Zoekplaatje 1017 

Inzender: Harm Renkema 

Gegevens: Houten huis met kerktoren op de achtergrond. Op de spits een kruis met haan. Is verzonden naar mej. A. Kalsbeek p/a dhr. O. Kalsbeek te Tijnje Friesland. De afzender (Piet) is in dit huis in de kost. De kostvrouw staat voor 't huis met een van haar zoons. De mensen in het raampje zijn een ander huisgezin.

Datering: 1912    Formaat: 9 x 14 cm    Extra beelden: Vergroting  Achterzijde

Geplaatst: 3 oktober 2009

 Reacties op Zoekplaatje 1017 
De nieuwste inzending staat bovenaan!

Eric-Jan Noomen (Den Haag): De spits lijkt wel op die van de St. Johannis kerk in Herford, iets ten noorden van Bad Salzuflen.
Website: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2 [...]
Donderdag 23-9-2021 18:14:42Kees Jan van Wieren (Leeuwarden): Op 12 maart 1936 gaat te Opsterland Sijtze Hagen (zoon van Pieter Hagen) trouwen met Erna Johanne Kortemeier, zij is Duitse en geboren in Lockhausen. Kan het de toren van Bad Zalzuflen zijn? Of een andere kerk in die buurt. Misschien is er een link tussen de familie waar zoon Sijtze mee gaat trouwen en waar vader Pieter in de kost was.
Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Evangelische_Kirche_ [...]
Donderdag 23-9-2021 16:28:41Jan Spoolder (Utrecht): Braunlage heeft zelfs een kerk die op deze wijze gebouwd is.
Website: https://de.wikipedia.org/wiki/Trinitatis-Kirche_(B [...]
Woensdag 22-9-2021 10:40:43Jan Spoolder (Utrecht): Onlangs was ik voor een korte vakantie in de Harz (Duitsland). Daar vielen mij in verschillende plaatsjes naast de mooie vakwerkhuizen ook oude houten huizen met pannendaken op, waar bij de verticale planken boven aan de gevels de onderste overlappen. Ook de dieper gelegen vensters met houten vensterbanken daaronder zie je er veel evenals hellende straten met trapjes en stoepen. In de Harz was vroeger veel mijnbouw en bosbouw, misschien is Pieter hier een tijdje werkzaam geweest? Ik stuur een linkje mee naar een pand in Braunlage, maar ook in bijv. Quedlinburg en St. Andreasberg zag ik dergelijke huizen.
Website: https://mapio.net/images-immo-expose/14442119/uplo [...]
Woensdag 22-9-2021 10:37:32E. Petter (Den Haag): De vrouw van Pieter Hagen, Albertje, is 91 jaar geworden en is in 1981 overleden. Dus de kans bestaat dat zij het een en ander nog heeft kunnen verder vertellen.
Het relevante bevolkingsregister, dat van de gemeente Opsterland, waar Pieter Hagen voor het huwelijk woonde, is helaas niet online in te zien.
Website: https://www.online-begraafplaatsen.nl/zerken.asp?c [...]
Vrijdag 20-9-2019 18:24:03I. Evers (Maastricht): Dat begrijp ik niet. Iemand is een achterkleinkind van Pieter Hagen. Maar haar vader is een zoon van deze Pieter, ene Oene. Dan ben je zelf toch een kleinkind, geen achterkleinkind?
Vrijdag 20-9-2019 17:10:56Ingeborg Hagen (Waalre): Goedemorgen allemaal. Ik ben een achterkleinkind van Pieter Hagen. ik Heb telefonisch contact gehad met Sicco Fokkens. Ik ga voor jullie uitzoeken waar mijn Opa was op dat moment van de kaart. Pieter Hagen was aannemer /t immerman en werd idd wel uitgezonden.
Hij was niet in loondienst zover ik weet maar ondernemer. Ik heb nog familie in Beetserzwaag waar ik wel achteraan kan gaan. Hun weten vast meer. Super leuk om te lezen hoe dit jullie allemaal bezig heeft gehouden al die jaren ... De oplossing is nabij, yesssss! Graag zou ik in contact komen met Harm Renkema ivm de kaart die mijn opa aan mijn oma heeft geschreven omstreeks 1912? Mijn vader is dus de zoon van Pieter Hagen en ik ben weer de dochter van Oene Hagen
Vrijdag 20-9-2019 10:40:25Redactie (): In de beeldbank van De Domijnen kwam ik een foto tegen waarbij ik meteen aan dit zoekplaatje moest denken (zie de link), de Dorpshoek te Stein. Aangezien Limburg al eerder in beeld is geweest wil ik dit niet onvermeld laten, al is de kans aanwezig dat het een dood spoor is.
Website: https://www.dedomijnen.nl/collecties/archief/zoeke [...]
Woensdag 19-12-2018 18:15:52Hans de Haas ('s-Gravenhage): Vlaams België is dat een mogelijkheid?
Zaterdag 23-12-2017 01:22:31Wim de Koning Gans (Haags Gemeentearchief) (): Peter schreef: 'Als iemand deze kaart vanuit het buitenland naar Nederland stuurt, zal hij normaalgesproken de naam van Nederland in de taal van het land gebruiken.'. Een uitzondering hierop ligt nu voor me in de vorm van een onlangs op Marktplaats gekochte kaart van Villa Henny. Deze is in 1902 verstuurd vanuit Scheveningen naar Vedbæk in 'Danmark'.
Vrijdag 22-12-2017 10:15:05Peter Smaardijk (Leiderdorp): Al eerder is opgemerkt dat dit waarschijnlijk in Scandinavische of Baltische hoek gezocht moet worden. Dat dit niet in Nederland is staat (in ieder geval voor mij) als een paal boven water.

Als iemand deze kaart vanuit het buitenland naar Nederland stuurt, zal hij normaalgesproken de naam van Nederland in de taal van het land gebruiken. Laat nou de naam voor Nederland in het Noors Nederland zijn... Als ik foto's van oude Noorse woningen bekijk, dan zie ik vrij veel gebouwen die toch wel veel van deze bouwstijl hebben...
Donderdag 21-9-2017 14:57:46Sjoukje (Den Haag): Dom dom. Mijn excuses voor mijn vorige opmerking. Te snel gereageerd. Ik had dus eerst echt ALLE geplaatste reacties moeten lezen.
Maandag 8-5-2017 20:35:31Sjoukje (Den Haag): Op de website wwww.allefriezen.nl is te vinden dat Albertje Kalsbeek, 25 jaar oud, geboren in Terwispel, wonende te Tijnje, dochter van Oene Kalsbeek, op 28 mei 1914 in de gemeente Opsterland is getrouwd met Pieter Hagen, 24 jaar oud, geboren te Akkrum.
Maandag 8-5-2017 20:11:12Johan (): Foto van de kerk.
Website: http://www.reliwiki.nl/index.php?title=Bestand:Bar [...]
Maandag 8-5-2017 10:34:56Johan (): Is het Barsingerhorn? Daar heeft een Pieter Hagen gewoond.
De toren van de Hervormde Kerk is in 1968 gesloopt, maar de pastorie aan de Heerenweg is blijven bestaan. Zie link voor de huidige situatie. Foto's van de kerk zijn op het internet te vinden.
Website: https://www.google.nl/maps/@52.7850399,4.8609814,3 [...]
Maandag 8-5-2017 10:33:28hil (): Misschien heeft Piet een tijdje in de mijnbouw gewerkt? In bijgevoegde link wordt verhaald uit de brochure Bevolkingstoestanden in het Zuid-Limburgsche Kolenrevier. Er wordt gesproken over het 'kostgangersprobleem'. Misschien refereerde Piet met het werken in de luwte aan het werken in de mijn (letterlijk uit de wind)? De opmerking van Ton Versteeg op Kerstavond bijna 6 jaar terug, heb ik nog even nagelopen. Op 19 maart stond er ook 5 Bft, dat past dan toch best met poststempel 21 maart in Tijnje? Hiermee geen specifiekere locatie in beeld, maar misschien wat extra argumenten voor Z-Limburg,
Website: http://www.demijnen.nl/collectie/interview/mijnwer [...]
Dinsdag 27-10-2015 21:05:43Harmke Eisen (Groniongen): De straat met oplopende zijkant lijkt erg op de Dorpsstraat van Holwerd begin vorige eeuw. Bovendien heeft Holwerd een spitse kerktoren.
Zondag 9-3-2014 00:11:22Jan Spoolder (Utrecht): Hartelijk dank, Martin! Ik was benieuwd of Pieter Hagen wegens kennelijke ongesteldheid de dienst had verlaten of dat er andere gronden konden zijn (huwelijk, kostwinnerschap, persoonlijke onmisbaarheid, strafblad, verzin het maar). Blijkbaar was hij in 1912 wel (weer) in staat om ver van huis te gaan en daar een tijd te werken. Rond 1919 had hij een timmer/aannemersbedrijf in Beetsterzwaag. Nochtans brengt al deze kennis ons niets dichter bij de oplossing...
Maandag 27-1-2014 17:31:27Martin Snuverink (Voorburg): Jan vraagt en Martin draait!

Artikel 100.
Wanneer een loteling binnen vier maanden na zijne aflevering blijkt voor de dienst ongeschikt te zijn, wordt zijne herkeuring bij Gedeputeerde Staten der provincie, voor welke hij heeft geloot, aangevraagd. Binnen veertien dagen na die aanvraag doen Gedeputeerde Staten den loteling voor zich verschijnen en, is de herkeuring aangevraagd wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, door geneeskundigen onderzoeken.
Gedeputeerde Staten worden in dat onderzoek bijgestaan door een burgerlijk geneeskundige en een officier van gezondheid.
De laatste zeven zinsneden van art. 42 en de laatste drie zinsneden van art. 85 zijn hierbij van toepassing.
Van de uitspraak van Gedeputeerde Staten, krachtens dit artikel te doen, is geen beroep toegelaten.

Artikel 101.
Indien de loteling, in het voorgaand artikel bedoeld, door Gedeputeerde Staten wordt afgekeurd, wordt hij uit de dienst ontslagen.
Geschiedt die afkeuring vóór den 31sten Januarij, volgende op het jaar, waartoe de ligting behoort, voor welke hij is ingelijfd, dan wordt de houder van het aan de beurt liggend hooger nummer der ligting van dat jaar en van de gemeente, voor welker aandeel hij is opgetreden, ter inlijving opgeroepen.

Zie de link voor de gehele Militiewet 1901.
Veel studieplezier, Jan.

Website: http://resourcessgd.kb.nl/SGD/19101911/PDF/SGD_191 [...]
Maandag 27-1-2014 16:55:05Jan Spoolder (Utrecht): Pieter Hagen(geb. 5-9-1889 te Akkrum, Utingeradeel) werd weliswaar op 17-12-1908 gekeurd en op 11 maart 1909 ingelijfd bij het regiment genietroepen, maar op 25 maart 1909 weer uit dienst onstslagen (afgekeurd) op grond van artikel 101 der militiewet 1901. (Wie weet wat daar in staat?). Pieter zat op deze locatie dus niet voor zijn nummer en hij was timmerman van beroep. Bron: Militieregisters.nl
Website: www.militieregisters.nl [...]
Maandag 27-1-2014 16:36:49dick zweers (bergeijk): Scheulder valt op grond van spitsvorm (helling, details van kruis en haan) niet uit te sluiten.
Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?con [...]
Dinsdag 13-12-2011 17:56:08Peter Meier (A'veen): Het kan de kerk van Scheulder zijn??
Maandag 12-12-2011 05:01:41Redactie (Den Haag): Discussie over een zoekplaatje op stadsloten.nl hoort hier niet thuis en is daarom verwijderd. Wie de bijdragen wil teruglezen, kan deze bij mij opvragen.
Dinsdag 24-8-2010 18:24:16dick zweers (bergeijk): N.a.v. Nicole en Leo Franzen merk ik op dat ik niet kan zien of deze spits rond danwel veelhoekig is. Ronde spitsen komen wel voor op traptorentjes van kerken en kastelen. Ze dateren bijna allemaal uit de late 19e eeuw of iets later. Een grote torenspits die rond is ken ik alleen van (ik meen) Zevenbergen in westelijk Brabant. Daar is het overigens zeker niet. Mocht deze spits toch een rond grondplan hebben dan is de oplossing misschien bijna gevonden. (steile) Spitsen zijn doorgaans veelhoekig en voornamelijk achthoekig. Dat is een logische vorm die past op een vierkant toren. Zeshoekige bekroningen staan bij mijn weten alleen in Den Haag, Nieuwerkerk (Zl.)en de Jozefkathedraal in Groningen. Alle overige zijn achthoekig, ook Bocholtz. Dat heb ik aan de hand van foto's gecontroleerd.
Vrijdag 23-7-2010 18:51:58nicole schouten (haarlem): Naar aanleiding van de vorige opmerking van Leo Franzen vraag ik me af wat de vorm van de toren is. Ik zou denken dat hij rond is, en dan vraag ik mij af wat voor materiaal dat kan zijn (geweest).
Woensdag 21-7-2010 20:00:36Leo Franzen (Bocholtz): Deze ansichtkaart komt niet uit Bocholtz. De Kerk is te laag. De toren van de kerk in Bocholtz heeft 6 hoeken.
De haan staat op een kruis en dat staat op een bol. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest
Zondag 11-4-2010 10:00:54elisa (): Sinds een paar dagen deze site ontdekt en ben er niet meer weg te slaan! Ik vind het zo ontzettend knap dat er oplossingen gevonden worden. Ik ben een volslagen leek, weet niks van bouwstijlen, lantaarnpalen, dakpannen en schoorstenen maar ben ook eens gaan rondsnuffelen bij een paar onopgeloste zaken.
Kan iemand hier iets mee bij bovenstaande foto?

Dankzij de Eerste Wereldoorlog vindt tussen 1914 en 1919 in Opsterland nog een laatste opbloei van de verveningen plaats.22 Maar dat het niet goed gaat is te zien aan de trekarbeiders die naar Duitsland afreizen om de nodige inkomsten te verwerven. Vooral rond 1898-1914 is sprake van tijdelijke migratie naar Duitsland.23 Alleen al uit Aengwirden trekken in 1898 125 arbeiders naar Duitsland, uit Opsterland gaan tussen januari en juli 1899 800 arbeiders naar Duitsland, nogal wat kinderen bezoeken Duitse scholen.24 Vele arbeiders keren echter na een korte tijd weer terug waar zij weer geconfronteerd worden met de heersende misère. Andren hielden er een "behoorlijk" bedrag aan over, maar over het algemeen blijft de situatie slecht.


Ik wens alle profs veel succes met het ontrafelen van de geheimen en ik blijf het met heel veel plezier volgen!

Woensdag 17-3-2010 21:25:49Antoon Bosselaers (Mechelen): Ik denk niet dat er veel uit de belijning valt af te leiden. De fotokaart waar ik naar verwees met een zelfde belijning werd verstuurd van Middelburg naar Roosendaal.
Maandag 8-2-2010 10:59:08Ton Versteeg (Best): Beste Dick, mijn analyse tav het weer is gebaseerd om de beschrijving die Piet van het weer geeft omstreeks half maart 1912.
Maandag 8-2-2010 00:10:29Martin Snuverink (Voorburg): Nog even repeteren. Piet was met nog ten minste één iemand anders (ploeggenoten) ver van huis in de kost. Als Piet & Co geen militairen waren, dan werkten zij waarschijnlijk aan een project (= eindige klus). Dit blijkt uit: “De tijd schiet al mooi op”.
De fotokaart is waarschijnlijk gemaakt in opdracht van de bewoners en geschonken of verkocht aan Piet. Het is niet aannemelijk dat Piet de foto heeft laten maken, anders zou hij er wel voor hebben gezorgd er zelf ook op te staan. Een bestaande foto dus.
Mijn vraag is of op te maken is of de belijning op de achterzijde volgens Nederlands gebruik was of buitenlands.
Als iemand anno 1912 een kaart verstuurt uit Duitsland of Pruisen, zou hij er dan “Nederland” of “Niederlände” op zetten? Geen idee. Als de kaart uit België komt zal er zeker wél Nederland op hebben gestaan. Maakt België dan meer kans?
Ik heb nog steeds de overtuiging dat het buitenlands is, maar kan dit nog niet hard maken.
Dick, voor Limburg zijn zeker goede argumenten, maar dan moet men er ook nog een passende plek vinden en daar is nog niemand in geslaagd, ondanks de 74 reacties (als ik goed geteld heb).
Verder lijkt me dit geen professioneel pension, maar de mannen zijn gewoon bij particulieren ondergebracht.
Zondag 7-2-2010 16:52:55dick zweers (bergeijk): Dank Antoon en excuus aan Ton. Ik concludeer dat voor Limburg nog steeds goede argumenten bestaan.
Zondag 7-2-2010 14:37:49Antoon Bosselaers (Mechelen): Dit is zonder twijfel een fotokaart. In tegenstelling tot ansichtkaarten uit die periode werden fotokaarten op fotopapier afgedrukt. De oplage van zulke kaarten was erg laag: vaak maar 1 of hooguit enkele exemplaren. Ik heb een fotokaart uit 1911 die achteraan precies dezelfde belijning heeft, en waarop de afzender schrijft "De ansicht, die U hierbij ontvangt, is door mijzelf gemaakt, teminste ik heb de afdruk gemaakt van een plaat die Theo gemaakt heeft."
Zondag 7-2-2010 14:04:11dick zweers (bergeijk): Als ik te kort door de bocht ga, Ton, mijn excuus. Bij deze wil ik eerst aan de eigenaar via de redactie vragen of het een ansichtkaart is, of dat het ook een recente foto kan zijn die in 1912 verzonden is. In geval van een ansichtkaart de vraag. Kan dit ook een soort reclame zijn voor de pensionhouder die eigenaar was van dit pand?
Zondag 7-2-2010 12:38:22dick zweers (bergeijk): Hoeveel ansichtkaarten er in 1912 per oplage werden gedrukt weet ik niet en ik weet ook niet hoe frequent er toen kaarten werden verzonden. Een verband tussen het weer ten tijde van de opname en ten tijde van het verzenden van de kaart ontgaat mij, beste Ton Versteeg. Me dunkt dat daarmee Limburg niet hoeft te worden verworpen.
Zondag 7-2-2010 12:33:23Leo R. (Utrecht): Gaaf dat ook de weersomstandigheden inmiddels worden ingezet bij zoekplaatjes :-)
Vrijdag 25-12-2009 12:08:49Ton Versteeg (Best): Piet heeft het ook over het weer. Het is koud met regenbuien en soms harde wind. De wind staat blijkbaar langer door, want Piet vindt het het vermelden waard dat hij er op zijn werk geen last van heeft. Ik heb gekeken op de site van het KNMI (klimatologie/daggegevens). Voor de maand maart 1912 geeft deze site voor Maastricht een gemiddelde temperatuur die niet echt laag te noemen is, zo’n graad of 7 tot 8. Regen werd toen nog niet geregistreerd, dus daar valt niets over te zeggen. Wel over de wind, die lag in die periode zo rond 3 Bft en dan hebben ze het over een maximum wind gedurende een uur. Een ‘uitschieter’ op 4 en 5 maart met een max uurwind van 5 Bft. Al met al niet het weerbeeld zoals dat wordt omschreven in het ZP en dat pleit voor de stelling dat het niet Zuid-Limburg of omstreken is.
Website: http://www.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/index.cgi
Donderdag 24-12-2009 19:09:08Alard (zevenaar): Als ik de tekst nog eens nalees dan heeft Piet het over ons en hij werkt in de luuwte en het is tijdelijk werk zou hij houthakker zijn misschien.
Waarom gaat iemand vanuit Friesland in 1912 tijdelijk ergens in Nederland of Duitsland werken.
Is dat na te gaan.
Donderdag 24-12-2009 11:56:56dick zweers (bergeijk): Excuus wat mij betreft niet nodig, Martin. Een conclusie is misschien iets te sterk uitgedrukt. 'Nederland' kan erbij geschreven zijn vanwege veronderstelde onbekendheid met de plaats Tijnje (die suggestie deed ik al eerder). Denkbaar is ook een zoekgebied wat aan Zuid-Limburg grenst. Hoe dan ook, ik uit veronderstellingen, meer niet.
Donderdag 24-12-2009 09:16:31Martin Snuverink (Voorburg): Is de conclusie dat de adressering naar Nederland betekent dat de kaart uit het buitenland is verzonden wat voorbarig? Zo ja, dan neem ik mijn reactie van 22-12-2009 terug met excuses aan degenen die zich aangesproken voelden.
Woensdag 23-12-2009 15:36:49dick zweers (bergeijk): Zouden we sinds 01-11-09 dolen, Martin? Of is het simpelweg zo dat we Zuid-Limburg op grond van planken-wanden niet langer uitsluiten? Ingrid heeft gewoon een punt, m.i. Torenspitsen met bol- kruis en haan zijn zo ongeveer standaard. Bij de neostijlen zien we de kruisen kleiner worden, wat ook in Bocholt het geval is. Kijk goed naar de details en verhoudingen, dan blijkt dat Bocholt niet overeenkomt. Het kruis op het zoekplaatje oogt vrij fors wat betekent dat het een vrij oude, misschien wel middeleeuwse toren zal zijn. Natuurlijk kunnen kruisen later vernieuwd en veranderd zijn, maar die kans lijkt me voor torens uit het laatst van de 19e eeuw (i.c. Bocholt) niet erg waarschijnlijk.
Woensdag 23-12-2009 15:12:59Alard (zevenaar): Misschien overbodig maar hier nog een paar links naar Epen:
http://neering.web-log.nl/.shared/image.html?/photos/uncategorized/2008/12/27/epen_20008_048.jpg
http://www.groenfietsen.nl/upload/image/71.jpg
http://images.zoover.nl/images/E102262L1B43234D0W580H475/De-Smidse.jpg
http://www.panoramio.com/photo/11450679
De kerktoren staat ongeveer 2-3 kilometer van dit pand af dus Epen is het dus niet.
Met google earth zoeken naar netherlands,terpoorten,molenweg.
Dinsdag 22-12-2009 22:33:04Martin Snuverink (Voorburg): Gezien de voorgeschiedenis van en de discussie over dit plaatje dacht ik dat we unaniem tot de conclusie waren gekomen dat dit niet in NL is. Waarom dan toch weer opnieuw in NL gezocht? Is dit zoeken naar Utopia? Heb ík het verkeerd begrepen of zijn de mensen die sinds 1-11-2009 hebben gereageerd dolende???
Dinsdag 22-12-2009 21:50:14Piet Mulder (Amsterdam): Dit zou de kerk van de grensplaats Bocholtz (L) kunnen zijn. De betrokken personen (van wie er een uit het raam hangt) waren mogelijk grenswachters/marechaussees.
Website: http://www.qoop.nl/showimage.php?artikelID=9114531
Dinsdag 22-12-2009 21:06:45dick zweers (bergeijk): Onderhand mag ik aan Ingrid Evers wel mijn excuus aanbieden, en ook aan andere medespeurders die ik onbedoeld op het verkeerde been heb gezet. Bij deze ! Ik denk nogal associatief en had bij dit plaatje helemaal geen 'Limburg-gevoel'. Dat is nu veranderd en ik herinner me zelfs meer van dit soort planken-wanden in Limburg te hebben gezien. Zij het dan met vrij smalle plankjes die uiteraard van jongere datum zijn. Daarom had ik dit als een recent verschijnsel gezien i.t.t. Noord-Holland waar men de 'brede delen' bij restauraties in ere heeft gehouden. Inderdaad, de afstand naar de toren is te groot voor Epen. Alle steile spitsen in Zuid-Limburg afgrazen en goed letten op de vorm van bol en kruis lijkt me de boodschap te zijn.
Dinsdag 22-12-2009 19:48:15Ingrid Evers (Maastricht): 'Frans' in Banholt heeft gewezen op een houten gebouw dat nog steeds in Epen te zien is. Dik Zweers heeft in zijn laatste reactie vrijwel onopgemerkt de stap gezet naar een identificatie van het pandje op het zoekplaatje met het door Frans' naar voren gehaalde pensionnetje, zij het een eerdere versie. Dit pension ligt echter relatief ver buiten de kern van Epen. (Iedereen die vanuit Maastricht de zgn. Mergelland-route rijdt, komt er rakelings langs). De kerktoren is dus eveneens ver weg, zodat dit pand niet het gezochte kan zijn. Duidelijk is echter dat Zuid-Limburg - zoals ik al eerder naar voren bracht - als locatie niet helemaal uit te sluiten valt.
Dinsdag 22-12-2009 14:56:42dick zweers (bergeijk): De opmerking van Frans uit Banholt zijn zeer treffend. Ten eerste laat hij zien dat dergelijke gebouwen in Limburg voorkomen en voorkwamen. Als het torenkruis in Epen is veranderd tussen de datum van het zoekplaatje en 1960, dan geef ik Epen graag een kans. De gevelindeling van het houten huis stemt niet geheel overeen, maar dat kan met een latere verandering te maken hebben.
Maandag 21-12-2009 19:58:30Alard (zevenaar): Als je de foto een beetje donkerder maakt zie ik sterke overeenkomsten met de kerk in Epen.
Zie link.
Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/view.jsp?content=922
Maandag 21-12-2009 18:51:06Frans (Banholt): Ik dacht soms dat het Epen was, omdat ik weet dat daar ongeveer een zelfde huisje ligt dat altijd een pension is geweest ( zie link )Er staan ook ansichtkaarten van dit gebouw op Qoop en op Marktplaats.Zie Pension Bessems Epen.
Website: http://www.hotels.nl/nl/epen/hotelherbergdesmidse/
Maandag 21-12-2009 13:03:44dick zweers (bergeijk): Nu we toch met dat torenkruis bezig zijn. Groesbeek valt af. Op een foto uit 1952 van de toren van de hervormde kerk (de enige aldaar met een steile spits) is te zien dat de zeer verwaarloosde spits onder het kruis licht is afgeknot. Kennelijk een situatie die al lang bestond. Het voert te ver om dit verschijnsel hier te verklaren.
Maandag 21-12-2009 11:46:59dick zweers (bergeijk): Recente foto van Epen.
Website: http://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/files/usr_leon/Epen/Kerk2007/ext-toren-2007.jpg
Maandag 21-12-2009 11:34:47dick zweers (bergeijk): Van Epen ken ik een foto van omstreeks 1960. Er zijn m.i. twee redenen waarom dit geen Epen is. 1) De spits van Epen heeft, zoals de meeste een verbrede voet met een geringere dakhelling. Het steile gedeelte boven de voet is op het zoekplaatje langer dan in Epen. 2) De dwarsbalk van het kruis zat in Epen (in 1960) halverwege de bol en de haan. Op het zoekplaatje zit die dwarsbalk hoger. De helling van de spits klopt wèl met Epen. Zoeken op grond van bol, kruis en haan is een speld in een hooiberg.
Maandag 21-12-2009 11:31:32Frans Bessems (): Op de spits staat een kruis met haan. Op een kaart van Hub Leufkens ( Epen R.K. kerk )staat ongeveer het zelfde kruis. Deze kaart staat nu op Marktplaats.
Zondag 20-12-2009 20:39:39dick zweers (bergeijk): Een noodwoning kan dit niet zijn. Afzender spreekt van een oud huis, en al eerder beargumenteerde ik waarom dit een vrij oud huis is. Nabij de Nederlandse oostgrens lijkt me nog altijd een optie (o.m. vanwege de raamvormen). Dat is in Nooord-Holland wel erg onwaarschijnlijk. Dat de afzender Nederland bij de plaatsnaam heeft geschreven kan zijn reden hebben in de veronderstelde onbekendheid met het plaatsje Tijnje. Van het Oostzeegebied ken ik te weinig om daar uitspraken over te durven doen.
Zondag 1-11-2009 12:49:55dick zweers (bergeijk): Die dubbele ramen (verticaal draaibaar met sluiting in het midden) zijn inderdaad kenmerkend voor een landklimaat (oost-Europees), zoals Jan Spoolder dat beschrijft. Toch kunnen we ze ook veel dichter bij huis vinden. Ook in Westfalen is dit een gangbaar verschijnsel, in de stad Soest bijvoorbeeld. En ook in het Rheinland (zij het minder algemeen): Gut Kalkofen bij Aken en Schloss Benrath zijn willekeurige voorbeelden. Even voorbijgaand aan de andere invalshoeken die zijn aangereikt is mijn licht-Groesbeekse gevoel nog niet weg.
Zondag 1-11-2009 10:40:55Martin Snuverink (Voorburg): Een poging om in het bevolkingsregister van Utingeradeel te zoeken is zeker de moeite waard. We weten echter niet hoe lang "het project" in den vreemde heeft geduurd. Als dit vrij kort was, zou raadpleging van dit register weleens teleurstellend kunnen zijn. Toevallig heb ik nu beroepshalve met een groot project in het noorden des lands te maken, waarbij juist deze week registratie van te werk gestelde personen in de verblijfsgemeente ter sprake kwam en dus niet in de plaats van herkomst. Maar nooit geschoten is altijd mis. Of m.a.w. volgens JC: "Als je niet schiet, scoor je niet".
Zaterdag 31-10-2009 21:32:49jan spoolder (utrecht): In Oost-Europese landen zag je vroeger bij eenvoudige houten (boeren)woningen vaak diepe vensterbanken. Door 's winters losse voorzetramen te plaatsen ontstond dubbel glas tegen de kou, en diende het venster tevens als bergplaats om voedingsmiddelen (boter, vlees)koud op te kunnen slaan terwijl er binnen gestookt werd. Dat kan mede verklaren waarom de ramen naar binnen draaien.
Zaterdag 31-10-2009 17:45:15Dennis de Waart (Heemskerk): Ik moet zeggen: geniale ingeving van Leo R! Het bevolkingsregister kan hoogst waarschijnlijk de plaatsnaam bevatten waar Piet & Con 1911 of 1912 naartoe zijn vertrokken.
Zaterdag 31-10-2009 15:17:36Leo R. (Utrecht): Zou het bevolkingsregister van Akkrum hier uitkomst kunnen bieden? Als Pieter Hagen een tijd buiten Friesland heeft gezeten, dan is dit waarschijnlijk wel in het bevolkingsregister bijgehouden. Wie gaat er even kijken bij Tresoar?
Zaterdag 31-10-2009 13:30:42Martin Snuverink (Voorburg): Uit “De tijd schiet al mooi op” valt af te leiden dat Piet & Co hier voor een beperkte tijd werkten, waarschijnlijk aan een project. Dus niet als “gastarbeider”. Voor zover ik heb kunnen nagaan was er in die tijd en eerder geen systematische uittocht van gastarbeiders naar buurlanden. Het omgekeerde kwam veel meer voor: de hannekemaaiers uit Pruisen.
De ramen doen denken aan het Oostzeegebied inclusief Baltische landen. In de Baltische landen waren houten huizen op een stenen fundering vrij gebruikelijk.
Zaterdag 31-10-2009 11:56:49Redactie (): Voor de conclusie dat de kaart uit het buitenland verstuurd is lijkt mij een getallenreeks niet nodig. En gesteld dat er werkelijk getallen staan, gaan we die dan vertalen naar een postkantoor in het buitenland?
Is het waarschijnlijk dat de afzender in een gebied verbleef waar geen Nederlands gesproken werd maar een kaart postte naar 'Nederland'?
Vrijdag 30-10-2009 22:20:21Aat (Zoetermeer): Het lijkt me interessant dat de redactie een sterke uitvergroting maak en dit spiegeld. Dan zie je net boven de schoorsteen rechts een getallen reeks staan. Dan krijg ik een sterk gevoel dat de kaart in het buitenland onbestelbaar was en dat men later er achter kwam dat het Nederland Friesland was. De rechter poststempel zou een buitenlandse kunnen zijn
Website: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijnje
Vrijdag 30-10-2009 21:24:41Harm Renkema (Groningen): Mijn excuses voor de onvolledigheid. Bij het opsturen en beschrijven van de kaart heb ik verder niet stilgestaan bij de adressering dan dat de kaart was gezonden naar Tijnje. Tussendoor heb ik (nav een vraag) nog eens geconcentreerd gekeken naar de vertrekstempel maar verder niet meer naar de adressering. Je kunt dat een slordigheid van mij noemen, maar uiteraard heb ik dit niet bewust genegeerd. Ik heb zelf ook belang bij de oplossing van deze kaart. Het is ook een leerschool voor mijzelf om een verzonden fotokaart nog scherper te beoordelen op mogelijke extra informatie.
Vrijdag 30-10-2009 13:56:12Redactie (): Met ongeloof lees ik dat er hier 'verwijtbare' dingen gebeurd zijn.
Graag wil ik benadrukken dat ik op 28 oktober om 21.09 uur, ruim een uur voor het bericht van Jan Spoolder, Harm Renkema verzocht heb een scan van de achterkant te maken. Harm heeft mij bij het sturen van de scan gezegd dat hij er niet eerder bij had stilgestaan dat in het adres 'Nederland' stond. Die dingen kunnen gebeuren en ik vind het geen goede zaak wanneer daar zulke harde woorden over gesproken worden.

Wim de Koning Gans

Vrijdag 30-10-2009 07:56:27Martin Snuverink (Voorburg): Sterker nog, ik vind het zelfs verwijtbaar dat men niet meteen op de proppen is gekomen met de achterzijde. De inzender vat vaak samen of interpreteert. Beschreven achterkanten bevatten vaak veel meer informatie dan de inzender denkt. Daarom verzoek ik Wim van zoekplaatjes met een beschreven achterkant ook die achterkant te tonen, desnoods na opvragen ervan.
Ik verwijt mezelf dat ik zelf niet eerder op het lumineuze idee van Jan Spoolder ben gekomen om naar die achterzijde te vragen.
Piet schrijft in de eerste persoon meervoud. Wie zijn “wij”? Piet en zijn co?
Blijkbaar is het gebied nogal winderig. Toch niet op een duin van een Duits Waddeneiland?
Het valt op dat de kaart niet in het Fries is geschreven, maar in keurig Nederlands, terwijl het verloofde stel toch echt Fries was? Of was Fries in 1912 not done?
Vrijdag 30-10-2009 00:31:53Ingrid Evers (Maastricht): Kan het niet regel worden dat de achterzijde altijd wordt geplaatst?
Vrijdag 30-10-2009 00:27:36jan spoolder (Utrecht): De kaart is dus w.s. vanuit het buitenland verzonden. Het ware fijn geweest als we dat meteen hadden geweten. Dat had sommige mensen wat moeite bespaard, als zij ook eerder de achterzijde hadden gezien. Afijn we zoeken wel verder.
Donderdag 29-10-2009 22:49:31Martin Snuverink (Voorburg): Verticaal verdeelde bovenlichten (dus met verticale roeden) komen in NL vaker voor, ook in Den Haag. deze bovenlichten kunnen echter nietin tweeën naar binnen scharnieren om verticale assen, zoals op het zoekplaatje.
Woensdag 28-10-2009 23:06:12jan spoolder (Utrecht): Staat er trouwens alleen maar Tijnje-friesland op de achterzijde? Of ook nog NL misschien?
Woensdag 28-10-2009 22:20:54jan spoolder (Utrecht): Ik was al en blijf van mening dat dit niet in NL is. Een voorzichtige suggestie is de streek boven Brussel, daar meen ik wel diep liggende vensters met naar binnend draaiend bovenlicht gezien te hebben. (De toren van bijv. Meise lijkt ook op het ZP). Mijn gevoel gaat nog steeds uit naar Noord- of Oost Europa vanwege de verticale latjes, echter in Scandinavië geen bovenraampjes.
Woensdag 28-10-2009 20:56:15nicole schouten (haarlem): vertikaal gedeelde bovenlichten zag ik vandaag o.a. op de schoterweg in Haarlem, de huizen zullen van omstreeks 1900 zijn. ik vraag me trouwens af of dit zoekplaatje niet een noodwoning kan zijn, beschikbaar gesteld door "een buitenland". Of is die veronderstelling even gek als mijn vorige? wie de link volgt vindt (via archief noord-holland) verschillende panden op de schoterweg met vertikaal ingedeelde bovenlichten.
Website: http://ranh.pictura-dp.nl
Woensdag 28-10-2009 19:36:02Ingrid Evers (Maastricht): In een fotoboek van Hub Leufkens ben ik slechts één opname tegengekomen met iets dat leek op een vertikaal gedeeld 'bovenlicht'. Misschien moeten we het inderdaad buiten (Zuid-)Limburg zoeken?
Woensdag 28-10-2009 09:52:27Martin Snuverink (Voorburg): In een eerdere reactie schreef ik dat de kwestie van om een verticale as (scharnieren) naar binnen draaiende bovenlichten (en dit in tweeën) niet zo relevant is. Toch kom ik hiervan terug. Ik heb ze nog nooit gezien, maar eerlijk is eerlijk, ik heb er ook nooit eerder op gelet. Als iemand hiervan voorbeelden kent, kunnen we in NL blijven zoeken. Anders laat mijn conclusie zich raden….
Zondag 18-10-2009 12:22:43Ingrid Evers (Maastricht): Ik woon hier pas sinds 1976, Martin en ben dus 'neet vaan hei'! Wat zoekplaatjes betreft moet je buiten Maastricht en Zuid-Limburg niet teveel van mij verwachten. De rest van mijn topografische kennis komt voornamelijk van een foto- en prentbriefkaartenonderzoek. Ik vond deze foto verwantschap hebben met Gulpen en tussen Friesland/Groningen en (Zuid-)Limburg is vanaf eind-negentiende eeuw veel leer- en werkverkeer geweest. Ook je suggestie dat Pieter hier voor zijn nummer zat, zou kunnen. Wat betreft veerpontjes zou ik het zo snel niet weten; misschien is Kessel nog een mogelijkheid?
Vrijdag 9-10-2009 12:53:11dick zweers (bergeijk): Met excuus. Het huis met de houten leien heb ik nu 'gevonden'. Ik heb bij dit plaatje helemaal geen Limburg-gevoel, voor wat dat waard is.
Vrijdag 9-10-2009 12:12:27dick zweers (bergeijk): In eerste instantie dacht ik aan Noord-Holland waar houten wanden in verticale delen in oudere gebouwen zeer veel voorkomen. Binnen Nederland is dat vrijwel het enige gebied (voor zover mij bekend). In dat geval zouden de curieuze raamvormen het gevolg kunnen zijn van latere veranderingen (omstreeks 1920). De datering van deze gevel valt, gezien de breedte van de delen toch zeker vóór 1860. Mèt Sjoerd Eeftens kan ik mij Groesbeek zeer goed voorstellen. Weliswaar is (mij) daar het toepassen van houten wanden niet bekend, maar de torenspits zou wel goed kloppen. Die van Groesbeek staat scheef naar het zuidwesten, maar of zo'n scheefstand van deze foto is af te lezen is maar de vraag. Die houten leien zie ik niet. Kan iemand me uitleggen wat daarmee bedoeld wordt?
Vrijdag 9-10-2009 12:03:29Martin Snuverink (Voorburg): Na een adempauze van 3 dagen, begin ik langzamerhand steeds meer te geloven dat Pieter Hagen hier voor zijn nummer zat. Voor onze jeugdige lezertjes: dit betekent dat hij in militaire dienst was. Het was destijds, en soms ook in mijn diensttijd (1974-1976), niet ongebruikelijk dat dienstplichtigen bij particulieren werden ondergebracht. Zelf ben ik in mijn eigen woning “geïnterneerd” geweest. Dit hangt sterk af van taak en locatie. De bijlagen van de huwelijksakten van Pieter kunnen misschien informatie geven over waar hij heeft gediend.
Het idee van Sjoerd Eeftens dat dit bij een veer aan de Maas is geweest is aardig en dit heb ik nagetrokken op oude kaarten. Vanwege de zonstand zou het dan aan de linkeroever moeten zijn geweest (wat grotendeels België is, Grnesmaas), of aan de rechteroever, maar dan moet de veerweg ongeveer evenwijdig aan de rivier hebben gelopen. Hiervoor heb ik geen mogelijkheden gevonden, ook niet bij Steijl/Baarlo.
Ik vraag nogmaals aan getogen Limburgers (Ingrid ?) waar er straten in de nabijheid van een kerk zijn die, al is het maar voor een kort stukje, zo steil naar het westen oplopen.
Als hier niets uitkomt, moet ik weer terugkomen op mijn eerste uitroep dat dit niet in Nederland is.
Vrijdag 9-10-2009 01:16:49Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Wat Martin zegt klopt: het behoeft geen lange helling te zijn. Ook op de oever omhoog klimmen na een Maaspontje levert een korte, steile helling op.
Dinsdag 6-10-2009 07:46:44Martin Snuverink (Voorburg): In Hoensbroek was vanaf 1911 een marechausseekazerne. Zie de link. Maar waren daar ook steile straten?
Website: http://www.bvision.nl/2009/03/09/gebrook-marechausseekazerne/
Maandag 5-10-2009 23:41:52Martin Snuverink (Voorburg): De opmerking van Sjoerd over de steilheid is juist, mits die zich op het zoekplaatje over de gehele lente van de straat uitstrekt. Dit is op het zoekplaatje niet te zien, dus hoeven we niet onvoorwaardelijk naar een straat te zoeken die over grotere afstand zo steil is.
Naar binnen draaiende bovenlichten? Kan, maar ik heb ze nooit gezien. Dit is verder niet zo relevant.
Pieter Hagen is in 1931 in Ooststellingwerf overleden (42 jaar oud). Hij is dus hoogstwaarschijnlijk niet naar Limburg geëmigreerd. Is het mogelijk dat Piet als dienstplichtige in de Nationale Militie bij particulieren ingekwartierd is geweest, bijvoorbeeld als marechaussee? Dezen moesten langer dienen en ik dacht dat marechausseekazernes niet bewoond werden. Hij had er ongeveer de leeftijd voor. Hierover kan het militieregister op het Rijksarchief in Friesland (RAF) te Leeuwarden uitsluitsel geven. Als dit klopt, hoeven we niet per se in de mijnstreek te zoeken.
Maandag 5-10-2009 23:15:13Harm Renkema (Groningen): Daar heb ik al naar gekeken, Aat. Ondanks een stevige uitvergroting niets herkenbaars te zien.
Maandag 5-10-2009 22:07:04Aat (Zoetermeer): Harm. Toch denk in aan een ontwikkelfout. Bij het ontwikkelen van negatieven kon het ook goed mis gaan. Als de ontwikkel vloeistof niet het hele negatief besloeg kreeg je vlekken. Dan lijkt het me interessant de rechter bovenkant van de foto uit te vergroten en te spiegelen. Wie weet is het poststempel wel te lezen
Maandag 5-10-2009 21:47:49Harm Renkema (Groningen): Nog even over de opmerking van Martin dat er geen glas zit in het bovenlicht: volgens mij bestaat het bovenlicht uit twee vensters die open staan. De linker is op de foto te zien, de rechter niet. Indien behoefte kan ik nog een detail hiervan sturen.Over de schaduw kan ik weinig zeggen. De foto zelf geeft geen aanwijzingen dat het een ontwikkelfout of iets dergelijks is.
Maandag 5-10-2009 21:15:33Martin Snuverink (Voorburg): Helaas, ik zie intussen ook nog andere verschillen die niet te verklaren zijn.
1. Het trapje van de keet eindigt aan de bovenkant van het fundament en bij het huis met de houten leien eindigt het trapje wel een halve meter boven het fundament.
2. Het trapje van de keet begint aan de rand van de molgoot en bij de houten leien wel een meter ervandaan.
Maar men moet toegeven dat het een zeer passende plek was.
We moeten dus toch elders zoeken. Als het in NL is, dan absoluut in Limburg. Ik vroeg me al af wat die Fries in Limburg zocht. Het idee van Hetty de Vos is de moeite van navorsen waard: misschien was Piet inderdaad mijnwerker (dus niet de familie Kalsbeek) geworden. 1912 is daar een geschikte tijd voor. Nu ligt Gulpen niet al te dicht bij een mijn.
Waar zijn zulke steile straten in de mijnstreek?
Maandag 5-10-2009 17:50:18Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Dat andere huis is niet alleen een vals spoor omdat het er in 1903 al stond maar ook omdat de straat ervoor lang niet zo steil is als die op het ZP. Hij is steil (deze zomer gefietst!) maar die op het ZP is steiler. Elders zoeken dus.
Maandag 5-10-2009 17:36:00Antoon Bosselaers (Mechelen): Oeps, foute link.
Website: http://www.qoop.nl/index.php?page=%2Fshowartikel.php%3FartikelID%253D8114306
Maandag 5-10-2009 17:04:43Antoon Bosselaers (Mechelen): En op qoop kan je zien dat het huis met de houten leien er in 1903 al stond, zoals ik al vermoedde.
Website: http://www.qoop.nl/index.php?page=%2Fshowartikel.php%3FartikelID%253D8114314
Maandag 5-10-2009 17:02:43Antoon Bosselaers (Mechelen): Nog een beeld van de oude kerk in Gulpen.
Website: http://galopia.nl/images/rsgallery/original/oude%20kerk%20voor%201925.jpg
Maandag 5-10-2009 16:41:37Antoon Bosselaers (Mechelen): Idd, wel de zevende. Ik kan niet tellen (en liet met misleiden door het anker, maar die nummering start vanaf 0).
Ik heb zo mijn twijfels of het daar is. Kaart 8 is namelijk ook een heel oud kaartje. Ik kan het niet precies dateren, maar op gond van de vorm is het van ruim voor 1910, en mijn gok is uit dezelfde periode als kaart 7, dus rond 1902. En daar staat het huis met de houten leien al op. Op kaart 7 kan je het niet herkennen (mogelijk wel op het origineel), maar op de hoek lijkt er daar een wit pand met wolfsdak te staan, wat ik niet kan thuisbrengen op de andere kaarten. Op kaart 21 staat het huis met de houten leien ook, maar dat kaartje is duidelijk van latere datum (periode 1910-1920).
Vreemd is ook de positie van het straatnaambord, wat je op die locatie niet op die plaats zou verwachten.
Website: http://www.gullepe.nl/Gullepe/GULLEPE_CENTRUM/Paginas/Dorpstraat.html#7
Maandag 5-10-2009 16:26:44Martin Snuverink (Voorburg): De vraag is nu of de keet in 1912 op de bewuste plaats kan hebben (of liever nog: heeft) gestaan. Het huis met de houten leien moet dan van na 1912 dateren, maar is waarschijnlijk wel op hetzelfde fundament opgetrokken. Nu is deze kavel, die breed genoeg is, onbebouwd.
Ik twijfel nog of vanuit het gezichtspunt van de fotograaf het mansardedak van het hoekpand te zien zou moeten zijn geweest. Graag een second opinion.
Overigens is de kaart met torenspits wel de 7e.
Website: http://www.broecheler.nl/kerktoren/fotos3.html
Maandag 5-10-2009 14:58:46Antoon Bosselaers (Mechelen): Martin,

De kaart met torenspits is kaart 6, niet 7. Van die kaart kan ik je een datering geven (als dat zou helpen), omdat de foto en lichtdruk van de Gebr. van Straaten uit Middelburg is. Zij nummerden hun kaarten chronologisch en consequent. Nummer 822 is een behoorlijk laag nummer en betekent dat de opname van voor 1902 is.
Website: http://www.gullepe.nl/Gullepe/GULLEPE_CENTRUM/Paginas/Dorpstraat.html#6
Maandag 5-10-2009 14:20:42Martin Snuverink (Voorburg): Dank je wel, Wim. De oud Gulper toren had destijds dus inderdaad een spits die overeenkomt met die van het zoekplaatje. Zie de link voor meer foto’s. Als mijn vorige topografie juist is, zou het adres Dorpsstraat 1 of 3 moeten zijn. Het huisnummerbordje is niet goed leesbaar, maar zou wel eens 1 of 3 kunnen zijn.
Dit stemt hoopvol.
Overigens nog twee merkwaardigheden. Pieter Hagen staat zelf niet op de foto. Dit kan zijn omdat hij de foto zelf gemaakt heeft, of dat het een bestaande foto was. Het eerste lijkt me niet aannemelijk, tenzij hij daar een vriendje had bij wie hij kon ontwikkelen en afdrukken.
Ten tweede is het bovenlicht van het 2e venster van rechts donker. Ik heb het idee dat er geen glas in zat.

Dank je wel, Antoon. Op de 1e foto van jouw link (zoeken Dorpsstraat) is te zien dat er een huis ontbreekt op de plaats waar ik het houten huis had gedacht. Op de 3e foto staat hier het huis met de “houten leien” dat Ingrid bedoelde. De trap van dit huis en die van de keet van het ZP hebben beide 7 treden. Op de 7e foto zien we de torenspits fraai. Enzovoort. Het is de moeite waard deze foto’s eens door te bladeren.

Als we kunnen aantonen dat de keet een voorloper van het huis met de houten leien is, is het plaatje opgelost.

Website: http://www.broecheler.nl/kerktoren/fotos3.html
Maandag 5-10-2009 13:36:56Antoon Bosselaers (Mechelen): Ansichten van Gulpen vind je ook op de link hieronder.
Website: http://www.gullepe.nl/
Maandag 5-10-2009 12:49:14Wim de Koning Gans (Den Haag): De oude kerk van Gulpen is te zien op Qoop, zie de link.
Website: http://www.qoop.nl/index.php?page=%2Fshowartikel.php%3FartikelID%253D8114314
Maandag 5-10-2009 12:13:09Martin Snuverink (Voorburg): De huidige neoromaanse kerk van Gulpen was er in 1912 nog niet. De toren van de oude kerk op het kerkhof ziet er nu anders uit and de spits op het ZP, maar in 1912? Voor zover ik heb kunnen zien hadden alle oude huizen in Gulpen een verdieping. Voor de rest klopt het beeld aardig met de Dorpsstraat van Gulpen in het verleden. Als het in Gulpen is, zou het op de hoek van de Dorpsstraat en de Professor Cobbenhagenstraat (oostzijde van de Dorpsstraat) kunnen zijn.
Was dit houten huis een noodwoning op het fundament van een eerder ingestort huis?
Wat had een Friese jongeman van 22 in 1912 in vredesnaam in Gulpen te zoeken, terwijl zijn liefje in Friesland zat?
Maandag 5-10-2009 12:08:43Hetty de Vos (Rotterdam): Omdat zowel Limburg als de combinatie Kalsbeek-Hagen me een goed idee leek heb ik wat verder gezocht op de familie Kalsbeek.
Uit: “Genealogie families uit het Noorden van Nederland”
Familie Kalsbeek: "een van oorsprong veenkoloniale familie, die vanwege economische motieven ging werken in de mijnen van Limburg."
Waarschijnlijk werkte Pieter Hagen dus als arbeider in de mijnen en kende hij iemand die deze foto voor hem maakte.
Zoeken in de mijnstreek dus. Omgeving Sittard/Geleen?

Maandag 5-10-2009 11:31:09Ingrid Evers (Maastricht): Gulpen? De onderbouw van deze huizen, het trapje, de dwars gelegde klinkers voor de goot, de naar binnen draaiende ramen en de kerktoren komen daar allemaal voor. Of een dergeljk huis ooit in de directe omgeving van de kerk heeft gestaan, c.q. in 1912 og stond? De houten bovenbouw is afwijkend van het hier meer bekende systeem van houten 'leien' tegen de gevel. Merkwaardig is, dat deze foto überhaupt bestaat. Was Pieter Hagen een fotograaf in opleiding dat hij beschikte over een toestel? Want waarom anders dit plaatje van zijn kosthuis geschoten?
Maandag 5-10-2009 03:41:30jan spoolder (Utrecht): Ik meen hier op de achtergrond een ronde torenspits te zien. Die zijn in Nederland niet al te dik gezaaid. Verder maakt het huisje een beetje noord- of oosteuropese indruk, terwijl de pannen juist weer heel Nederlands lijken...
Maandag 5-10-2009 00:56:16Peter Heuseveldt (Helmond): De stalen handstempels die destijds werden gebruikt, maakten vaak indrukken in het karton van fotokaarten. Dus als het stempel er een beetje stevig is opgezet, zou het mogelijk kunnen zijn de "droge" afdruk in het karton van de fotokaart zichtbar te maken.

Ik vind het overigens een vrij armoedig kosthuis. Zo te zien is het huisje voor een gezin al krap bemeten, dus ik kan me niet voorstellen dat de kostganger daar riant gehuisvest was. Was er rond 1912 wellicht een trek van arbeiders naar een bepaalde streek in het buitenland gaande?
Zondag 4-10-2009 14:56:57Ingrid Evers (Maastricht): Is de 'schaduw' inderdaad een schaduw? Of is het een beschadiging van de foto, een ontwikkelfout of nog iets anders? Op de rest van de foto zijn nauwelijks schaduwen te zien?
Zondag 4-10-2009 14:49:52Harm Renkema (Groningen): Een reactie op de vragen/opmerkingen: het straatnaambord is niet leesbaar. Alleen de aankomststempel (Tijnje) is leesbaar. Is een langebalkstempel. Het vertrekstempel is door het verwijderen van de postzegel helaas onherkenbaar. De omtrek van de stempel is wel identiek aan de aankomststempel
Zondag 4-10-2009 10:46:09Sicco Fockens (Blijham): Albertje Kalsbeek, dr. van Oene K., geboren 19-5-1889 te Terwispel, trouwde in 1914 in Opsterland met Pieter Hagen uit Akkrum (bron Genlias). Het is overigens niet uitgesloten dat er meer matches van "A. Kalsbeek, dochter van O, getrouwd met Piet" zijn.
De vraag is of er meer over Pieter Hagen na te gaan is.
Terwispel ligt een paar kilometer van Tijnje.
Zondag 4-10-2009 10:35:12Sjoerd Eeftens (Prinsenbeek): Toevallig gezellig in Tijnje gelogeerd deze zomer en dat is PLATTELAND. Wel heel anders dan op het ZP, anders zat Piet ook niet in de kost. Maar om nu meteen te zeggen: niet hier?? Ik dacht meteen aan Groesbeek hoewel ik de foto niet direct kan plaatsen. Ook Zuid-Limburg zou kunnen. Kunnen we iets met de combinatie hellingen en kerktoren?
Zondag 4-10-2009 10:17:40Martin Snuverink (Voorburg): Dit is stellig niet in Nederland. Van de kerktoren is overigens zo weinig te zien dat je hooguit kunt zeggen dat die ook in Nederland zou kunnen staan. Wat kan de schaduw op het dak veroorzaken? Zo te zien staat er een poststempel op de achterzijde. Geeft dat nog geheimen prijs?
Deze prent oplossen lijkt me anders een onmogelijke opgave.

Zondag 4-10-2009 01:02:47Dennis de Waart (Heemskerk): Een zeer vreemde foto. De kerktoren en de pannen op het dak van de woning doen Nederlands aan, maar de naar binnen draaiende ramen, de houtdelen van de gevel en de zeer hellende weg geven mij toch een zeer buitenlands gevoel. Ik neem veilig aan dat het straatnaambord rechts op de gevel niet leesbaar is.
Zaterdag 3-10-2009 16:17:12  Om een reactie te plaatsen kun je onderstaand formulier gebruiken

naam  e-mailadres     
woonplaats  Wat is woord één in deze zin? vul dit hier in *
opmerkingen:


link 1 (incl. http:// of https://):

link 2 (incl. http:// of https://):

link 3 (incl. http:// of https://):

link 4 (incl. http:// of https://):

link 5 (incl. http:// of https://):