slootjes heeft. :)

3) Puur speculatie: Dit is veengrond en de eigenaar van dit veld moet het bij de afbraak wel handig gevonden hebben om de fundering/puin te laten liggen om zo een tijdelijke stevig parkeerplaats voor zijn machines te hebben???

4) Op de originele vergroting is een pad of een slootje tussen het huisje en de houten stellage te zien die net niet op de latere toegevoegde vergrotingingen van 04-06-07 te zien is. Zouden daar ook details van kunnen komen om vast te kunnen stellen of dit een normaal toegangspad richting het huisje is of dat het een slootje is?

Als al mijn aangehaalde punten kloppen, vind ik de overeenkomsten wel erg toevallig en is deze locatie misschien een potentiele kanshebber. Maar zal dan nog wel enig onderzoek nodig hebben voor definitieve bewijsvoering.
Donderdag 7-6-2007 00:55:35Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Op verzoek van Sicco Fockens twee scans van de horizon.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes

Maandag 4-6-2007 13:21:37
Sicco Fockens (G): Kan er trouwens een zo scherp mogelijke scan van de horizon, met name rechts, worden geplaatst?
Maandag 4-6-2007 12:48:45Sicco Fockens (Groningen): De mast links is van hetzelfde type als op zp 376, en is dus een onderdeel van de noodlijn. Het trafohuisje maakt een meer permanente indruk; het meest voor de hand liggend lijkt me, dat dit dus het begin- of eindpunt van de lijn is.
Ik zal in Noordlaren eens proberen na te gaan of daar ooit z'n trafohuisje is geweest.
De enige foto van een hoog trafohuisje die ik eerder heb gezien, is in Eext gemaakt, en dat is niet hetzelfde als op het zp.
Toen zp 376 nog onopgelost was, heb ik bij Essent nagevraagd of er kaarten van de noodlijn waren, maar dat was niet het geval.
Website: http://www.drenthenl.nl/drenthenlfotos/Eext/imagepages/image7.html
Maandag 4-6-2007 12:45:22  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):