Zoekplaatje 3772 

Inzender: Jan Uitleg

Gegevens: Op poort staat 1863-1913 een hoofdletter S en twee afbeeldingen van een stoomtrein. In 1913 vierden zowel de Nederlandsche Centrale Spoorweg Maatschappij (NCSM) en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) hun 50 jarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan werden stations en andere gebouwen versierd. Fotokaart met adresbelijning en deelstreep, middenonder '2253'.

Herkomst: gekocht van of geruild met een Nederlandse verkoper.

Datering: 1913    Formaat: 9 x 14 cm   Extra beelden: vergroting  

Geplaatst: 30 september 2022


 Reacties op Zoekplaatje 3772 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

opgelost!

Naast de portierskoepel van de centrale werkplaats bij station Zwolle

Sjoerd Eeftens: Inderdaad. Dibbler heeft gelijk. De situatie op de luchtfoto komt overeen met die op het ZP. Ik had meer aan een stationsplein gedacht, maar de locatie bij de werkplaats kan natuurlijk evengoed. Zwolle dus.
Dinsdag 4-10-2022 16:07:44Dibbler: Laatste zin van de tweede alinea van vorig bericht moet uiteraard luiden:
'Ik zie overeenkomst met wat we links op het zp zien.'


Dinsdag 4-10-2022 15:13:18Dibbler: De ereboog in Zwolle stond volgens dit krantenartikel bij de portierskoepel: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMHCO01:000079301:mpeg21:p002 (bovenaan tweede kolom). Ook hier komt de beschrijving van de poort overeen met wat we op het zp zien.

Tekening van die koepel: https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5C7798EA4642E0534701000A17FD. Ik zie overeenkomst met wat we rechts op het zp zien.

Een plattegrond van het terrein met de koepel (I) iets links van het midden: https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5C77FFAB4642E0534701000A17FD

Op pagina 22 van de pdf die hieronder gelinkt is is een luchtfoto te zien van het terrein vanuit het westen. Na inzoomen naar ongeveer 300% is de portierskoepel duidelijk herkenbaar, links onder het midden. Ook is iets naar beneden (naar het westen dus) een gebouw met lagere aanbouw zichtbaar dat heel goed het houten gebouw onder de boog op het zp zou kunnen zijn. De poort zou dan links (ten noorden) van het koepeltje hebben gestaan.

Ik denk dat we hier goed zitten.
Website: https://www.zwolsehistorischevereniging....
Dinsdag 4-10-2022 15:06:53Sjoerd Eeftens: Dat is goede info. Er waren twee Hoofdwerkplaatsen: Zwolle voor het Noordernet (waar het denk ik niet is) en Tilburg voor het Zuidernet.
Daarnaast waren er Lijnwerkplaatsen. De SS had die in Maastricht, Roosendaal en Utrecht. En er waren nog onderhoudswerkplaatsen zoals (onder meer) Feyenoord en steunpunten zoals (onder meer) Eindhoven, maar die zijn gezien de publieke omgeving op het ZP niet waarschijnlijk.
Gezien het boograam op het ZP (minus de dameshoed!) kunnen Tilburg en Utrecht dus ook.
Dinsdag 4-10-2022 11:17:07Redactie: "Alle werkplaatsen waren bezet met eerepoorten" (De Maasbode 26-09-1913, p. 1, kolom vier, iets boven het midden).
Website: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?o...
Dinsdag 4-10-2022 09:57:57Redactie: De poort op het zoekplaatje komt aardig overeen met die in 1913 in Zwolle stond, afgaande op bijgevoegde beschrijving. Bovenop zou dan een blauwe wereldbol prijken.
Website: https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?c...
Maandag 3-10-2022 20:50:20Sicco Fockens : Ik had de 'boog' onder het houten gebouw ook ontdekt, maar dit is een hoed van een mevrouw in de groep ;-)
Maandag 3-10-2022 20:11:03Sjoerd Eeftens: Helaas heb ik dat gedenkboek SS uit 1913 niet, noch de heruitgave.
De SS paste in de stationsgebouwen veel boogramen toe, dus dat brengt ons niet verder. Wel is het zo dat de activiteiten rond het jubileum teruggrepen op de start van de exploitatie in 1863 en die waren geconcentreerd op het Noordernet tussen Harlingen en Nieuweschans en op het Zuidernet tussen Breda - Tilburg. Op andere plekken valt er geen halve eeuwfeest te vieren, maar indien er landelijk activiteiten waren kan deze ereboog ook elders gestaan hebben.
Op de achtergrond, onder de boog zichtbaar, staat een tamelijk groot gebouw met een houten bovenbouw, maar naar ik meen een stenen onderbouw met boogramen. Bijzonder, want de SS bouwde veelal stenen gebouwen. Het is niet evenwijdig gebouwd aan het gebouw links.
Ik kan de locatie niet thuisbrengen.
Maandag 3-10-2022 19:40:07Heimen Stoffels: Er is een gedenkboek over het 50-jarig jubileum van de SS uitgegeven in 1913. Dit boek is in 1986 heruitgegeven (zie link). Wellicht dat de foto daarin staat? Er zal vast wel iemand onder ons zijn (Sjoerd?) die dat boek heeft. :-)
Website: https://books.google.nl/books?id=0u2vAAA...
Maandag 3-10-2022 13:00:24Theo.B.: Zien we links een zijvleugel van een stationsgebouw?
Ik ben er nog niet verder mee gekomen, maar misschien geeft combinatie boograam, brede daklijst en vlakke (bitumen?) dakbedekking mogelijkheden.
Maandag 3-10-2022 12:24:50d.kralt: Het station is een SS station. De twee S-sen in het logo zijn van deze maatschappij. Ik heb dit logo gezien in de stationshal van Leeuwarden. Dat wil niet zeggen dat dit Leeuwarden is.
Zondag 2-10-2022 17:35:51Sjoerd Eeftens: Wat de NCS betreft: deze exploiteerde de hoofdlijn Utrecht Buurtstation - Zwolle - Kampen, en een aantal lokaalspoorwegen die langs die lijn aansluiting gaven.
De SS exploiteerde door het gehele land.
Dit geeft nauwelijks aanwijzingen over de locatie van het ZP.
Vrijdag 30-9-2022 10:44:10  Om een reactie te plaatsen kunt u onderstaand formulier gebruiken. Velden met een * zijn verplicht.  
U ontvangt een e-mailbericht waarin staat hoe u een foto naar de redactie kunt sturen.   

naam *  e-mailadres *     
Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen *


link 1 (incl. http:// of https://):

link 2 (incl. http:// of https://):

link 3 (incl. http:// of https://):

link 4 (incl. http:// of https://):

link 5 (incl. http:// of https://):