Zoekplaatje 412 

Inzender: Hans van den Berg    

Gegevens: Huis met verdieping en in de nis aan de zijkant een beeld. De typische lantarenpaal voor het huis is misschien een aanwijzing. Rechtsonder:ThB (?). Verzonden aan Anth. Nolet, Graafsestraat 98, Nijmegen.

Later toegevoegde informatie (zie reactie van Hans van den Berg-red.) : De kaart werd verzonden op Nijmegen op 30 DEC 1901. De afzender is ThB.

Datering: ?   Formaat: ca. 9 x 14 cm    Extra beelden: vergroting  detail 

Geplaatst: 31 oktober 2004 Reacties op Zoekplaatje 412 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Sint Annastraat 270 (tot 12-11-1902 Sint Annastraat 212), Nijmegen

Martin Snuverink (Voorburg): Een oplossingsverhaal om in te lijsten! Fantastisch!
Zaterdag 20-10-2012 00:36:42H.W. Mol (): Natuurlijk ook mijn dank aan Hans van den Berg voor deze uitgebreide bevestiging. Leuk om te weten dat de opname een vrij bijzondere situatie betreft. Eén die niet direct een vergelijkbare fotografische opname kent, maar waar de uiteindelijke ontknoping begon en eindigde met een bouwvergunning; het nut wordt maar weer (of eindelijk?) bewezen. Ook wil ik de redactie nog bedanken voor het nagaan van de verdwenen reactie. Dit was voor mij, om het lichtelijk te overdrijven, een mysterie op zich.
Vrijdag 19-10-2012 20:05:22Rob Wagenaar (Zeist): Gefeliciteerd H.W. Moll redactie en inzender met de oplossing. Ook in deze casus is de waarde, die de redactie steeds hecht aan overtuigend bewijs, de basis geworden voor een mooi onderzoek.
Vrijdag 19-10-2012 18:47:08Hans van den Berg (Nijmegen): In de eerste plaats mijn dank aan H.W. Mol voor de voorzet die hij gaf met zijn reactie van 14 oktober j.l.. Ik hoefde bij wijze van spreken maar in te koppen.
De initialen Th B zijn, zo is mij gebleken, inderdaad die van Th(eo) (F) Boerlage, voorzover ik heb kunnen nagaan, de eerste bewoner van dit pand (Hatert St. Anna 212; Adresboek 1892) en bevriend met de adressaat, Anthony Nolet, Graafsche Straat 98 Nijmegen. Op het Regionaal Archief Nijmegen heb ik gisteren het volgende gevonden:
in de Collectie Bouwvergunningen Secr(etariaat) Arch(ief) Nijmegen 413: de aanvraag, door de tweede bewoner A. Hartog, St Annastraat 6, voor een verbouwing van onderhavig pand + een aantal bestektekeningen i.v.m. de verbouwing door de Nijmeegse architect Oscar Leeuw. Op de tekeningen staat het pand in de oude situatie, alle vier gevels, + de nieuwe situatie.
Bijgaande foto's laten zowel de oude als de nieuwe situatie zien. Uit de oude situatie blijkt onomstotelijk dat het pand op het zoekplaatje dit pand betreft. (Aardig detail: op de tekeningen van de zijgevel is de nis te zien met de sokkel voor het te plaatsen beeld.) De derde bewoner was, sedert 1932, dhr J.P.M. van Benthem en de laatse bewoner professor Mertens met zijn gezin, hoogleraar Sociale Geneeskunde aan de Nijmeegse universiteit. Bij de reconstructie van de driesprong (St Annastraat - Hatertseweg) is het pand ten offer gevallen aan sloop (foto verbouwde situatie: Digitale studiezaal F 12054). De naam De Drie wegen (Driewegen) kom ik voor het eerst tegen in een schrijven van 3 dec. 1932 van hr van Benthem aan de directeur van het (bureau) Gemeentelijke Bouw- en Woningtoezicht. Dat er sprake is van nr 270 (en niet van 212), komt, doordat sinds 12 nov. 1904 de St Annastraat en de St Annalaan samen St Annastraat zijn gaan heten en de huisnummers van de oorspronkelijke St Annastraat (even nummers 2-58) werden opgeteld bij die van de St Annalaan: 212 + 58 > 270.
Erkentelijk ben ik ook Anton de Wildt, die op het archief onderzoek doet naar de namen van Nijmeegse villa's en landhuizen, die mij heeft geholpen bij het vinden van het juiste archiefstuk.
Dit zoekplaatje kan, na bijna 8 jaar (geplaatst 31 okt. 2004), eindelijk 'ad acta'!
Vrijdag 19-10-2012 17:26:38


Redactie (): Op de beeldbank van het Regionaal Archief Nijmegen vond ik enkele opnamen van de sloop van de "villa van Beynum" op de hoek Sint Annastraat-Hatertseweg. Helaas geen spoor van het buurpand dat we links op het zoekplaatje zien. Bouwtekeningen zijn niet aanwezig voor even nummers van de Sint Annastraat tussen 264 en 278.
Website: http://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_resultaat.aspx? [...]
Donderdag 18-10-2012 22:25:16Redactie (): H.W. Mol maakt in zijn beloftevolle bijdrage melding van een verdwenen reactie: die waarin zijn eerdere suggestie werd afgewezen. Waarschijnlijk heb ik die reactie per ongeluk verwijderd samen met de reactie van een grapjas ("dit zijn mijn buren"). De wel relevante reactie (van Hylke Roodenburg, 28-1-2009) heb ik terug kunnen halen. Ik heb meteen alle links in het bericht aanklikbaar gemaakt.
Donderdag 18-10-2012 21:51:00H.W. Mol (): Het lijkt een beetje alsof ik mijn bevindingen heb opgespaard, maar ik kan verzekeren dat dit niet het geval is; ik ben juist met frisse moed begonnen. Wat betreft dit ZP had ik al eens een tamelijk slecht onderbouwde suggestie gedaan. De reactie daarop van een Nijmegen kenner is overigens verdwenen, maar hij wees de "vondst" in elk geval terecht af. Hoewel ik nog steeds niets definitief kan bewijzen, kan ik de volgende suggestie wel beter onderbouwen.

Redelijk overtuigd van de letters "Th.B." heb ik gezocht naar wie dit kon zijn. De kranten in het online gemeentearchief van Nijmegen boden aanvankelijk geen aanknopingspunten. Maar Google gaf uiteindelijk al snel een voorzet met een verwijzing naar een overzicht van bouwvergunningen tussen 1850-1900. Hierin wordt Th. Boerlage vermeld, die een vergunning werd verleend tot het plaatsen van een ijzeren hek om zijn erf te St. Anna (een buurtschap bij Nijmegen):

http://www.novosite.nl/

Vervolgens de kranten er weer bijgepakt om te zien wie deze persoon was. Verschillende verwijzingen naar een Theo Boerlage, en door het ook eens te combineren met de naam "Nolet", kwam er zwart op wit bewijs hij Anthony Nolet kende:

http://studiezaal.nijmegen.nl/ (4e alinea, onder Binnenland)

Al eerder in de reacties werd aangevoerd dat de connectie tussen Th.B. en Anth. Nolet mogelijk de muziek was. Het is vrij aannemelijk dat het ZP de woning van Th.B. betreft. Het bevolkingsregister van 1890-1900 meldt dat Th. F. Boerlage woonde te "Hatert, St. Anna G 212". De Theo Boerlage die veelvuldig in de krant voorkomt (en de connectie met Anth. Nolet heeft) is hoogstwaarschijnlijk de inwonende zoon van Theodorus Franciscus Boerlage, Theodorus Franciscus Marcar Boerlage met als beroep: "artiest (violonist)".

https://familysearch.org/

Nu de vraag waar "Hatert, St. Anna G 212" was. Het krantenarchief bevat een overlijdensbericht (1916) van de weduwe Th.F. Boerlage, waarin het adres wordt vermeld als villa "Driewegen" te St. Anna. Dit hoeft uiteraard niet dezelfde woning te zijn als waar zij in de periode 1890-1900 woonden, maar een verhuizing binnen St. Anna is misschien ook niet direct te verwachten. Verder onderzoek naar villa (De) Driewegen geeft de locatie, het adres en een foto:

Locatie, reactie van Peter Mertens: http://www.noviomagus.nl/Gevels/Gevelstenen/StAnna288/StAnna288.htm
Adres, reactie van Rob Essers: http://weblog.hvng.nl/
Foto: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KDC01:7218438

Het pand verschilt behoorlijk van het ZP, maar in de basis zijn er overeenkomsten. Ik denk dat het alleen mogelijk is wanneer het pand al vroeg in de 20e eeuw grondig is verbouwd. Of wellicht herbouwd, maar daarvoor doet het dak mij wat te gekunsteld aan en de mogelijke verbouwing heeft verder niet echt onverklaarbare punten. De bijgesloten foto is hoe dan ook van minstens 50 jaar later. Saillant detail is wel dat ook hier nog in het midden van de zijgevel (aan de Hatertseweg) een raam lijkt te ontbreken; de plek waar op het ZP een beeld is geplaatst (dat nu "plots" op een artiest lijkt). Met een bouwvergunning of vroege foto kan dit verhaal bevestigd dan wel ontkracht worden, maar dat zou ik aan de Nijmegen kenners of andere gegadigden willen overlaten.
Zondag 14-10-2012 13:32:05dick zweers (bergeijk): Het enige kleine duitje wat ik in dit zakje kan doen is dat ik bij dit plaatje een zeer sterk Nijmeegs (en zeker geen Schiedams) gevoel heb.
Maandag 29-11-2010 00:47:41Martin Snuverink (Voorburg): Gezien de zonweringen op de verdieping staat het huis aan de noordzijde of oostzijde van de straat of weg.
Al in 2004 (zie mijn reactie van 16-12-2004) ben ik nagegaan of dit huis in Schiedam kon hebben gestaan. Een 19e-eeuws pand als dit kan hier alleen hebben gestaan aan de Tuinlaan. De Warande was nog niet bebouwd en het Emmaplein is niet geschikt.
Het lantaarnarmatuur kwam ook niet voor in Schiedam, maar zoals gezegd wel in Nijmegen (zie opgelost zoekplaatje 527).
Zondag 28-11-2010 09:24:43Redactie (Den Haag): Hierboven heb ik het gedeelte met uitgegumd (?) opschrift als detail toegevoegd, donkerder gemaakt.
Zaterdag 27-11-2010 20:40:04Hans van den Berg (Nijmegen): Ter aanvulling op mijn eerder ingestuurde reactie nog het navolgende:
zou de eerste letter van de signatuur een - tamelijk zwierig uitgevoerde - L kunnen zijn en geen T(h)(zie vergroting!)? Indien dit het geval zou zijn, zou de afzender Leon C. Bouman kunnen zijn, met wie Anthony (Toon) Nolet, samen met nog Jan Vel en Ladner, een kwartet vormde. Van dit kwartet bestaat een tekening van de hand van Jan Toorop uit 1911 (collectie Museum 't Valkhof). Op de tekening zien wij de heren in aktie: links vooraan Leon C. Bouman en als derde van links Anthony Nolet die de cello bespeelt. Het adres van Bouman kan eventueel via de adresboeken worden achterhaald. Mogelijk dat hij ons leidt tot de oplossing van dit zoekplaatje. Indien zo, ben ik dank verschuldigd aan Lied uit Zutphen die mij met haar door mij eerder niet op de juiste waarde geschatte reactie op dit spoor heeft gezet (Lied, 20-6-2005).
Desondanks heb ik het gevoel dat het pand op de foto niet in Nijmegen of omgeving gezocht moet worden, maar elders, ik dan toch in de eerste plaats aan Schiedam. Van de hand van V.A.M. van der Burg verscheen in Scyedam 14 (1988), blz 68-72, een artikel getiteld: De bewoners van het 'huis met het bordes' in de 19de eeuw. Ik heb het stadsarchief van Schiedam per e-mail gevraagd mij met de inhoud van dit artikel bekend te maken. Aan het pand op de foto is een bordes te zien. Wie weet is dit wel de oplossing.
Zaterdag 27-11-2010 18:40:23Alard (Zevenaar): Ik heb het met photoshop gedaan en dan de optie helderheid/contrast genomen. Als het heel donker maakt kun je de naam ontdekken.

Zaterdag 27-11-2010 18:24:48Hans van den Berg (Nijmegen): Zoekplaatje 412
Het spijt me, maar ik kan geen tekst ontwaren op de door Alard aangegeven plek.
Ben intussen zelf ook weer eens op onderzoek uitgegaan.
Min of meer cruciaal in dit verband is de eerste letter van de monogrammatische signatuur van de afzender r.o.: Is deze een T (gevolgd door een h) of mogelijk een andere letter?
Zaterdag 27-11-2010 17:13:18Norman Visser (Leeuwarden): Ja ik heb ook geen idee. Misschien zou de eigenaar van de kaart een detailscan kunnen maken van deze tekst?
Maandag 22-11-2010 20:35:38Alard (Zevenaar): wanneer ik ga manupuleren zie ik rechts boven G van oord Nijmegen staan. Wat het betekent weet ik niet.
Maandag 22-11-2010 20:31:24Norman Visser (Leeuwarden): Ik heb weleens het idee dat ik rechtsboven op deze kaart vaag een met potlood geschreven naam en een datum zie staan.
Maandag 22-11-2010 19:43:14Hylke Roodenburg (Nijmegen): Helaas, dit pand is het ook niet. Villa Schoon zicht is in 1907 van boerderij-achtige woning verbouwd tot wat het nu is. Bovendien loopt de grond voor en achter het pand erg steil omlaag cq. omhoog
Woensdag 28-1-2009 00:12:34H.W. Mol (): Ik had bij dit zoekplaatje het idee dat men behoorlijk dicht bij de oplossing zat. Daarom ben ik nog eens de nabije omgeving van Nijmegen afgegaan. Toen ik Ubbergen doorzocht kwam ik iets tegen wat interessant leek:

http://picasaweb.google.com/...
http://picasaweb.google.com/...

(zie bijgevoegde link voor Livemaps)

Op zich komt alleen de vorm overeen en de plaatsing van balkon en serre (welke op het zoekplaatje eerder een veranda lijkt), maar google op "Schoonzicht Ubbergen" gaf een resultaat uit "Nijmegen Binnen en Buiten De Singels" dat in Google Books geïndexeerd is. Hierin staat het volgende:

"... het negentiende-eeuwse, maar in 1907 met een art-noveau-gevelbekroning verrijkte Schoon-Zicht (nr. 12)"

Het zou dus eventueel kunnen dat het pand niet alleen een nieuwe gevelbekroning kreeg, maar een compleet nieuwe gevel. Het ligt in ieder geval niet voor de hand dat een renovatie zich destijds zou beperken tot alleen een gevelbekroning. Ook kunnen er in de loop der tijd nog verbouwingen aan het pand hebben plaatsgevonden. Overigens heeft het boek het ook over andere "blokvormige villa's" aan ondermeer de Ubbergse Holleweg, maar hier kon ik geen verdere informatie over vinden. In het boek staan blijkbaar ook foto's van panden, maar niet in de online versie.

Een heikel punt is wel dat er direct naast dit pand geen bebouwing is. Het buurpand tegenwoordig is een jaren '30 woning. Op WatWasWaar is de topografische militaire kaart uit 1868 te onduidelijk om uitkomst te bieden. Op de kaarten uit 1895/1902 lijken er twee panden te zijn, al is mij onduidelijk wat welk pand is. De kaart uit 1906 toont nog slechts één pand. Verder klopt het oplopende landschap, maar is er wel weer weinig bos op de achtergrond.

Ik ben er allerminst zeker van dat dit het pand op het zoekplaatje betreft, maar toch vond ik de vondst vrij opmerkelijk, zodoende. Het lijkt me dat het voorgenoemde boek uitkomst zou kunnen bieden, mocht het daadwerkelijk in Nijmegen e.o. zijn.
Website: http://maps.live.com/...
Woensdag 8-10-2008 22:06:07Martin Snuverink (Voorburg): Mede dank zij de opmerkzaamheid van Dik Kralt en door http://ngz.watwaswaar.nl/ is gebleken dat hier aan de Vijverlaan 31 in Rotterdam helaas toch een ander huis heeft gestaan, dat overigens wel iets had van het zoekplaatje. Zie hiervoor foto 19981 op de link.
Website: http://www.fotovanrotterdam.nl:80/
Maandag 18-2-2008 22:44:08Martin Snuverink (Voorburg): Vervolg op het voorgaande. Neem daarvan dus a.u.b. eerst kennis.
Na een verkenning ter plaatse is het gevoel gegroeid dat ik op het goede spoor zit.
Dat Anthonie Nolet en J.A. Roest van Limburg beiden wijnkopers waren blijkt louter toeval. De door mij bedoelde villa blijkt namelijk niet Vijverlaan 15, maar Vijverlaan 31 te zijn. Er zijn daar een aantal huisnummers overgeslagen: de toekomstvisie van de maasstad? Dacht men in 1870 al aan verdichting?
De contouren van de bebouwing hierachter, opgemerkt door Ad van Opstal op 28-08-2005, moeten dan de huizen van de Hoflaan zijn.
Op Vijverlaan 31 woonde tot 1901 H.H. van Sillevoldt, koopman. In 1902 is het huis volgens het adresboek van Rotterdam onbewoond en in 1903 woont hier J. van Vollenhoven, jawel, wijnhandelaar! Hij woont er in 1939 nog. In de telefoongids van 1950 staat vermeld: “Thooft en v. Vollenhoven Wijnh. Vijverl. 31” en “Pakhuis Lambertusstr. 36”. Van Vollenhoven, voornaam Jacob, Jan of Joost (maar niet de burgemeester), moet toen bejaard geweest zijn.
Op het ruime erf is in 1978 een nieuw huis gebouwd, waarin nu mr. M.J.F. Hudig woont. Er staat nog een oude dikke plataan en een aantal vrij oude eiken. Ik vermoed dat de villa niet lang voor 1978 is afgebroken. Dus moeten er mensen zijn die zich de villa nog herinneren. De website van het GAR toont pandbrieven, maar weigert uitgerekend die van de gesloopte villa te tonen. Op het GAR moeten gegevens te vinden zijn die uitsluitsel geven.
Heeft iemand een foto van de pas verworven villa gestuurd? Maar nog steeds geen spoor van ThB.
Wordt vervolgd tenzij iemand inmiddels uitsluitsel geeft……
Zaterdag 16-2-2008 18:21:10Martin Snuverink (Voorburg): Nu Nijmegen weinig uitzicht biedt, ga ik toch weer naar Rotterdam als werkhypothese.
De bouwstijl van de villa vertoont overeenkomsten met de huizen die destijds in Park Honingen zijn neergezet. Vergelijk opgelost zoekplaatje 177 en de Wagner-villa’s. Het GAR geeft een aardige bebouwingsplattegrond uit 1933 (zoeken Park Honingen, 1933). We zien dan aan de westzijde van de Vijverlaan een vierkant huis ingetekend, dat niet meer bestaat. Vermoedelijk was dit Vijverlaan 15. Ik probeer erachter te komen of dit het gezochte huis is.
Het blok ernaast is een rijtje van 4 huizen en is veel jonger, maar lijkt er in 1933 al te zijn. Op deze plaats kan het blok met schuin dak hebben gestaan. Op de plattegrond lijkt het allemaal goed te passen.
Van Vijverlaan 11 en 13 wordt nergens melding gemaakt en die adressen zullen wel nooit bestaan hebben. In 1901 woonde op Vijverlaan 15 J.A. Roest van Limburg, wijnhandelaar, geboren te Rotterdam in 1849. Deze zou dan de bewoner moeten zijn. Geen spoor van Th. B.
Zou het toeval zijn dat Anthony Nolet en Jacob Adriaan Roest van Limburg beiden welgestelde wijnhandelaren waren?
Misschien kan een kadastrale plattegrond van rond 1900 meer duidelijkheid brengen.
Website: http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/...
Donderdag 14-2-2008 15:41:26Martin Snuverink (Voorburg): Hierbij ga ik uit van de werkhypothese dat dit in Nijmegen is. Villa’s van ver terug in de 19e eeuw, geen landgoed zijnde, stonden doorgaans langs oude, toen belangrijke wegen of eventueel in villaparken. In Nijmegen waren in 1900 geen villaparken. Een mogelijkheid is de Berg en Dalseweg en wel aan het pleintje waar nu de St. Stephanuskerk (bouwjaar 1923, huisnummer 203) staat. Hier is vanouds een booglaantje waar in 1900 enkele vrijstaande huizen stonden.
Dinsdag 16-10-2007 10:44:59Martin Snuverink (Voorburg): Ondanks dat de lantaarnpaal niet echt Nijmeegs is, kwam deze wel voor buiten de stadsvesten. In ieder geval heb ik de paal met armatuur tot mijn eigen verbazing op diverse oude foto’s van de Berg en Dalseweg gezien in Gelderland in Beeld en Nijmeegse beeldbanken.
Dinsdag 16-10-2007 00:04:49Ben Verhagen (Rotterdam): Stempeltjes op kaarten in een rechthoek met
"Letter-cijfer[s]" waren postbodenummers, iedere
besteller plaatste zijn stempeltje op de door hem te bezorgen post. Voor lokaliseren van ZP's [staat deze afkorting al in de laatste van Dale??....] zijn dit type
afstempelingen van weinig waarde.
Zondag 14-10-2007 08:50:17hans van den berg (nijmegen): Verzonden op Nijmegen had natuurlijk moeten zijn: Afgestempeld te/in Nijmegen, in het vertrekstempel althans staat NIJMEGEN (grootrondstempel: NIJMEGEN 30 DEC 01 1-2 N (-amiddag)). Ik snap Martin heel goed: 'op' suggereert 'naar', maar dat is hier niet het geval. Op de kaart staat geen aankomststempel, wel, in een soort rechthoek, L(D?).13. De kaart is verstuurd van Nijmegen naar Nijmegen, maar het afgebeelde huis hoeft natuurlijk niet per se in Nijmegen te liggen/gelegen te hebben, maar waarschijnlijk is dat wel.
Hans van den Berg
Vrijdag 12-10-2007 22:12:13Martin Snuverink (Voorburg): Op kaarten stonden destijds (soms?) twee stempels, een van de verzendplaats en een van de adresplaats.
Hans van der Berg heeft in de toelichting geschreven: "Verzonden op Nijmegen". Het woordje "op" brengt me in de war. Hans, is Nijmegen nu ook de verzendplaats? M.a.w. is de kaart van Nijmegen naar Nijmegen verzonden? Komt de kaart van elders, is dan niet is alle gezoek in Nijmegen ijdel geweest?
Wim de Koning Gans merkte bijna 3 jaar geleden al op, dat de lantaarnpaal Rotterdams voorkomt. Dit geldt niet zozeer voor de paal zelf, maar wel voor het armatuur, al komt/kwam deze combinatie ook elders voor. Bijv. in Amsterdam-Sloten, zie opgelost zoekplaatje 568. Maar niet in Nijmegen!
Vrijdag 12-10-2007 10:04:26Sebas Meijwes (Nijmegen): De nuchterheid zal mn Groningse aard wel zijn. Verder wilde ik niemand uitputten hoor.

Had ook best even langs de Drie Huizen willen fietsen, maar je ziet dat de foto voldoende info geeft.

We zoeken verder ...
Maandag 11-12-2006 16:36:05Martin Snuverink (Voorburg): Nu ben ik overtuigd dat het geen Driehuizen is en uitgeput. Ik laat het verder aan anderen over.
Vrijdag 8-12-2006 22:39:59Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Sebas laat een nuchter geluid horen. Er is geen enkele gelijkenis behalve dan dat er op het ZP en op de boerderij sprake is van witte muren en een dak.
Vrijdag 8-12-2006 17:16:07Sebas Meijwes (Nijmegen): Bedoel je met het 'huis' dit gedeelte? http://www.meijwes.nl/driehuizen2.jpg

Website: http://www.meijwes.nl/driehuizen2.jpg
Vrijdag 8-12-2006 15:49:13Martin Snuverink (Voorburg): De dakhelling van het stalgebouw van de Driehuizen verschilt inderdaad sterk. Dit stalgebouw is echter op het zoekplaatje niet zichtbaar. Ik bedoelde (het dak van) het huis. In de helling, vorm en omvang van dit dak zie ik geen afwijkingen van die van het zoekplaatje. Uiteraard is aan het geheel het nodige verbouwd.
Tenzij iemand aantoont dat het hier niet is, lijkt mij verder onderzoek zinvol. Als het voor mij naast de deur was, zou ik het zelf doen.
Woensdag 6-12-2006 18:45:56Sebas Meijwes (Nijmegen): Alhoewel het linkerpand enige gelijkenis vertoont met De Drie Huizen, vind ik de dakhelling toch wel erg afwijkend.

Ik heb de twee even naast elkaar gezet:
http://www.meijwes.nl/driehuizen.jpg
http://www.meijwes.nl/driehuizen2.jpg

Website: http://www.meijwes.nl/driehuizen.jpg
Maandag 4-12-2006 16:02:10Sebas Meijwes (Nijmegen): Hier nog aanvullende info + foto's van (twee van) De Drie Huizen:
http://www.nijmegen.nl/gns/index/mon/on_nivo5.asp?id=274321274

Misschien dat het een en ander verduidelijkt.

Voor de liefhebbers: Zo ziet Graafseweg 98 (nu A. Noorduijnstraat) er uit: http://www.noviomagus.nl/gevbedr12.htm
Website: http://www.nijmegen.nl/...
Maandag 4-12-2006 15:47:17Martin Snuverink (Voorburg): De voortreffelijke suggestie van Ron van Swelm heb ik opgevolgd.
Het Landgoed Driehuizen, oftewel “De drie huizen” was inderdaad een verzameling van drie huizen, waarvan er nog één over is. Zie voor afbeeldingen van dit ene huis van voor en achter:
http://145.11.60.41/Atlantis/?application=tha&database=tha&service=search&templatename=zoek.htm, zoeken op driehuizen.
Als je op google zoekt op “landgoed driehuizen” en “afbeeldingen” kiest, vind je twee afbeeldingen van dit huis in tegenwoordige toestand.
Als je verder naar:
http://145.11.60.41/Atlantis/?application=tha&database=tha&service=search&templatename=zoek.htm gaat en zoekt op Nolet, zie je enkele afbeeldingen over Anthony Nolet. Daarbij wordt helemaal duidelijk dat het reeds veelbesproken huis Graafseweg 98 een ander huis is (foto F18503).
Het buurpand links op het zoekplaatje lijkt akelig veel op de zijkant van het nog bestaande huis op Driehuizen. De dakhelling is gelijk en de nok vertoont eenzelfde makelaarachtige versiering. Als het om hetzelfde huis gaat, moet het zoekplaatjeshuis ten zuiden van het nog bestaande huis gestaan hebben, maar al voor 1930 zijn afgebroken. De historisch-topografische kaart van 1906 toont inderdaad drie huizen. Het derde huis moet ook voor 1930 zijn afgebroken.
Als je weer naar de fotocollectie van Nijmegen gaat en zoekt op Bahlman (met enkele n), zie je vier nissen met beelden en afbeeldingen van de (nog bestaande) villa van Bahlmann. Dit blijkt een ander huis, het Gelders Hof, te zijn. Geen van de vier beelden komt overeen met het beeld op het zoekplaatje. Van een Th. Bahlmann heb ik overigens geen spoor gevonden, zodat ik vermoed dat ThB toch iemand anders is geweest.
Wat er rechts achter het huis staat kan ik niet goed zien. Het kan een ander gebouw zijn, maar zeker niet veel groter. Maar als dit op De Driehuizen is geweest, stond erachter in 1906 ook nog een kleiner gebouw, bijv. een schuur.
Vergelijking van de zijkant van het bestaande huis met het zoekplaatje zou doorslaggevend kunnen zijn. Wie gaat er kijken?
Website: http://145.11.60.41/...
Maandag 20-11-2006 13:00:22ron van Swelm (Nijmegen): Beste Hans,

Ik zou als ik jou was toch nog eens nazoeken of het toch langoed driehuzen is. Bahlman heeft daar volgens mij ook gewoond. Zijn de beelden later naar Gelders Hof verhuisd.

Groet Ron
Zaterdag 4-11-2006 13:31:30Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Neerbosch/Hees (Nijmegen) goed verkend op zondag 6 augustus j.l. Dit pand niet aangetroffen. Dit zegt niets definitiefs over deze locatie.
Woensdag 9-8-2006 16:00:12Martin Snuverink (Voorburg): J.J.M. Blankenheym was mede-eigenaar van de firma Blankenheym en Nolet in 1890. Hij woonde in 1915 in de Westerstraat 29 in Rotterdam (bron: telefoongids 1915). De destilleerderij was gevestigd in de Zalmstraat in Rotterdam.
Van ene Th(eodorus) Blankenheym is geen spoor te bekennen.
Maandag 13-2-2006 23:42:45jeannet (leiden): Kan de afzender niet van Th. Blankenheym zijn daar er een Distilleerderij was in Rotterdam met Blankenheym & Nolet.
Zaterdag 11-2-2006 16:18:22Ruud Nolet (Den Haag): Ik volg deze discussie uit interesse voor de fam. Nolet, Ik doe genealogisch onderzoek.Zelf stam ik niet af van de Schiedamse,maar de Haarlemse tak.Ik ben benieuwd wat er uit komt.
Het bericht van Martin Snuverink maakte mij alweer wat wijzer.
Dinsdag 3-1-2006 17:23:32dick zweers (bergeijk): Dit is inderdaad zeker niet het oude raadhuis van Beek-Ubbergen, ook de ligging is anders. Dat neemt niet weg dat ik ernstig rekening houd met de mogelijkheid dat ZP 463 wel in die omgeving thuishoort. Daarvoor vraag ik de aandacht van Sebas Meijwes en de anderen die deze regio kennen.
Zaterdag 5-11-2005 15:30:35Wim de Koning Gans (Den Haag): De door Mark van Loon overgebrachte reactie van Hylke (medewerker www.noviomagus.nl) verwerpt al de hypothese dat dit het raadhuis van Beek-Ubbergen zou zijn. Op www.gelderlandinbeeld.nl staat dat pand in de oude vorm, met een middendeel van twee lagen en vleugels van één laag. Dat valt niet te rijmen met het zoekplaatje.
Zaterdag 22-10-2005 13:58:30Sebas (Nijmegen): Ook in 'Monument & Landschap (in de Gemeente Ubbergen, M. Wingens, 2003) vind ik niet deze villa. Wel, zoals al door iemand geopperd, het gemeentehuis van Beek-Ubbergen, dat een sterke gelijkenis vertoont. Ik mis in deze foto dan wel de wapens van Ubbergen en Gelderland aan weerskanten van de deur.

Échter, en ik citeer: "In 1868 gebouwd en in 1905 ingrijpend gewijzigd. Beide zijvleugels een verdieping werden toen verhoogd en de voorgevel kreeg zijn huidige gedaante."

Dus, als deze foto van vóór 1905 is, hetgeen best kan, dan maken we hier een kans. Zie link voor foto.
Website: http://www.internetgemeentegids.nl/...
Zaterdag 15-10-2005 18:32:10dick zweers (bergeijk): Misschien kan Mark van Loon zich ook eens over ZP 463 buigen. Daarmee helpt hij misschien Sebas Meijwes.
Zondag 9-10-2005 08:18:18Mark van Loon (Nijmegen): Hierbij de reacties van 3 medewerkers van www.noviomagus.nl, onze historische site over Nijmegen. Graag wil ik de eigenaar van de foto vragen dit zoekplaatje ook op onze site te plaatsen, bv in de rubriek 'bezoekers vragen'.
Mark

[Hans:] ik dacht meteen aan het gemeentehuis van Beek-Ubbergen, maar een oud boekje van Beek doet me twijfelen. Wel heeft er heel lang de familie G.Th. van Boldrik gewoond, deze was gemeente-secretaris. Misschien zijn Th.B. zijn initialen. Hans

[Hylke:] Als het Nijmegen is, bestaat het nu in ieder geval niet meer.
Het gemeentehuis in Beek is verbouwd rond 1910, maar zag er daarvoor toch anders uit dan op de foto: een hoge, 2 bouwlagen tellende middendeel en 2 lagere zijvleugels. Na de verbouwing had het hele gebouw 2 bouwlagen, maar toen kreeg het ook een vooruitstekende ingangspartij met een grote deur met rondboog. Die zie je duidelijk niet op de foto. Ook de versiering van de dakrand is heel anders. Helaas, het raadsel is nog niet opgelost... Hylke

[Mark:] Niets vond ik in (scheelt eventueel dubbel werk)
- Nijmegen in oude ansichten , deel 1 en 2
- Nijmegen zoals het was, deel 1 en 2
- Het Schependom van Nijmegen in woord en beeld
- Ubbergen in oude ansichten
- Op naar Nijmegen, deel 1 Nmg en StAnna
- Neerbosch toen ik er nog woonde
- www.noviomagus.nl gegoogled op "villa"
Mark

Zaterdag 8-10-2005 19:44:59Peter Heuseveldt (Helmond): Excuses, zie nu pas dat het poststempel al aan de orde is geweest...
Vrijdag 9-9-2005 16:52:22Peter Heuseveldt (Helmond): Linksboven op het ZP zie ik een vrij vet poststempel. Is daar iets van te maken?
Vrijdag 9-9-2005 16:50:58dick zweers (bergeijk): Neerbosch lijkt me een uiterst zinnige optie. Het hoort tegenwoordig tot Nijmegen en zowel het Nijmeegs archief als beeldbank Gelderland zijn goed gedocumenteerd. Wie ziet er kan om dit uit te diepen?
Dinsdag 30-8-2005 08:33:26Ad van Opstal (Breda): Als je goed kijkt kun je rechts achter dit gebouw de contouren zien van een ander gebouw. Het kan best zijn dat dit de vleugel is van een veel groter gebouw. De bouw links op de foto doet mij denken aan het kinderdorp Neerbosch in Nijmegen. Op hun site kan ik echter niets ondekken wat er op lijkt.
Zondag 28-8-2005 12:14:42dick zweers (bergeijk): Gisteren ben ik op Koningshoeven (Tilburg) geweest. Dit pand staat er niet en het is maar zeer de vraag of dit er ooit gestaan heeft. Er zijn percelen met jongere bebouwing maar die kunnen voordien onbebouwd zijn geweest. Ik voel toch veel voor Nijmmegen.
Zondag 28-8-2005 10:54:45dick zweers (bergeijk): Met een citaat vrij naar Martin Snuverink: Heb ik andere zoekplaatjesenthousiasten ontmoedigd? Dit gezien een lange stilte. Dit zoekplaatje moet oplosbaar zijn. Als het Tilburg was geweest had al lang iemand gereageerd lijkt me.

Een beetje Nijmeegs gevoel heb ik hierbij wel, vooral de details en vensterplaatsing boven in de gevel van de linker belending. Reacties nogmaals doornemen en schouders eronder!

Dinsdag 23-8-2005 14:11:43dick zweers (bergeijk): Ik kan er wel helemaal naast zitten en het kan best Nijmegen zijn, of Rotterdam. Van lantaarnpalen weet ik ook niks. Toch wil ik opwerpen
dat het me sterk doet denken aan het lommerrijke straatje Koningshoeven aan de zuidoostrand van Tilburg, vlakbij het conservatorium. Als dat zo is, sluit ik niet uit dat het gebouw nog bestaat. Dit straatje voert, via een brug over het kanaal naar het gelijknamige Trappistenklooster en er staan verschillende fabrikantenvilla's langs.
Vrijdag 15-7-2005 08:26:52Martin Snuverink (Voorburg): Ik begrijp nog steeds niet waarom zo veel mensen dit huis zoeken in Nijmegen. Omdat de geadresseerde in Nijmegen woonde?
Woensdag 29-6-2005 02:04:49d.kralt (meppel): Niet dat het veel helpt, maar op bijgaande site is het kwartet via de link te bewonderen. De voorletters van Bouman komen niet overeen met de initialen op de kaart.
Website: http://www.galeries.nl/...
Vrijdag 24-6-2005 12:19:33Lied (Zutphen): Ik heb een briefhoofd uit 1907 van Anthony Nolet Wijnhandel waarvan ik de .jpg zo kan toesturen, maar dit programma laat dit niet toe. Het daarop afgebeelde huis met als adres Graafscheweg 98 is beslist niet het huis van het zoekplaatje. Dit werd door Cuypers gebouwd in 1901, 2 jaar nadat Toon Nolet zijn wijnhandel daar had gevestigd.
Nolet was ook een groot cellist. Er is door Jan Toorop in 1911 een tekening gemaakt van het kwartet waarin hij speelde en waarop ook een zekere Bouman, violist, werd afgebeeld. Wel iemand met B als achternaam. Deze tekening is in het bezit van het Nijmeegs Museum, Het Valkhof nu.
Maandag 20-6-2005 18:32:22KvdH (Eindhoven): Stempel Nijmegen, je zou denken: moet Nijmegen zijn. Aan de Annastraat 283 staat een pand waar dezelfde architect een hand in kan hebben gehad....


Website: http://www.noviomagus.nl/...
Vrijdag 17-6-2005 09:59:14Wim de Koning Gans (Den Haag): Toen ik met Google zocht op Arend Noorduijnstraat, vond ik onderstaande link. De villa van wijnhandelaar Nolet, bouwjaar 1900, blijkt het adres Graafseweg 90 te hebben. Dit moet het oorspronkelijke nummer 98 zijn. Dat daar eerst de villa van het zoekplaatje gestaan zou hebben, en er na de afbraak nog een fotokaart van verstuurd is, lijkt mij nu wel erg onwaarschijnlijk. Elders in Nijmegen zou dit huis misschien wel gestaan kunnen hebben.
Website: http://www.noviomagus.nl/gevbedr12.htm
Vrijdag 20-5-2005 12:35:17Wim de Koning Gans (Den Haag): Uitgaande van de ansichtkaart gestempeld 1908, maar een paar jaar ouder, en de hypothese dat het afgebeelde huis Graafseweg 98 in Nijmegen is, zou de villa na het maken van het zoekplaatje binnen enkele jaren vervangen moeten zijn door het huis dat er nu nog steeds staat. Dit kan ik echter niet rijmen met de bouwtekening (en -vergunning d.d. 20-2-1923) van 8 huizen op de hoek van de Graafseweg en de Arend Noorduijnstraat, waaronder nummer 98. Het huidige pand Graafseweg 98 is dus uit 1923 en kan op een foto van voor dat jaar bezwaarlijk hetzelfde uiterlijk hebben als nu.
Ik voeg de link naar het bouwtekeningenarchief bij, met de waarschuwing dat mijn browser op deze site herhaaldelijk vastliep en dat de tekeningen van Graafseweg 98 en de 7 buurhuizen op de kop staan.
Website: http://www.nijmegen.nl/...
Vrijdag 20-5-2005 12:24:04hans van den berg (nijmegen): Het is zeer wel mogelijk dat de kaart, gezien de datum van afstempeling (30 DEC), gediend heeft als nieuwjaarswens, alhoewel een expliciete nieuwjaarswens erop ontbreekt.
Het gedeelte Keizer Karelplein tot de brug over de spoorweg naar Den Bosch werd bij Raadsbesluit op 3 januari 1880 Graafschestraat genoemd. (Het gedeelte over de brug: Graafscheweg). Sedert 12 november 1904 draagt de hele weg de naam Graafs(ch)eweg. Alleen voor de huizen aan gene zijde van de spoorbrug heeft een h(v)ernummering plaatsgehad. Mogelijkerwijs is het pand op de foto de voorganger van het huidige pand Graafseweg 98. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Wat de door Wim gesuggereerde vervanging of vernummering betreft: ik bezit een ansichtkaart, afgestempeld op 23.3.08, maar met doorlopende lijntjes op de achterkant, dus van voor 1905, waar het pand op staat afgebeeld zoals het nog steeds bestaat. Van vernummering kan geen sprake zijn, aangezien zowel in 1908 als heden ten dage dit pand nr 98 voert (zie hierboven).
Dinsdag 17-5-2005 11:23:18Wim de Koning Gans (Den Haag): Deze vroege fotokaart is dus als nieuwjaarswens gebruikt, merkwaardig genoeg zonder het 'p.f.' dat je dan zou verwachten. 'Th.B.' moet een goede bekende van Nolet geweest zijn, anders zou hij/zij nooit met zo weinig tekst volstaan hebben. Het meest voor de hand liggend is dat dit het huis van de verzender of de ontvanger is. Is Graafsestraat 98 al onderzocht? Volgens de telefoongids 1915 woont Anthonij Nolet, wijnhandelaar, overigens aan de Graafscheweg 98. Bij raadpleging van het bouwtekeningenarchief van de gemeente Nijmegen (http://www.nijmegen.nl/gns/no_index/webba/webbaomgeving.asp) bleek mij dat daar in 1923 een huis gebouwd. Dat was dan of een vervanging van een ouder pand - het huis van het zoekplaatje schat ik 1860-1870 - of er is een vernummering geweest. In beide gevallen zou ook het adres Graafseweg 98 nader onderzoek verdienen, voor zover Hans van den Berg dat nog niet gedaan heeft natuurlijk.
Zondag 15-5-2005 21:48:22Hans van den Berg (Nijmegen): De achterkant vermeldt uitsluitend de naam en het adres van Anth. Nolet (zie hierboven). De kaart is afgestempeld te Nijmegen op 30 DEC 1901. De afzender is ThB (?).
Zondag 15-5-2005 14:01:26lied (zutphen): Geeft de tekst op de achterkant van de briefkaart geen aanwijzing? Jan Toorop bijvoorbeeld stuurde Toon Nolet honderden briefkaarten en zijn handschrift is voldoende bekend. Toon had heel wat vrienden in artiestenkringen? Ook het poststempel, de datum, zou enig idee kunnen geven.
Zaterdag 14-5-2005 11:48:25Nolet (Bruxelles): I have that book of L. A. ABMA. and many things about that family. If you need something, please write me in english or in french; I ll see if I can help.
Vrijdag 13-5-2005 00:58:47Martin Snuverink (Voorburg): De geadresseerde is waarschijnlijk Anthonij Nolet, koopman en koopmanszoon, geboren in Schiedam ca 1867. Telg van de bekende distillateursfamilie. Hij huwde te Wisch in 1907 met Helene Bernardina Johanna Zenobia Maria Vonk de Both uit Wisch. Mogelijk is hij later weer in Schiedam teruggekeerd.
Bron: Genlias
Verschillende telgen van de Schiedamse familie Nolet hebben zich in Nijmegen e.o. gevestigd. De familie was welgesteld en zeer katholiek, en heeft ook priesters voortgebracht. De familieleden zullen waarschijnlijk ook in bemiddelde kringen hebben verkeerd, waaruit deze foto afkomstig kan zijn. Ik vermoed dat dit voor de geadresseerde een bekend huis, ander zou je een nadere aanduiding op de kaart hebben verwacht.
Het huis lijkt meer in een park te staan dan aan een straat. Ik heb gezocht in Wisch/Terborg, waar de echtgenote van Anthonie vandaan kwam, maar dat leverde niets op. Kan het in Kralingen zijn?
Literatuur:
L.A. Abma, Geschiedenis van de Schiedamse familie Nolet (S.l., 1954)
(Niet geraadpleegd)
Donderdag 30-12-2004 22:01:08Redactie Zoekplaatjes (Scheveningen): Ik heb bij het Schiedams archief nagevraagd of dit huis als Schiedams herkend werd. Dat bleek helaas niet het geval.

Bert Scheijgrond,
Redacteur Zoekplaatjes
Woensdag 22-12-2004 11:10:37Martin Snuverink (Voorburg): Kan dit het woonhuis van een van de telgen van de bekende distillateursfamilie Nolet in Schiedam zijn?
De telefoongids van 1915 vermeldt: J.A.J. Nolet, Tuinlaan 14, Schiedam (woonhuis) en A.C.A. Nolet, Waranda 125, Schiedam (woonhuis).
Donderdag 16-12-2004 08:46:48Wim de Koning Gans (Den Haag): De lantaarnpaal komt mij Rotterdams voor.
Vrijdag 5-11-2004 19:52:29  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


internetadres met toelichtende illustratie/tekst (incl. http://):