Zoekplaatje 3812 

Inzender: Berry Meester Uitleg

Gegevens: Ongelopen fotokaart van panden aan een water/rivier.

Herkomst: gekocht van of geruild met een Nederlandse verkoper.

Datering: circa 1920    Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting  achterzijde  

Geplaatst: 2 december 2022


 Reacties op Zoekplaatje 3812 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Gezicht vanaf de Hoflaan op achtergevels van de Havenstraat, Vlaardingen

Dibbler: Deze foto is inderdaad niet aan het Buizengat genomen. Ik heb tijdens het zoeken gemerkt dat, in ieder geval online, wel vaker deze benaming foutief wordt gebruikt bij afbeeldingen van de Oude Haven in Vlaardingen. Volgens mij is het zp namelijk daar te situeren.

Zie het tijdschriftartikel uit 1927 in link 1. Zoom in op de linkerzijde van de foto rechtsboven. Hier zijn enkel panden van het zp herkenbaar. Het pand links met de lichte muur, de donkere rand bakstenen onder de goot, de goot zelf en de situering van het venster. Het pand rechts daarvan heeft dezelfde dimensies als het huis met de klimop. De twee vensters op de tweede verdieping zijn vervangen door een grote deur/luik. De middelste twee panden op het zp zijn vervangen door de gebouwen van een metaalhandel. Rechts daarvan is het laatste pand van het zp herkenbaar. Let op de plaatsing van de muurankers, het kleine donkere venster en het venster/luik bovenin.
Dit pand was het in 1714 gestichte 'Nieuwe Taanhuis'(link 2) en fungeerde als werfpakhuis van de werf van Figee.

De exacte situering van het zp kan mooi afgeleid worden uit de foto in link 3. In het midden het klimop-pand van het zp en de voormalige metaalhandel en helemaal links is een deel van het nog bestaande Westhavenplaats 40 t/m 42 te zien.

Het zp is dus ongeveer hier (streetview link 4) genomen.

link 1: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAR...
link 2: https://img.boekwinkeltjes.nl/large/HxmO...
link 3: https://www.geschiedenisvanvlaardingen.n...
link 4: https://goo.gl/maps/jy6ftWGjzUX6fc567...
Donderdag 2-2-2023 14:04:59Mar Struis: Ik ben als kind, in de jaren vijftig, meerdere malen op de scheepswerf van Figee geweest. De werf lag tussen de Havenstraat en de Oude Haven. Alle panden tussen Havenstraat nr. 55 en 69 hoorden bij de werf. Ouderen noemden het de werf 's Lands Welvaren. Het Buizengat ligt verder naar het Noorden, voorbij de sluizen van de Vlaardings Vaart. Ben het met Martin eens dat het ZP niet past bij de Oude Haven of Buizengat.
Dinsdag 31-1-2023 16:12:35Redactie: Eens met je betoog, Martin. De foto was aangetroffen op een site die daarbij verwees naar Stadsarchief Vlaardingen als bron. We zullen hier inderdaad te maken hebben met de zeldzame omstandigheid dat een foto onterecht in een beeldbank is opgenomen.
Dinsdag 31-1-2023 12:33:38Martin Snuverink: Tim Stam moet deze fraaie afbeelding met enkele gegevens hebben gevonden in de verzameling van het Vlaardingse archief. Knap werk! Normaliter zou hiermee het zoekplaatje opgelost zijn. Dat deze foto is genomen aan het Buizengat of de Oude Haven in Vlaardingen lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk gelet op de architectuur van het centrale gebouw, op de walkant van het water en de afwezigheid van vaartuigen en werktuigen. Door mij onderzochte afbeeldingen en beschrijvingen corresponderen niet met het zoekplaatje en de archieffoto.
Op 24 -01-2023 heb ik het Vlaardingse Archief bezocht en met een archivaris talloze foto’s doorgenomen. Er was er geen een bij die enige gelijkenis vertoonde met het zoekplaatje en de archivaris vermoedt ook dat de foto niet Vlaardings is.
De straat die aan de westkant van het Buizengat liep en loopt is de Kortedijk en niet de Havenstraat.
De straat die aan de westkant van de Oude Haven loopt is de Havenstraat en niet de Kortedijk.
De werf van I.S. Figee was volgens de telefoongidsen van 1915 en 1950 gevestigd Havenstraat 86. Dit is thans de westzijde van de (tweezijdig bebouwde) Havenstraat; hier kan geen scheepswerf hebben gestaan, maar in beginsel wel aan de zuidzijde op de strook tussen Havenstraat en Oude Haven. Zou men even en oneven huisnummers verwisseld hebben of is aan de westzijde het kantoor geweest?
De Oude Haven en het Buizengat zijn getijdehavens (die in directe verbinding met het buitenwater staan). Op het zoekplaatje is Figee niet herkenbaar. Ik kan me hierbij ook geen getijdewater ook geen getijdewater en geen haven of scheepswerf voorstellen.
Ik vermoed dat het zp een verdwaalde foto is, die abusievelijk in Vlaardings Archief is terechtgekomen.
Daarom stel ik voor het zoekplaatje onopgelost te verklaren.

Dinsdag 31-1-2023 09:54:53Tim Stam: Dit is Vlaardingen: achterzijde Havenstraat aan het Buizengat Voormalige stadsboerderij, rechts begint scheepswerf Figee. Allemaal verleden tijd.
link 1: https://www.geschiedenisvanvlaardingen.n...
Donderdag 19-1-2023 20:19:23Martin Snuverink, Voorburg: Paul, aan het Spui van Charlois had ik ook gedacht. Landschappelijk zijn er veel gelijkenissen, maar de bebouwing van de Zuidhoek ligt ten oosten van het Spui en gezien de zonstand ligt de bebouwing van het zp ten westen van het water.
De huizen moeten tussen de waterloop en een weg, dijk of kade liggen. De erven grenzen direct aan het water zonder jaagpad. Zo'n situatie komt op weinig plaatsen voor, zoals Woudwetering, Oude Rijn, Vliet, Schie, Spaarne, Gouwe (Boskoop), Arkel, Haastrecht.
Gezien de kwetsbare beschoeiïng is er waarschijnlijk geen stoomvaart.
Dinsdag 6-12-2022 13:51:29Paul Blanken: Niet bepaald een rivier van oorsprong en geen draairamen maar toch;
link 1: https://fotovanrotterdam.nl/foto/z446.jp...
link 2: https://hdl.handle.net/21.12133/4542B18B...
Maandag 5-12-2022 14:31:35Berry Meester: Martin, het jaar 1920 is een schatting.
Maandag 5-12-2022 14:08:56Martin Snuverink: Naar buiten slaande draairamen zijn in NL vrij gewoon, ook in 19e-eeuwsw huizen.
Maandag 5-12-2022 13:56:17Martin Snuverink: Berry, waarop is het jaartal 1920 gebaseerd?
Maandag 5-12-2022 13:53:29Rob Wagenaar: Rustig stromend water, type Oude Rijn, vergelijk Boskoop e.o.
Zaterdag 3-12-2022 13:32:46E. Petter: Opvallend is dat het pand in het midden draairamen heeft en geen schuiframen zoals in NL gebruikelijk.
Vrijdag 2-12-2022 16:22:31  Om een reactie te plaatsen kun je onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.  
Je ontvangt een e-mailbericht waarin staat hoe je een foto naar de redactie kunt sturen.   

naam *  e-mailadres *     
Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


link 1 (incl. http:// of https://):

link 2 (incl. http:// of https://):

link 3 (incl. http:// of https://):

link 4 (incl. http:// of https://):

link 5 (incl. http:// of https://):